Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Rynek nieruchomości w systemie planowania przestrzennego – artykuł Tadeusza Markowskiego

  Dodano: 20/01/2015


  Tadeusz Markowski
  Rynek nieruchomości w systemie planowania przestrzennego

  Stan wiedzy o globalnej gospodarce przestrzennej i wynikających stąd zagrożeniach dla rozwoju kraju nie jest wpisany w wewnętrzny (społeczny) system wartości. Stąd też skutki funkcjonowania ułomnych rynków, które ujawniają się w dłuższym okresie są ignorowane przez polityków. Zwolennicy liberalnej gospodarki rynkowej zapominają (a także nie rozumieją ) , że ziemia nie jest towarem w powszechnym w rozumieniu tego słowa. Nie jest bowiem produktem „odtwarzalnym” w procesie produkcji. Sygnały w postaci ceny ziemi nie alokują działalności optymalnie tj., zgodnie klasyczną regułą prawa popytu i podaży, jak to ma miejsce przy relatywnie bardzo sprawnych rynkach towarów. Nie można do niej więc stosować ogólnych reguł ekonomicznych i prawnych jak do towarów i dóbr prywatnych.

  Czytaj dalej
 • Przeszacowane ceny nieruchomości szkodzą rynkowi – artykuł Andrzeja Jakiela

  Dodano: 19/01/2015

  Andrzej Jakiel

  Przeszacowane ceny nieruchomości szkodzą rynkowi – Andrzej Jakiel

  Od czasu wielkiego kryzysu z 2008 roku ceny nieruchomości na całym świecie spadły, również w Polsce.

  Ogólnoświatowy kryzys finansowy nadal trwa i nic nie wskazuje na to, aby ustąpił, wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że będzie się pogłębiał. Odraczanie skutków kryzysu w czasie jest nieczystą grą polityczną i manipulacją makroekonomiczną. Prawideł ekonomicznych nie można naginać nieustannie. Do kryzysowych zjawisk dołączają narastające niepokoje społeczne, etniczne, religijne i terytorialne występujące w wielu miejscach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Taki właśnie scenariusz rozwoju kryzysu zapowiadałem publicznie już w 2008 roku. Uważam, że to dopiero początek cierniowej drogi czekających nasze pokolenie.

  W tej scenerii ceny nieruchomości mieszkalnych musiały zaczęć spadać i nadal spadają, choć dynamika spadku znacznie się spłaszczyła. Moim zdaniem trend spadkowy będzie nadal się utrzymywał przez kolejne lata. Nasilić się jednak może przy fiasku polityki przesuwania skutków wielkiego kryzysu w niepewną przyszłość oraz w sytuacjach realnych zagrożeń suwerenności terytorialnej poszczególnych państw.

  Czytaj dalej
 • Ostatni test w konkursie wiedzy dla agentów

  Dodano: 14/01/2015


  Ostatnia szansa, by podjąć wyzwanie i stanąć do gry o nagrody w konkursie wiedzy o nieruchomościach dla agentów!
  Rozwiąż test na: http://www.nieruchomosci-online.pl/testy-wiedzy.html

  Czytaj dalej
 • Zawód pośrednika to stan emocjonalny – artykuł Sławomira Gańskiego.

  Dodano: 14/01/2015

  Sławomir Gański

  „Zawód pośrednika” to stan emocjonalny. Sławomir Gański

  Dekada Polski w Unii Europejskiej jest dobrą okazją do wszelkich podsumowań. Warto więc także pokusić się o „diagnozę” stanu rynku usług w obrocie nieruchomościami – a że „pacjent jest chory każdy widzi”. Co tak naprawdę się zdarzyło się w ostatnich latach? Czy „nowe”, które nastało faktycznie wyeliminowało patologię i oznacza postęp, czy też jak twierdzą niektórzy jest kolejnym „skokiem na kasę”. Pewne jest jedno: wbrew lub nie daj Boże zgodnie z zamierzeniami decydentów – dzieje się coś bardzo niedobrego. Aktualne jest pytanie czy małe agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podzielą los „biur pisania podań”, o których dziś mało kto pamięta – a jeżeli tak, kto na tym straci a kto zyska bo raczej nie będą to Klienci (?)

  Pośrednicy pamiętają swój entuzjazm sprzed lat. Chcieli porządkowania rynku nieruchomości i standardów działania, które zapewnią im społeczne uznanie. Chcieli być postrzegani jako fachowcy i na tym fundamencie budować swoją zawodową przyszłość. 

