Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Ogólnopolski Rejestr Licencjonowanych Pośredników i Zarządców Nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości

Ogólnopolski Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości to rejestr osób fizycznych, które uzyskały fakultatywną – dobrowolną  licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządców Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Aby uzyskać ww. dobrowolną licencję jej posiadacze uczestniczyli w kursach podnoszących ich wiedzę, a następnie zdali stosowny federacyjny egzamin, wśród posiadaczy licencji FPPRN są także zainteresowane jej posiadaniem osoby, które wcześniej uzyskały licencje państwowe w czasie gdy miały one charakter obowiązkowy.

Fakultatywne Licencje Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami FPPRN oraz Zarządcy Nieruchomości FPPRN potwierdzają, że ich posiadacz podjął trud  poszerzenia swojej wiedzy w oparciu o program szkoleniowy Federacji, pomimo tego, że dla świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  oraz zarządcy nieruchomości nie jest obecnie niezbędne posiadanie jakichkolwiek licencji czy specjalnych uprawnień. Posiadacz licencji w ramach systemu kompetencyjno jakościowego FPPRN dla podtrzymania swojej wiedzy uczestniczy również w ustawicznym kształceniu.

rejestr-posrednikow-glowna

Sprawdź pośrednika

Aby sprawdzić czy Twój pośrednik w obrocie nieruchomościami jest w Ogólnopolskim Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami FPPRN posiadających fakultatywną licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości wpisz w poniższe okienko jego pełne nazwisko

 

 

Możesz również sprawdzić wysyłając zapytanie na e-mail: biuro1@pprn.pl lub dzwoniąc na telefon 510 069 316.

rejestr-zarzadcow-glowna

Sprawdź zarządcę

Aby sprawdzić czy Twój zarządca nieruchomości jest w Ogólnopolskim Rejestrze Zarządców Nieruchomości FPPRN posiadających fakultatywną licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości wpisz w poniższe okienko jego pełne nazwisko

 

Możesz również sprawdzić wysyłając zapytanie na e-mail: biuro1@pprn.pl lub dzwoniąc na telefon 510 069 316.