Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Jak zostać członkiem Federacji PPRN – czyli jak zapisać stowarzyszenie rynku nieruchomości do naszej Federacji

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości jest związkiem stowarzyszeń, czyli stowarzyszeniem stowarzyszeń utworzonym zgodnie z prawem o stowarzyszeniach tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855. Patrz tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010790855&type=3 Poprzez założenie Federacji PPRN zrealizowane zostało prawo do zrzeszania się. Każdy jeśli tylko zechce może zrealizować swoje konstytucyjne prawo do zrzeszania, może to zrobić również poprzez założenie wraz z innymi własnego stowarzyszenia.

Konstytucja RP Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

O tym jak założyć stowarzyszenie zawodu lub zawodów rynku nieruchomości -pośredników, zarządców, rzeczoznawców majątkowych poczytaj na naszej stronie to ten link.

Jeśli już powstanie stowarzyszenie (w założeniu Stowarzyszenia możemy Ci pomóc – po prostu do nas napisz albo zadzwoń naciśnij ten link) albo jeśli Twoje stowarzyszenie już jest zarejestrowane, zapraszamy do naszej Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

O celach działania F PPRN (pprn.pl) i o warunkach przystąpienia do nas dowiesz się ze Statutu.

W poczet członków zwyczajnych F PPRN przyjmuje zgodnie z §13 Statutu Rada Naczelna F PPRN.

„Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie zrzeszające profesjonalistów rynku nieruchomości w szczególności zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości lub doradcy w zakresie rynku nieruchomości.”

Wniosek o przyjęcie w poczet członków F PPRN składa się do Zarządu Federacji. Do wniosku ubiegające się o członkostwo Stowarzyszenie załącza:

„a. informację o dotychczasowej działalności Stowarzyszenia;
b. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
c. poświadczony przez władze Stowarzyszenia statut;
d. listę członków stowarzyszenia;
e. uchwałę właściwego organu Stowarzyszenia o przystąpieniu do Federacji;”

Tak więc jeśli tylko chcesz realizować zbiorowe interesy swojego środowiska zawodowego, jeśli nie chcesz by inni za Ciebie mówili załóż wraz innymi takimi jak Ty stowarzyszenie nasza Federacja czeka na Ciebie. Możesz należeć do innych Stowarzyszeń a Twoje stowarzyszenie może należeć do innych Federacji. To Twoje konstytucyjne prawo do zrzeszania się.