Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Rejestr Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN to ukoronowanie zawodów rzeczoznawcy, zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Tytuł ten zdobywamy w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN zaprasza na swoje sesje dotychczasowych uczestników i doradców, także tych którzy już zdobyli Certyfikaty PTEiDRN oraz nowych uczestników zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy potwierdzonej przyznaniem tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

Przed nami do opanowania kolejne procedury występujące na rynku nieruchomości, w szczególności procedury budowlane i związane z zagospodarowaniem przestrzennym, procedury sprzedaży nieruchomości trudnych, umiejętności analizy opłacalności inwestycji i wiele innych. W trakcie naszych spotkań sukcesywnie poznajemy możliwie wszystkie procedury na rynku nieruchomości. Certyfikowani Doradcy PTEiDRN będą zdobywać kolejne „Laury PTEiDRN” do swoich Certyfikatów. Uczestnictwo w sesjach Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN zalicza również obowiązek doskonalenia zawodowego zawodów rynku nieruchomości. Osoby, które zdobędą Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN oprócz przywileju korzystania z tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN odnotowanego w publicznym rejestrze doradców rynku nieruchomości PTEiDRN – naciśnij ten link. Tylko te osoby mają wyłączne prawo używać Pieczęci PTEiDRN

Wystarczy zacząć uczestniczyć w naszej Akademii a otwieramy sobie szansę zdobycia Certyfikatu PTEiDRN.

Zapraszamy nowych uczestników.

Jesteśmy otwarci dla wszystkich uprawnionych osób (pośredników, rzeczoznawców i zarządców) na rynku nieruchomości. Każdy z Was może zdobyć Certyfikat naszego Towarzystwa. Każdy z Was może stać się członkiem naszej nieruchomościowej rodziny. Jesteśmy ze sobą zaprzyjaźnieni, lubimy się. Poprzez naukę chcemy być nową elitą tego rynku.

Osoby nie posiadające uprawnień i licencji zawodów rynku nieruchomości mogą również uczestniczyć w naszej Akademii – upragniony Certyfikat i tytuł Doradcy PTEiDRN otrzymają po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. W końcu liczy się tylko wiedza. Przez naukę do profesjonalizmu.

Prezydent PTEiDRN

Zbigniew Kubiński