Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Polityka prywatności na www.pprn.pl

Informacja dla użytkowników strony www.pprn.pl, odbiorców newslettera i odbiorców informacji marketingowych Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w zakresie przetwarzania danych.

Szanowny UŻYTKOWNIKU STRONY WWW.PPRN.PL, od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej, a więc i w Polsce są stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli w skrócie RODO.

Nowe przepisy zapewniają Tobie większą ochronę i kontrolę Twoich danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informacje w zgodzie z Art. 13 RODO.

 Po pierwsze, podajemy kto jest Administratorem Twoich danych osobowych:

  • Twoimi Danymi administruje Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości 02-657 Warszawa ul. Wielicka 40 lok. U1, www.pprn.pl adres e mail biuro1@pprn.pl najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie: telefon: 510 069 316 lub wysyłając maila na adresy mailowy biuro1@pprn.pl albo pismo na adres korespondencyjny 90-418 Łódź Al. Kościuszki 3. F PPRN może zlecać przetwarzanie Twoich Danych Osobowych podmiotowi przetwarzającemu – Powszechnemu Towarzystwu Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości ( w szczególności w zakresie przesyłania newsletterów, informacji marketingowych) 02-657 Warszawa ul. Wielicka 40 lok. U1.

 Po drugie, zgodnie z RODO podajemy skąd mamy Twoje dane osobowe:

  • Twoje dane osobowe mamy, bo podałeś je zawierając z nami umowę poprzez akceptację przez Ciebie regulaminu umieszczania wizytówki na stronie www.pprn.pl – jeśli taką wizytówkę założyłeś na naszej stronie,
  • Twoje dane osobowe mamy jeśli je podałeś zawierając umowę (regulamin) w procedurze ubiegania się o licencję pośrednika lub zarządcy F PPRN.
  • Ponadto korzystamy z plików cookies, które służą poprawie funkcjonalności strony, o plikach cookies zostałeś poinformowany przy wejściu na tę stronę. Pliki cookies możesz usunąć ze swojego komputera korzystając z ustawień swojej przeglądarki.

 Po trzecie, zgodnie z RODO informujemy o celach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawie przetwarzania że przetwarzanie Twoich danych:

  • jest niezbędne w celu wykonania zawartej umowy (regulaminu) o umieszczanie na stronie www.pprn.pl darmowej wizytówki (o ile ją umieściłeś na naszej stronie) Twojego przedsiębiorstwa z branży nieruchomości i że podstawą przetwarzania danych osobowych jest właśnie ta umowa (regulamin) oraz, że bez przetwarzania tych danych nie możemy zawrzeć i wykonywać tej umowy (regulaminu). Jeśli nie zechcesz by Twoje dane były przetwarzane po prostu zlikwiduj swój profil na portalu www.pprn.pl wysyłając żądanie skasowania wizytówki na adres biuro1@pprn.pl .
  • jest niezbędne w celu ubiegania się, nadania i utrzymywania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN (O ile ubiegałeś się w procedurze o nadanie licencji pośrednika lub zarządcy F PPRN – celem przetwarzania danych jest nadanie i utrzymanie tych licencji a podstawą ich przetwarzania jest umowa (regulamin) uzyskiwania licencji.
  • utrzymanie plików cookies dla zapewnienia funkcjonowania strony www.pprn.pl Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
  • podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Administratora w tym możliwość prowadzenia wobec Ciebie marketingu związanego z oferowaniem naszych usług, oparty na art. 6.ust1. lit f – przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także Twoja zgoda na przesyłanie informacji.

 Po czwarte, informujemy, że realizujemy wszystkie Twoje prawa gwarantowane przez RODO: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi. Przetwarzamy Twoje dane tylko niezbędnym zakresie. Chronimy Twoje dane dbając o ich bezpieczeństwo.

 Po piąte, informujemy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z działaniami w wykonaniu umowy (regulaminu) przez okres trwania praw i obowiązków wynikających z tej umowy (regulaminu) wizytownika, licencyjnego pośredników i zarządców F PPRN.

 Po szóste, informujemy, że jeśli skorzystasz z buttona (klawisza) „lubię to” umieszczonego pod materiałami zamieszczonymi na naszej stronie to wówczas Twoje dane otrzymuje Facebook i przetwarza je zgodnie z ze swoimi zasadami, które zakładając swój profil na Facebook zaakceptowałeś.

Jeśli Szanowny Użytkowniku strony www.pprn.pl, użytkowniku wizytówki na stronie www.pprn.pl,odbiorco informacji i newslettera F PPRN masz jakieś pytania dotyczące Twoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub o przesłanie pisma na poniżej podane dane kontaktowe Administratora Twoich danych.

Z wyrazami szacunku

Administrator Danych Osobowych: Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości 02-657 Warszawa ul. Wielicka 40 lok. U1, www.pprn.pl adres e mail biuro1@pprn.pl najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie: telefon: 510 069 316 lub wysyłając maila na adres biuro1@pprn.pl albo pismo na adres korespondencyjny 90-418 Łódź Al. Kościuszki 3.