Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN 20 stycznia 2017 roku Łódź

logo-ptedrn

Darmowy udział w elitarnej konferencji rynku nieruchomości. Super niespodzianka dla uczestników rynku nieruchomości. 

 Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości  

Konferencja objęta Honorowymi Patronatami: Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Znakomite wykłady. Możliwość wejścia w procedurę otrzymania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Merytoryczne podsumowanie mijającego 2016 roku. Wyznaczenie perspektyw rynku nieruchomości na kolejny rok. Dedykowane osobom zawodowo związanym z rynkiem nieruchomości. Podczas konferencji Kapituła Medalu „Pro Aequo Et Bono” (względem tego co słuszne) – Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – wręczy medale za rok 2016. O głównych trendach gospodarce globalnej oraz ich wpływie na rynek nieruchomości opowie nam Pani Profesor Elżbieta Mączyńska. W konferencyjnym panelu zawodowym i innowacyjnym będziemy rozmawiać o obsłudze  rynku nieruchomości i innowacjach technologicznych. Odpowiemy sobie na pytania: Czy funkcjonujemy w okowach prawnego archaizmu? Jak dopasować  regulacje do potrzeb rynku? Kupić czy wynająć mieszkanie – współczesne dylematy – w tę tematykę wprowadzi nas Pani Profesor Krystyna Dziworska. Kolejny panel dyskusyjny zajmie się odpowiedzą na pytania: Jak rozwiązywać problemy mieszkaniowe? Czy dostępne na rynku programy ułatwiają zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. O projekcie kodeksu urbanistyczno – budowlanego opowie Pan Profesor Tadeusz Markowski. Kolejny panel poświęcimy dyskusji na temat – Czy własność to kłopoty czy przywileje? I jeszcze jedno, uczestnictwo w Konferencji bezpłatne. DARMO! Taka niespodzianka. Wymagane zgłoszenie uczestnictwa zaakceptowane przez organizatora. Ilość miejsc limitowana.

XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN 20 stycznia 2017 roku Łódź. Współorganizator Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

 Pobierz zgłoszenie na konferencję i wyślij  e – mail biuro@profesjonalista.net   Więcej czytaj dalej…

XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN odbywa się w ramach sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN – jej uczestnicy mogą przystąpić do programu kształcenia Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN, otwierając sobie możliwość ubiegania się o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, bądź mogą uzupełniać swoją wiedzę w ramach kształcenia ustawicznego. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten LINK

Program 

8 00 – 9 00 – Rejestracja uczestników

9 00 – Przywitanie uczestników 

9 10 – 9 40 – Kapituła Medalu „Pro Aequo Et Bono” (względem tego co słuszne) Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – wręczenie medali za rok 2016. Przewodnicząca Kapituły Pani Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak, Sekretarz Kapituły Zbigniew Kubiński.

Prof. dr hab. Ewa Kucharska -Stasiak

Prof. zwycz. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak. Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Instytut Gospodarki Przestrzennej U.Ł. Kierownik stadium podyplomowego “Rynek Nieruchomości – Wycena na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym” U.Ł. Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy przy Ministrze Infrastruktury w latach 2005-2009. Członek Podkomisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego przy Ministrze Infrastruktury. Przewodnicząca Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członek Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Przewodnicząca Kapituły Medalu „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO”.  Więcej patrz LINK 

9 40 – 10 10Wprowadzenie do Konferencji.  „Główne trendy w gospodarce globalnej  –  wpływ na rynek nieruchomości” – Profesor Elżbieta Mączyńska.

Prof. dr hab. Elzbieta Maczynska fot.Katarzyna Prokuska
Prof. dr hab. Elzbieta Maczynska
fot. Katarzyna Prokuska

Prof. zwycz., dr hab. Elżbieta Mączyńska Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie). Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Narodowej Rady Rozwoju. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym systemów gospodarczych, analizy ekonomicznej, finansów i wyceny nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Autorka ponad 200 publikacji z tego zakresu.

10 00 – 12 20  – Obsługa  rynku nieruchomości. Innowacje technologiczne. W okowach archaizmu – jak dopasować  regulacje do potrzeb rynku. Panel zawodowy i innowacyjny – prowadzi Zbigniew Kubiński. Panel poprzedzony merytorycznymi wypowiedziami uczestników; Alicja Palińska Nieruchomosci-online.pl – „Jak wiedza na temat zachowania poszukującego nieruchomości w internecie może poprawić skuteczność promocji oferty pośrednika”, Marcin Kawecki – Otodom,  Jacek Szopiński (zarządca nieruchomości), Wojciech Nurek (rzeczoznawca), Zbigniew Kubiński (pośrednik, radca prawny), aplikacja mobilna dla pośredników Mateusz Jagodziński – Galactica. Zawody rynku nieruchomości; zarządzanie, pośrednictwo, rzeczoznawstwo majątkowe. Ustawa o gospodarce nieruchomościami – zmiana przepisów zawodowych, Zintegrowany System Kwalifikacji.