  Czytaj dalej
 • Możliwość zasiedzenia części nieruchomości w zakresie przekroczonych granic gruntu przy budowie przez użytkownika wieczystego – artykuł Rafała Kasprzyka

  Dodano: 13/01/2015

  kasprzyk
  Możliwość zasiedzenia części nieruchomości w zakresie przekroczonych granic
  gruntu przy budowie przez użytkownika wieczystego

  Za punkt wyjścia przyjmijmy stan faktyczny, który zdarza się wprawdzie sporadycznie, ale ma istotne znaczenie w obrocie nieruchomościami bez uregulowanego stanu prawnego. Nabywca czasem godzi się nabyć taką nieruchomość taniej, biorąc na siebie koszty i ryzyko prawnej regulacji. W niniejszym artykule chodzi o sytuację, gdy budynek częściowo został posadowiony przez użytkownika wieczystego na gruncie oddanym mu w to użytkowanie i jednocześnie na gruncie sąsiednim wskutek nieumyślnego przekroczenia granic przy budowie. Punktem wyjścia dalszego wywodu powinna być ocena charakteru prawnego władztwa użytkownika wieczystego co do nieruchomości wyjściowej. Posiadanie w zakresie użytkowania wieczystego jest również posiadaniem zależnym. Można wprawdzie zasiedzieć użytkowanie wieczyste, ale tylko co do nieruchomości oddanej wcześniej w użytkowanie wieczyste. Zasiedzenie może biec tylko przeciwko poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu, a nie przeciwko właścicielowi. Wynika to z utrwalonego orzecznictwa 1.

  Użytkownik wieczysty jest posiadaczem zależnym co do gruntu wyjściowego. Powstaje jednak pytanie, jaki charakter ma jego posiadanie względem gruntu zajętego pod budowę? 

  Czytaj dalej
 • POŚREDNICY I PORTALE – CZYLI KONFLIKT POZORNY – artykuł – Marian Łuka

  Dodano: 12/01/2015

  Marian Łuka

  POŚREDNICY I PORTALE – CZYLI KONFLIKT POZORNY

  Z tezą, że sporą część naszego życia zdominował Internet nikt rozsądny nie dyskutuje. Nikt rozsądny nie powinien też z Internetem walczyć. Rozwój technologii informatycznych i obsługujących je urządzeń mobilnych, to najbardziej prawdopodobny kierunek rozwoju naszej cywilizacji, czy się to komuś podoba, czy nie. Części naszego społeczeństwa podoba się to, że wiele spraw codziennych możemy załatwić siadając przed komputerem, bez potrzeby udawania się do takich czy innych urzędów bądź instytucji. W taki oto sposób możemy złożyć wniosek w ratuszu czy np. kupić bilet na pociąg. Oszczędności aż nazbyt oczywiste, nie tylko czasowe.
  Internet na naszych oczach przeobraża niektóre sfery działalności gospodarczej. Znakomitym przykładem jest tutaj handel, dystrybucja czy zaopatrzenie. Wypieranie z rynku wielowiekowej i nieśmiertelnej wydawałoby się poczty, staje się faktem.

  Czytaj dalej
 • Nowe władze Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości – OSRN – sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

  Dodano: 09/01/2015

  osrn

  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości  OSRN odbyło się po ogólnopolskiej konferencji 5 grudnia 2014. Zarząd i Komisja Rewizyjna złożyły sprawozdania za IV kadencję 2010-2014, które zostały przyjęte jednogłośnie. Ustępujący członkowie Zarządu uzyskali absolutorium.

  Uchwalony został jednogłośnie projekt zmian Statutu Stowarzyszenia uwzględniający nowe uregulowania prawne i podjęcie inicjatywy klastrowej. Udzielono Zarządowi także pełnomocnictw do realizacji klastra rynku nieruchomości.

  Dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na V kadencję 2015-2019.
  Zarząd zyskał dwóch nowych członków: Andrzeja Kormanka i Krzysztofa Krysztofiaka. Prezesem jednogłośnie został wybrany ponownie Andrzej Jakiel, a wiceprezesami Piotr Ociepa i Konrad Wotka.
  Komisję Rewizyjną tworzą Bożena Gut-Mostowy i Grażyna Habrajska.
  Sąd Koleżeński został wybrany w całkowicie nowym składzie: Jacek Konowalczuk, Agnieszka Kuśmirska, Elżbieta Szczygielska-Borska.
  Rzecznikiem Dyscyplinarnym Stowarzyszenia została nasza seniorka Janina Jakimiak.

  Czytaj dalej
 • Nieruchomości , Nieruchomości…. Oceny Starego i Perspektywy Nowego Roku. Wywiad z Andrzejem Jakielem wiceprezydentem F PPRN

  Dodano: 09/01/2015
  Andrzej Jakiel

  Andrzej Jakiel

  Z końcem każdego roku media zasięgają opinie specjalistów różnych branż w zakresie oceny mijającego roku i prognoz na nadchodzący rok.
  Także sektor nieruchomości jest w polu zainteresowań dziennikarzy.
  31 grudnia 2014 roku w Rozmowie Dnia TVP-3 takiego wywiadu udzielił wiceprezydent F PPRN Andrzej Jakiel.

  link do wywiadu: http://opole.tvp.pl/18260334/31122014-rozmowa-z-andrzejem-jakielem

