Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Organizacja

Sekretariat

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

02-657 Warszawa

ul. Wielicka 40 lok. U1

konto: Santander 87 1090 1304 0000 0001 1422 3204.

Sekretariat Zamiejscowy

90-418 Łódź

Aleja Kościuszki 3

tel. 42 632 12 34

tel. kom. 510 06 93 16

mail: biuro@pprn.pl

strona: http://www.pprn.pl

Wszelkie pisma prosimy nadsyłać na adres sekretariatu

Władze Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Władze czwartej kadencji (2024-2025) Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Prezydent - Tomasz Błeszyński
Wiceprezydent - Zbigniew Kubiński
Wiceprezydent - Andrzej Jakiel

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Bogusław Jęcek
Wiceprzewodniczący – Jarosław Mróz
Sekretarz – Beata Garbacz

Władze czwartej kadencji (2021-2025) Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Prezydent - Tomasz Błeszyński
Wiceprezydent - Zbigniew Kubiński
Wiceprezydent - Andrzej Jakiel

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Bogusław Jęcek
Wiceprzewodniczący – Grzegorz Biskupski
Sekretarz – Beata Garbacz

Władze trzeciej kadencji (2017-2021) Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Prezydent - Tomasz Błeszyński
Wiceprezydent - Zbigniew Kubiński
Wiceprezydent - Andrzej Jakiel

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Bogusław Jęcek
Wiceprzewodniczący – Grzegorz Biskupski
Sekretarz – Beata Garbacz

Władze drugiej kadencji (2013-2017) Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Prezydent - Zbigniew Kubiński
Wiceprezydent - Andrzej Jakiel
Wiceprezydent - Tomasz Błeszyński

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Bogusław Jęcek
Wiceprzewodniczący – Grzegorz Biskupski
Sekretarz – Beata Garbacz

Władze pierwszej kadencji (2009-2013) Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Prezydent - Zbigniew Kubiński
Wiceprezydent - Andrzej Jakiel
Wiceprezydent - Tomasz Błeszyński
Członek Zarządu - Sławomir Gański

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Bogusław Jęcek
Wiceprzewodniczący – Grzegorz Biskupski
Sekretarz – Beata Garbacz

Biuro Interwencyjno Prawne F PPRN

Koleżanki i Koledzy

Biuro Interwencyjno-Prawne to inicjatywa F PPRN mająca na celu praktyczne wypełnianie roli obrony i pomocy członkom F PPRN i środowiska rynku nieruchomości.

Proponujemy pomoc we wszystkich problemach, z którymi spotykacie się w Waszej codziennej pracy. Każdy problem możecie nam opisać i przesłać na adres: mail: pjakubczyk@pprn.pl

Dla tych, którzy preferują kontakt osobisty podajemy nr telefonu: 606418627.

Ponadto korzystając z zasady jawności i przejrzystości postępowań przyjmujemy na siebie wypełnianie roli:

– Obserwatorów postępowań cywilnych,
– Obserwatorów kontroli przedsiębiorców,
– Pomocy w rekomendowaniu pełnomocników w postępowaniach cywilnych i administracyjnych,
– Pomocy w występowaniu przed władzami,
– Opiniowaniu sytuacji prawnych i faktycznych dotyczących rynku nieruchomości na zlecenie stron
postępowań a także na zlecenie władz i sądów,
– Wydawanie opinii i komentarzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa i standardów
zawodowych.
– Rozjemców pomiędzy przedsiębiorcami rynku nieruchomości.

Z poważaniem:

Kierownik Biura Interwencyjno-Prawnego F PPRN
Piotr Jakubczyk

Wyróżnienia i nagrody

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku nieruchomości poprzez system wyróżnień i nagród promuje właściwe postawy na rynku nieruchomości, eksponuje osoby zasłużone dla rynku.