Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN

Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN to Nieustająca Akcja Szkoleniowa Doradców Rynku Nieruchomości w trakcie, której uczestnicy nabywają unikalną wiedzę i stają się członkami elity rynku nieruchomości  zdobywając tytuł Doradcy Rynku nieruchomości PTEiDRN.Wiele mówią następujące słowa, które PTEiDRN i uczestnicy PAN PTEiDRN przyjęli jako swoje credo:

“My uczestnicy Polskiego Rynku Nieruchomości: pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości dla podniesienia swojej wiedzy, profesjonalizmu obsługi rynku nieruchomości, w interesie naszych klientów podejmujemy trud i przyjemność nauki w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN.”

Czym jest Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN?

Chcemy aby po ukończeniu naszego przedsięwzięcia edukacyjnego jego uczestnicy potrafili rozumnie funkcjonować z umiejętnościami eksperckimi doradców rynku nieruchomości. Żeby poczuli jedność powstałej nowej wspólnoty celów osób pracujących na rynku nieruchomości. Wspólnoty przyjaznej dla siebie, ambitnej, chroniącej jej członków, wybaczającej błędy i pomagającej w kłopotach.

Nowe umiejętności. Podczas spotkań odbywających się w kilku miastach adepci Akademii poznają tajniki i warsztat doradztwa, będą znali procedury przeprowadzania ciekawych projektów na rynku nieruchomości.

Wykładowcami są wybitni specjaliści tego rynku z każdego spotkania uczestnicy wywiozą znakomite materiały.

Jak to się będzie działo? Jak to się już dzieje? W ramach Akademii odbywają się sesje szkoleniowe których cykl chcemy kończyć egzaminem i przyznaniem tytułem Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Nasz tytuł zdobywany jest nie dla uprawnień – jest symbolem dążenia do wiedzy.

Do zaliczenia wymogów potrzebne jest uczestnictwo w pięciu sesjach. Z reguły organizowane są podwójne sesje. Podczas naszych szkoleń wykładają tylko najlepsi specjaliści. Po uzyskaniu tytułu udział w kolejnych sesjach uprawnia do uzyskiwania kolejnych Laurów.

Zainteresowane osoby po dokonaniu opłaty prosimy o zgłaszanie się mailem każdorazowo na poszczególne sesje na adres pteidrn@cbn.pl , biuro@profesjonalista.net lub
faxem na nr 42 636 40 20..

Formularze na poszczególne sesje będą dostępne na stronie www.profesjonalista.net. Informacje o poszczególnych sesjach i tematyce ich będą podawane oddzielnie.

Absolwenci PAN PTEiDRN oprócz otrzymania tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN i wpisu do Rejestru Doradców PTEiDRN otrzymują prawo posługiwania się Pieczęcią Doradcy PTEiDRN. Patrz link