Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Jak zostać Doradcą Rynku Nieruchomości PTEiDRN?

Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN zaprasza na kolejne sesje wszystkich dotychczasowych uczestników i naszych doradców, także tych którzy już zdobyli Certyfikaty PTEiDRN oraz nowych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy potwierdzonej przyznaniem tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

Przed nami do opanowania kolejne procedury występujące na rynku nieruchomości, w szczególności procedury budowlane i związane z zagospodarowaniem przestrzennym. W trakcie naszych spotkań sukcesywnie poznajemy możliwie wszystkie procedury na rynku nieruchomości.

Certyfikowani Doradcy PTEiDRN będą zdobywać kolejne „Laury PTEiDRN” do swoich Certyfikatów.Osoby, które zdobędą Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN oprócz przywileju korzystania z tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN mają wyłączne prawo używać Pieczęci PTEiDRN. Wystarczy zacząć uczestniczyć w naszej Akademii a otwieramy sobie szansę zdobycia Certyfikatu PTEiDRN.

Zapraszamy nowych uczestników.

Jesteśmy otwarci dla wszystkich uprawnionych osób (pośredników, rzeczoznawców i zarządców) na rynku nieruchomości. Nasza otwartość to nie slogan ale przemyślany model działania PTEiDRN. Każdy z Was może zdobyć Certyfikat naszego Towarzystwa. Każdy z Was może stać się członkiem naszej nieruchomościowej rodziny.

Jesteśmy ze sobą zaprzyjaźnieni, lubimy się. Poprzez naukę chcemy być nową elitą tego rynku. Warunkiem uzyskania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości jest udział w co najmniej 5 sesjach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN zakończony zdaniem egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną PTEiDRN. Utrzymanie tytułu Doradcy to udział w doskonaleniu zawodowym w ramach PAN PTEiDRN.

Regulamin Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Osoby nie posiadające uprawnień i licencji zawodów rynku nieruchomości mogą również uczestniczyć w naszej Akademii – upragniony Certyfikat i tytuł Doradcy PTEiDRN otrzymają po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. W końcu liczy się tylko wiedza.

Przez naukę do profesjonalizmu.