Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Zaproszenie na szkolenie – 29 września 2015r. godz.10.00- Boutique Hotel’s – Łódź, al. Piłsudskiego 10/14

spon

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej (dawniej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej) serdecznie zaprasza na wykład „Jak zbadać stan prawny nieruchomości – warsztaty z dokumentami” które poprowadzi  Pani Romana Pietruk – prawnik z Kancelarii Prawnej Pietruk Sp. z o.o. z Warszawy.

Program szkolenia został tak zaplanowany, by skorzystała z niego jak największa grupa odbiorców. Doświadczony pośrednik, zarządca czy rzeczoznawca  z pewnością zaktualizuje   swoją wiedzę, natomiast osoby rozpoczynające pracę na rynku nieruchomości zdobędą ją lub utrwalą,

Szereg zagadnień, konkretne przykłady transakcji pomogą Państwu lepiej zrozumieć skomplikowane, nieruchomościowe problemy.

Szkolenia spełnia wymogi kształcenia ustawicznego dla pośredników i zarządców  Federacji PPRN oraz rzeczoznawców majątkowych(8 godzin).

Data szkolenia:

29 września 2015 roku (wtorek)  od godziny 10.00 (rejestracja uczestników od godz.9.30)

Miejsce szkolenia:

sala konferencyjna  Lawenda w  Boutigue Hotel’s  w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 10/14 (I piętro) . Hotel mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego. Dla uczestników szkolenia bezpłatny hotelowy parking, na który wjazd jest od ulicy Roosevelta 17.

Koszt uczestnictwa:  

100,- zł.  dla członków Stowarzyszenia

120,- zł.  dla pracowników biur nieruchomości, których właściciele  są  członkami Stowarzyszenia

150,- zł. dla pozostałych uczestników

Numer konta bankowego: 13 1240 3031 1111 0000 3427 0596

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty przyjmujemy do dnia 28 września  2015 r.

formularz zgłoszeniowy 29.09.2015

formularz zgłoszeniowy 29.09.2015

e-mailem na adres: sponpc@sponpc.pl  faksem: 42 639-73-37

Szczegółowy program szkolenia:

1. Wstęp – badanie stanu prawnego nieruchomości.

2. Informacja o nieruchomościach:

– księgi wieczyste,
– kataster nieruchomości,
– rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków,
– spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa,
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

3.Decyzje administracyjne a stan prawny nieruchomości (m.in. pozwolenie na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.)

4. Dokumentacja dotycząca stanu prawnego nieruchomości, m. in.: odpisy z ksiąg wieczystych, akt własności ziemi, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, opis i mapa, akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, itd.

5.Badanie stanu prawnego nieruchomości w aspekcie podmiotowego prawa własności
(m.in.: osoby fizyczne, osoby prawne, developerzy, skarb państwa, jednostki samorządu terytorialnego, współwłasność, itd.).

6. Zgodność treści dokumentów dotyczących stanu prawnego nieruchomości z bieżącym stanem faktycznym.

7. Obrót nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską.

8. Obrót nieruchomościami rolnymi.

9. Własność a użytkowanie wieczyste. Przekształcenia.

10.Nieruchomości obciążone różnymi prawami (m.in.: dzierżawa, najem, prawo pierwokupu, służebność gruntowa i służebność osobista, służebność przesyłu, hipoteka., itd.).

11. Sprzedaż nieruchomości w trakcie budowy przez developera i inne osoby.

12. Forma umowy przedwstępnej – akt notarialny, „zwykła” pisemna.

13. Umowa ostateczna.

14. Oszustwa w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami.

15. Orzecznictwo a praktyka.

 

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów