Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Kontakt

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (F PPRN) z siedzibą w Warszawie

Siedziba główna

02-657 Warszawa

ul.Wielicka 40 lok. U1

NIP: 525 248 51 52

Regon: 142405511

konto: Santander 87 1090 1304 0000 0001 1422 3204

Sekretariat zamiejscowy i adres do korespondencji

Tutaj prosimy o przesyłanie pism i listów

90-418 Łódź

Al. Kościuszki 3

e-mail: biuro1@pprn.pl

tel. mobilny sekretariatu 510 069 316

tel. 42 632 12 34

Godziny pracy

pon. – pt. 8.00 – 16.00

Zarząd

Korespondencję prosimy przesyłać na adres sekretariatu zamiejscowego j.w.

tel. 501 213 604

e-mail: biuro@pprn.pl
www.pprn.pl