Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Pieczęć Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Komunikat

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – PTEiDRN ustalił wzór pieczęci Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN i ustalił zasady posługiwania pieczęcią;

  • Kolor pieczęci czerwony, wzór  wg załącznika, średnica pieczęci 43 do 45 mm.
  • Podpisane zamówienia pieczęci na załączonym formularzu prosimy kierować do Biura Zarządu mail biuro@profesjonalista.net lub faxem 42 636 42 40.  Opłata za pieczęć w wysokości 125,00 (sto dwadzieścia pięć złotych) zł płatne przelewem na konto PTEiDRN Bank BZ WBK 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029.
  • Do posługiwania się pieczęcią Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN uprawnione są wyłącznie osoby umieszczone w rejestrze Doradców Rynku Nieruchomosci PTEiDRN – posiadające Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomosci PTEiDRN zgodnie z regulaminem określonym przez Zarząd PTEiDRN.
  • Posługiwanie się pieczęcią Doradcy Rynku Nieruchomości ma charakter informacyjny wobec klientów o posiadanym tytule Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. W szczególności nie uprawnia do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu PTEiDRN.
  • W przypadku utraty uprawnień Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN następuje utrata prawa do posługiwania się ww. pieczęcią.