Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Uchwała Zarządu F PPRN w sprawie przedłużenia okresu

Uchwała Zarządu F PPRN z dnia 1 stycznia 2017 roku

 Zarząd Federacji w dniu 1 stycznia 2017 roku postanawia:

  1. Przedłużyć okres otrzymywania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN w trybie uproszczonym do dnia 31 grudnia 2017 roku – dla osób, które w dniu 31 grudnia 2013 roku posiadały ważne licencje państwowe odpowiednio pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadane  na podstawie obowiązującej wtedy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  2. Warunkiem otrzymania licencji jest złożenie do dnia 31 grudnia 2017 roku kompletnego wniosku o nadanie licencji poprzez formularz umieszczony na stronie www.pprn.pl oraz przesłanie  do dnia 31 grudnia 2017 roku drogą mailową na adres biuro1@pprn.pl skanu potwierdzenia dokonania stosownej opłaty tytułem kosztów licencji oraz fotografii w formacie JPG.
  3. Określić koszty uzyskania licencji na podstawie wniosków złożonych od 1 stycznia 2017 roku w trybie uproszczonym, o których mowa w punkcie 1 uchwały, na kwotę 150 złotych od każdego wniosku o nadanie licencji.
  4. Koszty uzyskania licencji na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2016 roku w trybie uproszczonym,  określonym w punkcie 1, pozostają na dotychczasowym poziomie opłat w wysokości 120 złotych od każdego wniosku o nadanie licencji.
  5. Pozostałe regulacje Systemu Kompetencyjno – Jakościowego nadawania licencji F PPRN pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Podjęto 1 stycznia 2017 roku.

Zarząd Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów