Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Ogólnopolski Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami FPPRN. Sprawdź czy Twój Pośrednik posiada fakultatywną licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami FPPRN

Ogólnopolski Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości to rejestr osób fizycznych, które uzyskały fakultatywną – dobrowolną  licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Aby uzyskać ww. dobrowolną licencję jej posiadacze uczestniczyli w kursach podnoszących ich wiedzę, a następnie zdali stosowny federacyjny egzamin, wśród posiadaczy licencji FPPRN są także zainteresowane jej posiadaniem osoby, które wcześniej uzyskały licencje państwowe w czasie gdy miały one charakter obowiązkowy.

Fakultatywne Licencje Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami FPPRN potwierdzają, że ich posiadacz podjął trud  poszerzenia swojej wiedzy w oparciu o program szkoleniowy Federacji, pomimo tego, że dla świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie jest obecnie niezbędne posiadanie jakichkolwiek licencji czy specjalnych uprawnień. Posiadacz licencji w ramach systemu kompetencyjno jakościowego FPPRN dla podtrzymania swojej wiedzy uczestniczy również w ustawicznym kształceniu.

Sprawdź pośrednika

Jak sprawdzić czy Twój pośrednik w obrocie nieruchomościami jest w Ogólnopolskim Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami FPPRN posiadających fakultatywną licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości?

Możesz sprawdzić wysyłając zapytanie na e-mail: biuro1@pprn.pl lub dzwoniąc na telefon 510 069 316.

Możesz też skorzystać z naszej wyszukiwarki. Wpisz poniżej jego pełne nazwisko.