  Czytaj dalej
 • Katastrofa przestrzeni. Rzecz o odnowie miast – JAN OLCZYK

  Dodano: 09/01/2015

  Katastrofa przestrzeni. Rzecz o odnowie miast – JAN OLCZYK

  Jan Olczyk

  Jan Olczyk

  Świat coraz bardziej mieszczański

  Tendencją rozwojową współczesności będą migracje społeczne z obszarów wiejskich do miast. Przewidywania opiewają, że do 2050 r. aż 67% ludności świata będzie mieszkało w miastach. Na obszarach miejskich przybędzie 2,6 mld mieszkańców, a liczba ludności obszarów wiejskich skurczy się o 300 mln osób. Ten proces urbanizacji tworzy nadzieję na zamożność i dobrobyt wielu grup ludności, lecz stwarza także niebezpieczeństwo tworzenia obszarów niedostatku i niezrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i terytorialnego. Miasta są siłą napędową wzrostu i efektywnej gospodarki zasobami W zintegrowanej Europie mieszka w nich 72% wszystkich mieszkańców UE (359 mln).

  Czytaj dalej
 • Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej FPPRN

  Dodano: 08/01/2015

  Na podstawie Regulaminu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości wyznaczone zostały kolejne terminy egzaminów licencyjnych dla kandydatów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości FPPRN, które odbędą się;

  20 stycznia 2015 roku o godzinie 11 w sekretariacie zamiejscowym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Łódź al. Kościuszki 3, informacje tel. 510 069 316,

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Rynek nieruchomości w systemie planowania przestrzennego – artykuł Tadeusza Markowskiego

  Dodano: 20/01/2015


  Tadeusz Markowski
  Rynek nieruchomości w systemie planowania przestrzennego

  Stan wiedzy o globalnej gospodarce przestrzennej i wynikających stąd zagrożeniach dla rozwoju kraju nie jest wpisany w wewnętrzny (społeczny) system wartości. Stąd też skutki funkcjonowania ułomnych rynków, które ujawniają się w dłuższym okresie są ignorowane przez polityków. Zwolennicy liberalnej gospodarki rynkowej zapominają (a także nie rozumieją ) , że ziemia nie jest towarem w powszechnym w rozumieniu tego słowa. Nie jest bowiem produktem „odtwarzalnym” w procesie produkcji. Sygnały w postaci ceny ziemi nie alokują działalności optymalnie tj., zgodnie klasyczną regułą prawa popytu i podaży, jak to ma miejsce przy relatywnie bardzo sprawnych rynkach towarów. Nie można do niej więc stosować ogólnych reguł ekonomicznych i prawnych jak do towarów i dóbr prywatnych.

  Czytaj dalej
 • Przeszacowane ceny nieruchomości szkodzą rynkowi – artykuł Andrzeja Jakiela

  Dodano: 19/01/2015

  Andrzej Jakiel

  Przeszacowane ceny nieruchomości szkodzą rynkowi – Andrzej Jakiel

  Od czasu wielkiego kryzysu z 2008 roku ceny nieruchomości na całym świecie spadły, również w Polsce.

  Ogólnoświatowy kryzys finansowy nadal trwa i nic nie wskazuje na to, aby ustąpił, wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że będzie się pogłębiał. Odraczanie skutków kryzysu w czasie jest nieczystą grą polityczną i manipulacją makroekonomiczną. Prawideł ekonomicznych nie można naginać nieustannie. Do kryzysowych zjawisk dołączają narastające niepokoje społeczne, etniczne, religijne i terytorialne występujące w wielu miejscach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Taki właśnie scenariusz rozwoju kryzysu zapowiadałem publicznie już w 2008 roku. Uważam, że to dopiero początek cierniowej drogi czekających nasze pokolenie.

  W tej scenerii ceny nieruchomości mieszkalnych musiały zaczęć spadać i nadal spadają, choć dynamika spadku znacznie się spłaszczyła. Moim zdaniem trend spadkowy będzie nadal się utrzymywał przez kolejne lata. Nasilić się jednak może przy fiasku polityki przesuwania skutków wielkiego kryzysu w niepewną przyszłość oraz w sytuacjach realnych zagrożeń suwerenności terytorialnej poszczególnych państw.

  Czytaj dalej
 • Warszawa nadal najbardziej atrakcyjną lokalizacją nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo -Wschodniej.

  Dodano: 16/01/2015

  Jak wynika z raportu “Emerging Trends in Real Estate Europe 2015″ opracowanego przez firmę doradczą PwC oraz Urban Land Institute (ULI), w czołowe miejsca w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej zajęły Berlin, Dublin oraz Madryt. Jednakże najwyższe wzrosty odnotowały: Ateny (o 23 pozycje), Amsterdam (o 17 pozycji), Lizbona (o 17 pozycji), Madryt (o 16 pozycji) oraz Birmingham (14 pozycji). Warszawa zajęła 14 pozycję tj. o 3 miejsca niżej niż we wcześniejszym rankingu. Mimo to nadal pozostaje najbardziej atrakcyjną lokalizacją nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo -Wschodniej.

  Czytaj dalej