Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN

W ramach naszej Federacji system wydawania certyfikatów Doradców Rynku Nieruchomości opracował i prowadzi Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Idea doradztwa w zakresie rynku nieruchomości wynika z potrzeby wsparcia uczestników rynku nieruchomości rzetelną wiedzą fachową. Doradztwo to nie tylko szansa dla zawodów rynku nieruchomości otwarcia na nowe usługi ale także jest to szansa również dla innych uczestników rynku nieruchomości na bardziej bezpieczne decyzje dotyczące nieruchomości.

Wymagana wiedza związana z działaniami na szeroko rozumianym rynku nieruchomości jest ogromna i ma charakter dynamiczny a to w związku z nieustannym rozwojem tego rynku a to z racji pojawiania się coraz to nowych form działalności. Podstawą formalną dla wykonywania działalności w zakresie doradztwa rynku nieruchomości jest umowa z klientem.

Dla Rzeczoznawców Majątkowych.Art. 174. 3a. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące: 1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;”

Dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i dla Zarządców Nieruchomości podstawą wykonywania usług w zakresie doradztwa jest umowa o doradztwo a wsparciem jest zarówno Dekalog Profesjonalisty Rynku Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Patrz LINK jak też opracowane przez PTEiDRN standardy oraz cykl szkoleń w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN.

Dla wszystkich tych zawodów doradztwo rynku nieruchomości i uzyskanie tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN jest naturalną drogą rozwoju zawodu i budowania kariery. Tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN jest potwierdzany Certyfikatem oraz wpisem do publicznego rejestru Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

Certyfikat Doradcy i tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN może zdobyć:
Rzeczoznawca Majątkowy (posiadający uprawnienia nadane w trybie przewidzianym ustawa o gospodarce nieruchomościami),
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządca Nieruchomości posiadający państwową licencję odpowiednio pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości nadaną do końca 2013 roku, lub odpowiednio posiadający Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości nadawaną od 2014 roku – Patrz LINK,
– poprzez uczestnictwo w co najmniej 5 sesjach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN oraz po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN.