Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

„Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – Pro Aequo Et Bono („Według Tego Co Słuszne I Dobre”)

W dniu 13 października 2023 roku podczas XIV Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości, która odbywała sią w Łodzi przewodnicząca Kapituły Medalu Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pani Profesor dr hab. Ewa Kucharska Stasiak wręczyła medale tegorocznym wyróżnionym za działalność na rzecz rynku nieruchomości.

W tym roku medalami „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – Pro Aequo Et Bono („Według Tego Co Słuszne I Dobre”) zostali uhonorowani:

ZŁOTY MEDAL OTRZYMAŁ:

Pan Michał Kurzycki za wybitne osiągnięcia na rynku nieruchomości, za wdrożenie projektu innowacyjnego portalu Nieruchomości Online obsługującego rynek ogłoszeń nieruchomości w ramach działalności spółki NNV sp. z o.o. Godne pochwały jest prowadzenie w ramach kierowanego przez Niego portalu Nieruchomosci Online polityki wspierania profesjonalizmu podmiotów obsługujących rynek nieruchomości oraz podnoszenia jakości ich usług. Kapituła docenia zbudowanie i podtrzymywanie przyjaznych relacji z użytkownikami portalu, z pośrednikami w obrocie nieruchomościami i innymi podmiotami eksponującymi swoje oferty. Kapituła z uznaniem przyjmuje działalność edukacyjną i popularnonaukową prowadzoną w szczególności w ramach internetowego periodyku ESTATE.

SREBRNE MEDALE OTRZYMALI:

Pan Bogdan Bajek, mgr inżynier, przedsiębiorca – działający od 1991 roku, pośrednik w obrocie nieruchomościami, doradca ds nieruchomości za wyróżniającą działalność zawodową i społeczną na rynku nieruchomości w Rzeszowie.

Pan Krzysztof Różycki, prawnik, dziennikarz tygodnika Angora, za artykuły dotyczące rynku nieruchomości.

Pani Kamila Sierocka, mgr filologii polskiej, Dziennikarka redaktorka Gazety Wyborczej za wieloletnie publikacje, raporty, opracowania dotyczące rynku nieruchomości.

Pan Tomasz Płonka. mgr, pośrednik w obrocie nieruchomościami, Prezes Brokerson sp. z o.o. Za wieloletnią wyróżniającą się działalność zawodową, szkoleniową i edukacyjną, promowanie standardów zawodowych i wychowywanie młodych adeptów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Pani Agnieszka Zielińska, dziennikarka, redaktorka, od wielu lat specjalizuje się w tematyce związanej z rynkiem nieruchomości, rynku mieszkaniowego i budownictwa. Obecnie w redakcji moey.pl

BRĄZOWE MEDALE OTRZYMALI:

Pani Katarzyna Van Vallendael, pośrednik w obrocie nieruchomościami, 16 lat pracy na rynku nieruchomości, współwłaściciel spółki cywilnej Vakat Nieruchomości w Łodzi. Wieloletni członek Sądu Koleżeńskiego SPRNPC w Łodzi, za wyróżniającą się pracę zawodową i społeczną na rynku nieruchomości.

Pani Bernarda Ewa Lis, mgr , wieloletni pośrednik w obrocie nieruchomościami, działalność od 1989 roku, właściciel Biura Obrotu Nieruchomościami „Li-Ra” w Żarach, za wyróżniającą działalność zawodową na rynku nieruchomości.

Pan Adrian Kuś, mgr ,Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomosci, wykładowca, CEO Biura Nieruchomości Dream House Brokers w Rzeszowie, za wyróżniającą się działalność zawodową i społeczną na rynku nieruchomości.

Informacja o medalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości.

Medal ten został ustanowiony przez środowisko profesjonalistów rynku nieruchomości dla podziękowania tym, którzy przyczyniali się i przyczyniają dla podniesienia spraw nieruchomości na profesjonalny poziom, tym którzy byli wychowawcami dla profesjonalistów, którzy byli lub są najaktywniejszymi wolontariuszami organizacji zawodowych.

Medal, którego projekt opracowany został przez wybitnego artystę Profesora łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych Pana Włodzimierza Morawskiego a odlany został rękami najlepszych fachowców z form, z których wyszło wiele wspaniałych medali. Medal stanowi nie tylko wyróżnienie, ale przez swoją unikalność posiada także wartość kolekcjonerską.

Na awersie wyjątkowego medalu o wartości także kolekcjonerskiej umieszczony został stylizowany orzeł z rozpostartymi skrzydłami lecący nad polskim krajobrazem. Wokół napis „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości”.

Na rewersie w otoczeniu liści laurowych symbolizujących chwałę, umieszczona została łacińska paremia „Pro aequo et bono” – „Według Tego Co Słuszne I Dobre”. Umieszczone w tle gwiazdy symbolizują wszystkie najlepsze cechy, dające siłę w trudnej pracy dla innych.

Medal ten wręczany jest od grudnia 2013 roku tym, którzy w swoim życiu zawodowym, społecznym budowali i budują nowoczesny rynek nieruchomości, którzy pracą zawodową i społeczną dali świadectwo swojej obywatelskiej postawy. Medal jest uhonorowaniem wybitnych, najlepszych z nas, wyjątkowych. Medal wręczany jest w trzech kategoriach: Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy.

Przewodnictwo Kapituły pełni Pani Prof. dr hab. Ewa Kucharska Stasiak. Funkcje Sekretarza Kapituły pełni Zbigniew Kubiński.

PRO AEQUO ET BONO.

Link do zapisu XIV Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości w Łodzi na której wręczone ww. medale https://www.youtube.com/watch?v=oxS9i0-32aI

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów