Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

KURSY LICENCYJNE na pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcę nieruchomości

osrn 1 4cda

 

 

Organizatorzy kursów licencyjnych:

Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
Dolnośląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
Korporacja Mediator Nieruchomości Spółka z o.o.
Akademia Nieruchomości AJ Consulting

Organizatorzy kursu licencyjnego uzyskali akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie i wpisani są do Rejestru Organizatorów Kształcenia. Wpisani są również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, co ma istotne znaczenie przy ubieganiu się o refundację kosztów kursów i uzyskania licencji ze środków Powiatowych Urzędów Pracy (PUP).

Cele kursu:
Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości oraz przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i/lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wymagania formalne:
• posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:
• uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy
nieruchomości FPPRN,
• możliwość podjęcia pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,
• przystąpienie do współpracy z sieciowymi bądź korporacyjnymi firmami branży nieruchomościowej,
• podjęcie współpracy franczyzowej,
• założenie własnej działalności gospodarczej.

Wykładowcy:
Program kursu realizują najlepsi wykładowcy działający na rynkiem nieruchomości: prawnicy, ekonomiści, geodeci, specjaliści branży projektowo-budowlanej oraz doradcy rynku nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy i zarządcy z długoletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.

Program:
Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum Programowym dla kursów licencyjnych: „Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i „Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie. Program obejmuje 48 godzin wykładów i zajęć praktycznych dla każdego zawodu. Odbywając kurs dla obu zawodów ilość godzin edukacyjnych wynosi łącznie 64, przy czym zajęcia zawodowe odbywają się w odrębnych terminach, umożliwiając słuchaczom pełne uczestniczenie w obu kursach równocześnie. Program z zaznaczonymi rodzajami zajęć zamieszczamy oddzielnie.

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu na odległość za pomocą połączenia konferencyjnego na Skype, oraz w formie e-learningowej z możliwością konsultacji z wykładowcą.

Zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarne we Wrocławiu i Opolu.

Na zlecenie pracodawców lub PUP istnieje możliwość organizacji kursu w dni robocze.

Miejsce kursów:

Zajęcia praktyczne odbywają się we Wrocławiu i Opolu.
W przypadku zorganizowanej grupy co najmniej 12 uczestników zajęcia mogą odbywać się w dowolnym miejscu w Polsce.

Termin rozpoczęcia  kursu:

Nabór na kursy jest otwarty. Kursy trwają ok. 5 tygodni, po zakończeniu cyklu rozpoczyna się nowy kurs. Można więc przystąpić do kursu w każdym wygodnym dla Uczestnika terminie. Trzeba jednak zaliczyć wszystkie zajęcia. Wystarczy przesłać formularz zgłoszenia i zaakceptować „Zasady prowadzenia i warunki uczestnictwa w Kursach licencyjnych.”

Skontaktujemy się telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych.

Formularz zgłoszenia  oraz Zasady i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: www.akademianieruchomosci.pl

formularz zgł.kurs lic.07.2015

Po wypełnieniu zgłoszenia oraz Zasad i warunków uczestnictwa prosimy wysłać skan na adres: jakiel@akademianieruchomosci.pl  lub  biuro@aj-mediator.pl   Do zgłoszenia należy dołączyć skan dowód opłaty za kurs.

W razie pytań,  potrzeby kontaktu, prosimy dzwonić:  Andrzej Jakiel  517 120 637, 77 423 04 27.

Koszt uczestnictwa:

Cena za kurs dla jednego wybranego zawodu wynosi:                                                               780 zł brutto   

Cena za kursy dla obu zawodów odbywanych równocześnie wynosi:                                  1260 zł brutto 

Cena specjalna za jeden kurs dla członków OSRN i DSRN wynosi 660 zł brutto. Zniżki dotyczą także pracowników i współpracowników członków obu stowarzyszeń.

Opłata obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały dydaktyczne, dostęp do programów informatycznych w okresie trwania kursu, opłatę za egzamin kończący kursu oraz przerwy kawowe. W przypadku większej ilości zgłoszeń istnieje możliwość uzyskania niższych opłat jednostkowych. Istnieje możliwość refundacji kosztu kursu licencyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej przez urzędy pracy.

Wystawiamy faktury.

Kontakt:
AKADEMIA NIERUCHOMOŚCI.PL
77 4230427;  77 4543413;  606 413 118;  517 120 637; skype: andrzej.jakiel1;
e-mail:jakiel@akademianieruchomosci.pl lub aj@aj-mediator.pl

www.akademianieruchomosci.pl

Uzyskanie licencji

Po odbyciu Kursu licencyjnego każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzaminy licencyjne przeprowadzane są w okresie jednego do dwóch tygodni po zakończeniu kursu.

Koszt egzaminu wynosi 120 zł na rzecz F PPRN.

Zasady przeprowadzania egzaminu licencyjnego określa Regulamin, który można znaleźć na stronie Federacji pod adresem   www.pprn.pl

Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do Ogólnokrajowego Rejestru Pośredników lub Zarządców F PPRN: Posiadacz licencji otrzyma: licencję w formacie A3 oraz miniaturkę licencji ze zdjęciem i hologramem w formacie karty kredytowej. Koszt wydania licencji został określony przez F PPRN na kwotę 50 zł i obejmuje przygotowanie, druk licencji, wykonanie miniaturki oraz przesyłkę pocztową.

Linki do informacji o systemie licencyjnym F PPRN

Licencje Pośredników w Obrocie Nieruchomościami F PPRN, patrz LINK: http://pprn.pl/?page_id=24

Licencje Zarządców Nieruchomości F PPRN, patrz LINK: http://pprn.pl/?page_id=46

Ścieżka kariery
Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego polegająca na uzyskaniu uprawnień i Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, patrz LINK .

a

b

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów