Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Nowa fala kontroli przedsiębiorców na rynku nieruchomości. UOKiK przeprowadza kontrole wśród biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Dodano: 22/07/2015
  pouczenie

  UOKiK przeprowadza kontrole wśród biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W jednym z miast kilkadziesiąt biur nieruchomości (około 50 ) otrzymało wezwania z poleceniem wypełnienia bardzo szczegółowych ankiet.

  Pięciostronicowa ankieta obejmuje; przychody za rok 2014, szczegółowe informacje dotyczące ilości zawieranych i zrealizowanych umów pośrednictwa w rozbiciu na okresy półroczne, za lata 2014 i 2015, opisanie sposobu zawierania tych umów z uwzględnieniem zawieranych w lokalu i poza lokalem przedsiębiorstwa, nazwy czasopism i adresy stron internetowych gdzie reklamuje się przedsiębiorca i gdzie umieszcza oferty, przykładowe skany reklam, wskazania 6 swoich konkurentów z ich nazwami i adresami (Sic! ), ujawnienie przynależności do organizacji zawodowych(!!!!) , stowarzyszeń (!!!), załączeniu dokumentów z odpowiednich rejestrów działalności gospodarczej, dokumentów finansowych potwierdzających powyższe, załączeniu wzorców umów pośrednictwa z roku 2014 i roku 2015 wraz z załącznikami. Wszystko ma być potwierdzone za zgodność przez przedsiębiorców.

  Wypełniona ankieta to całkiem spory pakiet papierów, którego solidne wypełnienie wymaga duzo czasu. Na koniec zastrzeżone zostały stosowne konswekwencje finansowe.

  Jako podstawę tych działań UOKiK wskazał art 50 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który brzmi “art 50 ust 1. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania wszelkich koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa Urzędu. ust.2 Żądanie , o ktorym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 1) wskazanie zakresu informacji, 2) wskazanie celu żądania, 3) wskazanie terminu udzielenia informacji, 4) pouczenie o sankcjami za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.” Ponadto pouczono i wskazano jako podstawę ewentualnych sankcji wskazano przepis art. 106 ust. 2 pkt 2, który powiada ” Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej do 50 000 000 euro jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie: 2) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie ….. lub art 50 bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. ”
  Czy to ma być zapowiadane przez władze ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców?

  Czytaj dalej
 • Nowe terminy egzaminów licencyjnych. Kolejna grupa nowych pośredników i zarządców F PPRN zdała egzaminy – Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN

  Dodano: 09/07/2015

  Komunikat Przewodniczącego CKE F PPRN

  W kwietniu odbyły się kolejne egzaminy na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcę nieruchomości F PPRN.
  Serdecznie gratulujemy nowym pośrednikom i zarządcom nieruchomości uzyskania prestiżowej licencji F PPRN. Życzymy powodzenia w pracy i dalszego rozwoju zawodowego na rynku nieruchomości.

  Zapraszamy kolejnych kandydatów chcących zdobyć licencje FPPRN do wysyłania swoich zgłoszeń.

  Kolejne sesje egzaminacyjne na licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN odbędą się;

  16 lipca 2015 roku o godzinie 11 w sekretariacie zamiejscowym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Łódź al. Kościuszki 3,

  18 lipca   2015 roku o godzinie 9 w siedzibie Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości Opole ul. Krakowska 37 pok. 201

  30 lipca 2015 roku o godzinie 10  w Warszawie, ul. Ludwiki 4 lok. A,

  10 października   2015 roku o godzinie 9 w siedzibie Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości Opole ul. Krakowska 37 pok. 201

  Czytaj dalej
 • Wręczenie medalu Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro Aequo Et Bono dla Ambasadora Mongolii

  Dodano: 02/07/2015

  Ganbataar

  W dniu 1 lipca 2015 roku w Warszawie Zbigniew Kubiński Sekretarz Kapituły Madalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości z okazji zakończenia misji w Polsce wręczył jego Ekselencji Panu Ganbaatar Adiya – Ambasadorowi Mongolii w Polsce Złoty Medal Pro Aequo Et Bono za zasługi zbliżania środowiska rynku nieruchomości Polski i Mongolii.
  Zbigniew Kubiński przekazał w imieniu Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości podziękowania za upowszechnianie wiedzy o gospodarce Mongolii w tym o rynku nieruchomości i budownictwie wśród polskich przedsiębiorców, działania na rzecz podejmowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów oraz pomiędzy orgaznizacjami zawodowymi. Dzięki wsparciu Pana Ambasadora 12 marca 2013 roku Ułan Bator podpisane zostało porozumienie Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN) z organizacją mongolskich nieruchomistów. Warto podkreślić, że za szczególne zasługi Prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował Pana Ambasadora Krzyżem Komandorskim Orderu Zaslugi RP.

  Czytaj dalej
 • Agent nieruchomości – czego oczekuje rynek?

  Dodano: 22/06/2015

  Blisko połowa Polaków (47%) przynajmniej raz w życiu korzystała z pomocy pośrednika nieruchomości, a aż 69% było z tej współpracy zadowolonych wynika z badania IPSOS przeprowadzonego pod koniec 2014r. Wbrew obiegowej, złej opinii Polacy czują korzyści ze współpracy z profesjonalistą.

  Głównym celem badania było poznanie opinii Polaków odnośnie agentów nieruchomości, ich dotychczasowych doświadczeń oraz oczekiwań. W ankiecie poruszono zagadnienia takie jak: zadowolenie ze współpracy, oczekiwania wobec oferty i agenta oraz bariery w korzystaniu z pomocy profesjonalisty. Wyniki badań są zaskakujące w stosunku do obiegowej opinii, jaką mają agenci.

  Czytaj dalej
 • 6 cech dobrego pośrednika nieruchomości

  Dodano: 22/06/2015

  Są osoby, które chcą znaleźć mieszkanie samodzielnie. Są również tacy, którzy wolą zlecić to zadanie specjaliście – pośrednikowi nieruchomości. Ciężko dzisiaj jest znaleźć dobrego eksperta,  ponieważ rynek przesycony jest różnymi biurami nieruchomości. Poznaj 6 rzeczy, które pozwolą Ci rozpoznać dobrego pośrednika.

  Zna branżę

  Każdy pracownik biura nieruchomości, który ma kontakt z klientem powinien znać zarówno branżę, jak i zagadnienia prawne związane z nieruchomościami. Odkąd zniesiono konieczność posiadania licencji agenta nieruchomości powstało wiele podmiotów, których pracownicy po prostu nie mają pojęcia o nieruchomościach. Lepiej unikać takich miejsc.

  Czytaj dalej
 • Deregulacja zawodu pośrednika i jej skutki

  Dodano: 22/06/2015

  Podczas transakcji związanej z zakupem, sprzedażą lub najmem nieruchomości, coraz częściej korzystamy z pomocy pośrednika specjalizującego się w obrocie nieruchomościami, który jako ekspert w swoim fachu, nie tylko ułatwi nam znalezienie kontrahenta, ale także przejmie wszystkie formalności. Co w takiej współpracy zmieniło uwolnienie tego zawodu?

  Wraz z wprowadzeniem tzw. ustawy deregulacyjnej, od 1 stycznia 2014 r. dostęp do zawodu pośrednika został otwarty. Oznacza to, że aby prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie jest już konieczne spełnienie żadnych warunków ani posiadanie konkretnej wiedzy, co potwierdzane było wcześniej posiadaniem licencji zawodowej.

  Czytaj dalej
 • Nowe terminy egzaminów licencyjnych. Kolejna grupa nowych pośredników i zarządców F PPRN zdała egzaminy – Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN

  Dodano: 22/06/2015

  Komunikat Przewodniczącego CKE F PPRN

  W maju odbyły się kolejne egzaminy na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcę nieruchomości F PPRN.
  Serdecznie gratulujemy nowym pośrednikom i zarządcom nieruchomości uzyskania prestiżowej licencji F PPRN. Życzymy powodzenia w pracy i dalszego rozwoju zawodowego na rynku nieruchomości.

  Zapraszamy kolejnych kandydatów chcących zdobyć licencje FPPRN do wysyłania swoich zgłoszeń.

  Kolejne sesje egzaminacyjne na licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN odbędą się;
  30 czerwca 2015 roku o godzinie 10 w Warszawie, ul. Ludwiki 4 lok. A,

  16 lipca 2015 roku o godzinie 11 w sekretariacie zamiejscowym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Łódź al. Kościuszki 3, informacje tel. 510 069 316,

  Czytaj dalej
 • Kursy licencyjne na licencję pośrednika, zarządcy F PPRN

  Dodano: 18/06/2015

  Kursy licencyjne F PPRN – Pośrednik w obrocie nieruchomościami, Zarządca nieruchomości w WARSZAWIE.

   *

  Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie ul. Ludwiki 4 lokal A 01-226 Warszawa, telefon 570 401 402, fax 22 828 97 36 mail warszawa@wsgn.pl ,  strona  http://www.wsgn.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/aktualnosci/news,694,kurs-dla-posrednikow-i-zarzadcow-nieruchomosci.html    Miejsce prowadzenia kursów Warszawa

   *

  Kursy licencyjne F PPRN – Pośrednik w obrocie nieruchomościami, KATOWICE.

  ADOMO Rafał Szczeponek ul. Witosa 26/7, 40-832 Katowice, telefon 793 905 215  mail biuro@szkola.nieruchomosci.pl, Miejsce prowadzenia kursów Katowice

  *

         Kursy licencyjne F PPRN – Pośrednik w obrocie nieruchomościami, Zarządca nieruchomości w ŁODZI.

  Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 82 90-102 Łódź, telefon 42 639 73 27, fax 42 639 73 37, mail sponpc@sponpc.pl  , www.sponpc.pl  Miejsce prowadzenia kursów Łódź

  *

  Kursy licencyjne F PPRN – Pośrednik w obrocie nieruchomościami, Zarządca nieruchomości we WROCŁAWIU i OPOLU.

  Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości, Korporacja Mediator Nieruchomości Spółka z o.o., Akademia Nieruchomości AJ Consulting Andrzej Jakiel ul. Krakowska 37 45-075 Opole , telefon 517 120 637 , mail aj@aj-mediator.pl, www.akademianieruchomosci.pl , Miejsce Prowadzenia kursów Opole, Wrocław.

    *

  Więcej o organizatorach Więcej  

  Czytaj dalej
 • Nowe terminy egzaminów licencyjnych. Kolejna grupa nowych pośredników i zarządców F PPRN zdała egzaminy – Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN

  Dodano: 04/06/2015

  Komunikat Przewodniczącego CKE F PPRN

  W maju odbyły się kolejne egzaminy na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcę nieruchomości F PPRN.
  Serdecznie gratulujemy nowym pośrednikom i zarządcom nieruchomości uzyskania prestiżowej licencji F PPRN. Życzymy powodzenia w pracy i dalszego rozwoju zawodowego na rynku nieruchomości.

  Zapraszamy kolejnych kandydatów chcących zdobyć licencje FPPRN do wysyłania swoich zgłoszeń.

  Kolejne sesje egzaminacyjne na licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN odbędą się;
  24 czerwca 2015 roku o godzinie 10 w Warszawie, ul. Ludwiki 4 lok. A,

  18 czerwca 2015 roku o godzinie 11 w sekretariacie zamiejscowym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Łódź al. Kościuszki 3, informacje tel. 510 069 316,

  Czytaj dalej
 • iHouse dla Agenta- Jesteś pośrednikiem nieruchomosci?- Weź udział w konkursie!

  Dodano: 27/05/2015

  Baner_550x200

  iHouse zorganizował konkurs dla Pośredników Nieruchomości. Zarejestruj darmowe konto i weź udział! Do wygrania tablety! Konkurs trwa tylko do 29 maja br. Wejdź na www.agent.ihouse.pl/konkurs . Super nagrody czekają na Ciebie!

  Trwa Konkurs organizowany przez System Agenta iHouse, którego właścicielem jest spółka iHouse. Może wziąć w nim udział każdy, kto zajmuje się pośrednictwem nieruchomości.
  System Agenta iHouse to innowacyjny system obsługi pracy pośredników zintegrowany z aplikacją mobilną i portalem ogłoszeniowym www.ihouse.pl . Powstał jako odpowiedź na wymagany w tej branży profesjonalizm i wysoką jakość obsługi klienta. Jego twórcy liczą się z opinią branży, dlatego też zorganizowali konkurs, dzięki któremu będą mogli udoskonalić narzędzie.
  By wziąć udział w konkursie należy zarejestrować darmowe konto w Systemie Agenta iHouse i odpowiedzieć na jedno pytanie. Do wygrania są 4 atrakcyjne nagrody: Apple iPad mini oraz Samsung Galaxy Tab 3.
  Rejestracja w Systemie Agenta jest darmowa. By założyć konto należy wejść na www.agent.ihouse.pl. Więcej o konkursie na www.agent.ihouse.pl/konkurs

  Zespół iHouse.pl

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Wnętrza – moda na geometryczne wzory

  Dodano: 30/07/2015

  Każdego roku zmianom ulega moda wnętrzarska. W tym sezonie dominują geometryczne wzory. Jest to pewnego rodzaju powrót do trendów z lat 50-tych i 60-tych. Geometryczne wzory wykorzystywane są nie tylko w produktach wykorzystywanych do przyozdabiania ścian i podłóg, lecz również w tekstyliach, meblach i innych wnętrzarskich dodatkach.

  Czytaj dalej
 • Ile metrów mieszkania kupimy za pensję?

  Dodano: 30/07/2015

  Obecnie w Warszawie i Krakowie za przeciętną pensję można kupić ok. 0,5 mkw mieszkania. Znacznie lepsza sytuacja prezentuje się w Łodzi, gdzie za średnią pensję można nabyć 0,67 mkw lokalu mieszkalnego. Jak zmieniała się dostępność mieszkaniowa w wybranych wielkich miastach w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat?

  Czytaj dalej
 • Kiedy bank może odrzucić wniosek o kredyt?

  Dodano: 30/07/2015

  Istnieje wiele różnych przyczyn, kiedy bank może odrzucić wniosek o kredyt hipoteczny. Wśród najczęstszych wyróżnić można złą historię kredytową, a także podanie nieprawdziwych informacji. Jakie mogą być inne przyczyny odrzucenia przez bank wniosku kredytowego? Co zrobić, aby bank nie odrzucił naszego wniosku o kredyt?

  Czytaj dalej