Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Pieczęć licencjonowanego zarządcy nieruchomości F PPRN

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą X Rady Naczelnej Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z dnia 13 czerwca 2014 roku ustalono nowe zasady otrzymania pieczęci licencjonowanego pośrednika i zarządcy F PPRN. Rada Naczelna pozostawiając dotychczasowy wzór pieczęci zmieniła zasady wydawania pieczęci pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN – obecnie możliwość zamówienia takiej pieczęci mają osoby posiadające licencje pośrednika i zarządcy F PPRN.

Koszt pieczątki 130 zł plus koszty przesyłki (15 zł).

Wpłata na rachunek F PPRN Bank Santander 87 1090 1304 0000 0001 1422 3204.
Zamówienia prosimy przesyłać na formularzach zamówień faxem na nr 42 636 40 20 lub mailem na adres e-mail: biuro1@pprn.pl lub e-mail: biuro@pprn.pl. Tu możesz pobrać druk zamówienia. Pobierz TU

Obok wzór pieczęci zarządcy nieruchomości posiadającego licencję Federacji PPRN.

Jak zdobyć licencję zarządcy nieruchomości w obrocie nieruchomościami F PPRN patrz LINK