Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Wiosenny Kurs licencyjny na pośrednika i zarządcę nieruchomości – EDYCJA ON-LINE- rozpoczynamy 6 marca 2021

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości we współpracy z Federacją Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości zaprasza na licencyjne kursy dla zarządców nieruchomościami i pośredników nieruchomości autoryzowane przez FPPRN.

Kurs licencyjny: pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości na fakultatywną licencję F PPRN – EDYCJA ON – LINE – zajęcia prowadzone przez naszych wykładowców „na żywo” bez żadnych odtwarzań z taśmy.

Cele kursu:
Celem kursu jest podstawowe przygotowanie do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz oraz przygotowanie do egzaminu na fakultatywną licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcę nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Licencje FPPRN to dokumenty niezwykle przydatne w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wymagania formalne:
posiadanie minimum średniego wykształcenia. Zajęcia przeprowadzane są w formule on-line na platformie SKYPE.

Korzyści dla uczestników:

  • uzyskanie podstawowej wiedzy umożliwiającej wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości
  • przygotowanie do zdobycia bezterminowej fakultatywnej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.
  • kurs kończy się wydaniem zaświadczenia umożliwiającego przystąpienie do egzaminu na fakultatywną licencję zarządcy lub pośrednika F PPRN.
  • przystąpienie do egzaminu odbywa się na warunkach określonych przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości – patrz warunki uzyskania licencji: Pośrednik FPPRN http://pprn.pl/?page_id=24 Zarządca FPPRN http://pprn.pl/?page_id=46
  • otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego np. w kierunku doradztwa rynku nieruchomości.
  • CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Wykładowcy:
Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości.
Zajęcia prowadzić będą m.in. Magdalena Strzelecka, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński, Tomasz Mrożek, Andrzej Jakiel, Jarosław Mróz, Beata Garbacz

Program:
Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum programowym dla kursów licencyjnych: “Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i “Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie. Szczegółowe informacje o fakultatywnych licencjach i systemie kompetencyjno – jakościowym F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości są dostępne na stronie www.pprn.pl

PATRZ LINK – Harmonogram zajęć online – program kursów licencyjnych Pośrednik – Zarządca Nieruchomości FPPRN

Cena kursu:

1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami: 950 zł brutto

2. Zarządca nieruchomości: 950 zł brutto

3. Kurs łączony (pośrednik + zarządca): 1500 zł brutto

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, .

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Organizacja kursu:
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota – niedziela).
1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [52 h]
– zajęcia są od godz.9.00 .
2. kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [52 h]
– zajęcia są od godz.9.00.
3. kurs łączony – pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [66 h]
– zajęcia są od godz.9.00

Miejsce: online – cała Polska i nie tylko.

Organizator: Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)

Termin rozpoczęcia kursu: 6.03.2021 r. (kurs weekendowy) trzy sesje dwudniowe dla poszczególnych zawodów, cztery sesje dwudniowe dla kursu łączonego dwóch zawodów

Zapisy i więcej informacji: biuro@profesjonalista.net telefon 510 069 316

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij mailem: ZGŁOSZENIE

 

Harmonogram kursów – daty zajęć online

Zajęcia 6-7.03.2021 r.

Zajęcia 13-14.03.2021 r.

Zajęcia 20-21.03.2021 r.

Zajęcia 27-28.03.2021 r.

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Przewidywany termin egzamin licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości 31.03.2021 dla osób, które spełnią warunki określone przez FPPRN. FPPRN może ustalić inny termin egzaminu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Uzyskanie licencji pośrednika – zarządcy Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości:

Po odbyciu kursu licencyjnego i otrzymaniu od organizatora kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu na fakultatywną licencję który zgodnie z informacją na stronie F PPRN będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. Egzamin może zostać przeprowadzony w formule on-line na platformie skype.

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe.

Przykładowe licencje:

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 300 złotych dla każdego zawodu.

Bannery z informacją o posiadanych licencjach. Osoby posiadające licencje mogą zamieszczać takie informacje o ich posiadaniu na swoich stronach internetowych FB itd

Wpłat z tyt. kosztów uzyskania licencji i egzaminu należy dokonać przed terminem egzaminu na konto Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Procedura i opłaty w zakresie uzyskania licencji odbywają w relacji z Federacją Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (FPPRN).

Wzory fakultatywnych licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie – www.pprn.pl

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych. Organizację, warunki, koszty i warunki przystąpienia do egzaminów licencyjnych określa Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

 

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów