Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej z siedzibą w Łodzi, organizuje kursy licencyjne F PPRN – Pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca Nieruchomości.

                                                                        logoSPONPC

pprn_logo_male

KURS LICENCYJNY                   

 

na pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcę nieruchomości   Federacji PPRN

 

 

Organizator kursu licencyjnego:

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Organizator kursu uzyskał akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.

 

Cele kursu:
Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości i przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wymagania formalne:

posiadanie minimum średniego wykształcenia.

 

Korzyści dla uczestników:
•  uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości FPPRN,

przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,

możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego doradztwa rynku nieruchomości

Wykładowcy:
Program kursu realizują najlepsi wykładowcy działający na rynku nieruchomości: prawnicy, ekonomiści,  geodeci,  specjaliści branży projektowo-budowlanej oraz doradcy rynku nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy i zarządcy z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Program:
Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum programowym dla kursów licencyjnych: „Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i „Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Program obejmuje 48 godzin wykładów i zajęć praktycznych dla każdego zawodu.

Szczegółowy program kursu licencyjnego w tabelarycznym zestawieniu załączony jest poniżej.

 

 

 

PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO

DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie

 Zagadnienia programowe – pośrednicy

POŚREDNICY

ZARZĄDCY

Zagadnienia programowe – zarządcy

I.   Podstawy wiedzy z zakresu prawa

16 godz.

I.   Podstawy wiedzy z zakresu prawa

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h)

2

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h)

Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (2h)

1

Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (21)

Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (2h)

1

Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (21)

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h)

1

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h)

Ochrona praw lokatorów (1h)

1

Ochrona praw lokatorów (1h)

Najem okazjonalny (1h)

1

Najem okazjonalny (1h)

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h)

1

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h)

Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h)

4

Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h)

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h)

1

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h)

Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h)

1

Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h)

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h)

1

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h)

Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h)

1

Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h)

 

II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej

8 godz.

II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h)

1

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h)

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h)

2

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h)

Podstawy budownictwa (2h)

2

Podstawy budownictwa (2h)

Przegląd technologii w budownictwie (1h)

1

Przegląd technologii w budownictwie (1h)

Eksploatacja nieruchomości (1h)

1

Eksploatacja nieruchomości (1h)

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h)

1

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h)

 

III.  Obrót nieruchomościami w praktyce  

18 godz.

18 godz.

III. Zarządzanie nieruchomościami w praktyce

Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami (1h)

1

1

Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami (1h)

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne (2h)

2

1

Umowa o zarządzanie nieruchomościami (1h)

Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h)

1

Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h)

Procedury w obrocie nieruchomościami (2h)

2

Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (2h)

Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem wymaganych rodzajów dokumentów (5h)

5

4

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce (4h)

2

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce (2h)

 Zagadnienia programowe – pośrednicy

POŚREDNICY

ZARZĄDCY

Zagadnienia programowe – zarządcy

Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych. Systemy wielokrotnego oferowania MLS (2h)

2

—-

2

Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu (2h)

Ćwiczenia z zakresu fotografii obiektów budowlanych. Obróbka zdjęć (2h)

2

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h)

1

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h)

Notariusz w obrocie nieruchomościami (1h)

1

1

Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców (1h)

Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi (1h)

1

3

Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce (3h)

 

IV.   Rynek nieruchomości w praktyce  

6 godz.

IV.   Rynek nieruchomości w praktyce  

Doradztwo na rynku nieruchomości (2h)

2

Doradztwo na rynku nieruchomości (2h)

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h)

3

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h)

Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h)

1

Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h)

 

Razem POŚREDNICY

48 godz.

48 godz.

Razem ZARZĄDCY

Organizacja kursu:
Kurs organizowany jest w systemie weekendowym. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.15, z przerwą na lunch. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy otrzymają szczegółowy program.

 

Miejsce:

Spotkania będą się odbywały w sali konferencyjnej Kupiecka Hotelu Grand, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72

 

Planowany termin rozpoczęcia:

24 maja 2014 r.

Koszt uczestnictwa:
Kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami: 600 zł. + 23% podatku VAT= 738 zł.

Kurs na zarządcę nieruchomości: 600 zł. + 23% podatku VAT= 738 zł.

Kurs łączony (na pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcę nieruchomości): 1000 zł. + VAT 23%= 1230 zł.

Koszt obejmuje cenę zajęć, materiały w formie elektronicznej i papierowej, serwis kawowy.

Kontakt:

 

Osoby zainteresowane kursami prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia: e-mail: sponpc@sponpc.pl tel. 42 639-73-27; 662 159 033

 

Po odbyciu Kursu licencyjnego uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Koszt egzaminu 120 zł.

Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do rejestru pośredników lub zarządców oraz otrzyma licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią. Koszt wydania licencji został określony na kwotę 50 zł.

Podajemy linki do informacji o systemie licencyjnym F PPRN

Licencje Pośredników w Obrocie Nieruchomościami F PPRN patrz LINK http://pprn.pl/?page_id=24

Licencje Zarządców Nieruchomości F PPRN  patrz LINK http://pprn.pl/?page_id=46

Ścieżka Kariery

Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego – uzyskanie Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN patrz LINK http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?page_id=117

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów