Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Egzaminy kandydatów na Licencję Zarządcy Nieruchomości F PPRN

Aby otrzymać Licencję Zarządcy Nieruchomości F PPRN w trybie egzaminacyjnym należy spełnić warunki określone w Zasadach funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości patrz LINK

Aby przystąpić do egzaminu na Licencję Zarządcy Nieruchomości F PPRN przeczytaj Regulamin Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości patrz LINK.

Osoby spełniające wymogi przystąpienia do egzaminu na Licencję Zarządcy Nieruchomości F PPRN w tym miejscu będą informowane o terminach egzaminów. Spełniasz warunki przystąpienia do egzaminu licencyjnego wypełnij formularz. Patrz LINK do FORMULARZA

Dla ułatwienia przygotowań do egzaminu na bazie minimum programowego F PPRN CKE przygotowała wybór zagadnień na egzamin pośrednika i zarządcy F PPRN.

Zagadnienia do egzaminu dla kandydatów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości przygotowane w oparciu o Minimum programowe F PPRN. Patrz LINK

Komunikat
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej FPPRN
W sprawie terminu egzaminów na licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcę nieruchomości F PPRN.

Na podstawie Regulaminu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości – informacje o bieżących terminach i miejscach egzaminów licencyjnych na:

Zarządcę nieruchomości  pod nr tel. 510 069 316, e-mail: biuro1@pprn.pl

Pośrednika w obrocie nieruchomościami pod nr tel. 510 069 316, e-mail: biuro1@pprn.pl

Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest wypełnienie wniosku o nadanie licencji na stronie  https://pprn.pl/dla-zarzadcow/jak-zostac-zarzadca/ załączenie skanów dokumentów potwierdzających stosowne kwalifikacje [ukończone kursy, studia] oraz dokonanie wpłaty łącznie 400 zł (opłata zawiera koszty egzaminu 240 zł i potwierdzającej pozytywny wynik egzaminu dokumentów licencji 160 zł) na konto FPPRN Santander 87 1090 1304 0000 0001 1422 3204 w tytule przelewu wpisać – „Zwrot kosztów uzyskania licencji” i przesłanie potwierdzenia na adres; e-mail: biuro1@pprn.pl

Z uwagi na ogromne zainteresowanie naszymi licencjami i dużą ilość chętnych prosimy o jak najszybsze wypełnienie wniosku, potwierdzenie obecności na egzaminie i dokonanie wpłaty.

Z poważaniem.

Tomasz Błeszyński
Przewodniczący CKE FPPRN

Federacja Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości
Warszawa
Adres do korespondencji:
Sekretariat Federacji PPRN
Al. Kościuszki 3,
90-418 Łódź
Tel. 510 069 316
e-mail: biuro1@pprn.pl

Jeżeli chcesz o coś zapytać możesz zadzwonić 510 069 316