Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Fakultatywne Licencje Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości FPPRN

  Dodano: 28/09/2018

  7
  Aby otrzymać dobrowolną – fakultatywną licencję  Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości należy spełnić warunki określone w Zasadach funkcjonowania licencyjnego systemu kompetencyjno – jakościowego F PPRN zawodów rynku nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Więcej informacji patrz LINK ,
  Zgodnie z tymi Zasadami osoba zainteresowana zdobyciem Licencji  F PPRN powinna spełnić szereg warunków, między innymi; powinna posiadać wykształcenie średnie. Ponadto zainteresowana osoba powinna ukończyć zawodowy kurs licencyjny  – autoryzowany przez F PPRN, którego program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla kursów F PPRN. Końcowym etapem zdobycia licencji jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie właściwego formularza wniosku, załączenie stoswanych związanych z trybem postępowania dokumentów, fotografii i wniesienie właściwej opłaty. Uproszczone zasady są przewidziane dla osób, które uzyskały do końca 2013 roku licencję państwową * (patrz poniżej uwagi). Więcej patrz LINK  

  Jednorazowa opłata za wydanie bezterminowej licencji wynosi:

  – w trybie egzaminacyjnym łącznie 250 zł (opłata zawiera koszty egzaminu 170 zł i potwierdzających pozytywny wynik egzaminu dokumentów licencji 80 zł)

  -w trybie bezegzaminacyjnym 150 zł.

  Opłata obejmuje między innymi zryczałtowane koszty wytworzenia licencji ( przygotowanie projektu, koszty materiałowe i koszty wydrukowania – druk w formie papierowego dokumentu format A- 3), koszty wytworzenia licencji plastikowej (projekt, materiały przygotowanie, produkcja) dwustronnie drukowanej z fotografią wielkością odpowiadającej formatowi karty kredytowej, koszty opakowania i koszty doręczenia przesyłki. Po otrzymaniu licencji zostanie dokonany bezpłatny wpis do Ogólnopolskiego Rejestru  F PPRN posiadających licencję Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Rejestr nie jest publikowany – zainteresowane osoby mogą zwrócić się z zapytaniem drogą mailową lub telefonicznie czy dana osoba posiada ważną licencję F PPRN patrz LINK.

  * UWAGA!

  Prawo ubiegania się o licencję FPPRN bez egzaminu na podstawie starych nieobowiązujących już licencji państwowych przysługuje czasowo do końca 2019 roku. Podstawową formą otrzymania licencji pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości FPPRN jest tryb egzaminacyjny. Zarząd FPPRN zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej FPPRN ustalił, że uproszczony tryb bez egzaminacyjny dla osób posiadających do końca 2013 roku licencje państwowe będzie funkcjonował do końca 2018 roku. Od 2019 roku licencje FPPRN można będzie otrzymać jedynie w trybie egzaminacyjnym. Od 1 stycznia 2019 roku podstawową formą otrzymania licencji FPPRN jest egzamin. (na podstawie uchwał Zarządu z: 30 grudnia 2014 r, 22 grudnia 2015 r. i 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018) Wnioski złożone do końca 2018 roku będą rozpatrywane na podstawie stawki obowiązującej w dacie złożenia wniosku do końca 2018 roku.

  Więcej informacji o fakultatywnej licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami FPPRN patrz link  https://pprn.pl/?page_id=24

  Więcej informacji o fakultatywnej licencji Zarządcy Nieruchomości FPPRN patrz link https://pprn.pl/?page_id=46