Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Ogólnopolski Rejestr Zarządców Nieruchomości FPPRN. Sprawdź czy Twój Zarządca posiada licencję Zarządcy Nieruchomości FPPRN.

Ogólnopolski Rejestr Zarządców Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości to rejestr osób fizycznych, które uzyskały fakultatywną – dobrowolną  licencję Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Aby uzyskać ww. dobrowolną licencję jej posiadacze uczestniczyli w kursach podnoszących ich wiedzę, a następnie zdali stosowny federacyjny egzamin, wśród posiadaczy licencji FPPRN są także zainteresowane jej posiadaniem osoby, które wcześniej uzyskały licencje państwowe w czasie gdy miały one charakter obowiązkowy. Fakultatywne Licencje Zarządcy Nieruchomości FPPRN potwierdzają, że ich posiadacz podjął trud  poszerzenia swojej wiedzy w oparciu o program szkoleniowy Federacji, pomimo tego, że dla świadczenia usług zarządzania nieruchomościami nie jest obecnie niezbędne posiadanie jakichkolwiek licencji czy specjalnych uprawnień. Posiadacz licencji w ramach systemu kompetencyjno-jakościowego FPPRN dla podtrzymania swojej wiedzy uczestniczy również w ustawicznym kształceniu. 

Sprawdź zarządcę

Jak sprawdzić czy Twój zarządca nieruchomości jest w Ogólnopolskim Rejestrze Zarządców Nieruchomości FPPRN posiadających fakultatywną licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości?

Możesz to zrobić wysyłając zapytanie na e-mail: biuro1@pprn.pl lub zadzwoń telefon tel. 510 069 316.

Możesz też skorzystać z naszej wyszukiwarki. Wpisz poniżej jego pełne nazwisko.