12 20 – 13 00 – Przerwa kawowa

13 00 – 14 20 – Kupić czy wynająć mieszkanie – współczesne dylematy. Profesor Krystyna Dziworska

Prof. dr hab. Krystyna Dziworska
Prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Prof. zwycz., dr hab. Krystyna Maria Dziworska. Specjalność zawodowa zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami i inwestycjami, zarządzanie nieruchomościami. Stypendia i staże zagraniczne; Hochschule Bremen – stypendium TEMPUS, Netherlands Economic Institute w Rotterdamie, staże naukowe – Universitat Hamburg. Przebieg pracy zawodowej 1970 – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Aktualnie na stanowisku profesora zwyczajnego. 1998 – profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.1992 – organizator i kierownik Katedry Inwestycji, obecnie Katedry Inwestycji i Nieruchomości.  W latach 2002-2005 członek i przewodnicząca Komisji Ekonomicznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Członek Zespołu Ekonomii KBN Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, (obecnie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego). W latach 2007-2011 – członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Panel Dyskusyjny. Panel prowadzi Tomasz Błeszyński. Jak rozwiązywać problemy mieszkaniowe, czy dostępne na rynku programy ułatwiają zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Uczestnicy panelu: Prof. Ewa Kucharska – Stasiak, doradca rynku nieruchomości Tomasz Błeszyński, Jan Olczyk.

14 20 – 16 00 Kodeks urbanistyczno – budowlany. Profesor Tadeusz Markowski.

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Prof. zwycz. dr hab. TADEUSZ MARKOWSKI. Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Od roku 2001 pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008 – 2012 członek Państwowej Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury. Od września 2006 r. Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Opublikował ok. 200 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomiki miasta, planowania przestrzennego. Autor licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju. Wyróżniony prestiżowym Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „PRO AEQUO ET BONO”

Panel – Własność kłopoty czy przywileje. Prowadzący panel: Wojciech Dyakowski. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – konsekwencje dla rynku nieruchomości, ochrona lokatorów. Uczestnicy panelu: Wojciech Dyakowski, Rafał Szczeponek, Marek Wachowski.

16 00 Zakończenie

Miejsce Konferencji  – sala obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Termin Konferencji – 20 stycznia (piątek) 2017 rok w godzinach od 9:00 – 16:00

Impreza towarzysząca:

19 00 Klub 77 Piotrkowska 77 – Reggae Estates Club 2017. Impreza do godzin rannych, płatna – 160 zł od osoby dla uczestników uczestników Konferencji, dowód wpłaty wysłany razem ze zgłoszeniem. Reggae Estates Club 2017 – spotkanie integracyjne środowiska rynku nieruchomości w kultowym łódzkim Klubie Akademickim „Pod Siódemkami” ul. Piotrkowska 77. Preferowany luźny a nawet luzacki styl lat 70 tych.  

 Pobierz zgłoszenie na konferencję i wyślij  e – mail biuro@profesjonalista.net  

Przy świetnej muzyce bawimy się do rana. Wśród atrakcji muzyka zespołu reggae Habakuk  – znakomitego polskiego zespołu reggae wywodzącego się z Częstochowy. Jego nazwa pochodzi od imienia biblijnego proroka Habakuka. O zespole więcej – patrz LINK

Impreza odpłatna160 zł (w trakcie przekąski i napitki) od osoby, ilość miejsc ograniczona do osób, które dokonały wpłaty przy zgłoszeniu na Konferencję. Zastrzegamy możliwość zamknięcia listy uczestników. Posłuchaj jak gra zespół Habakuk:

Udział w części merytorycznej Konferencji bezpłatny, wymagane elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa pobierz formularz poniżej. Impreza towarzysząca odpłatna 160 zł. Zastrzegamy możliwość zamknięcia listy uczestników ze względu na ograniczenia lokalowe.

 Pobierz zgłoszenie na konferencję i wyślij  e – mail biuro@profesjonalista.net  

O Konferencję lub o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN możesz zapytać: telefon Sekretariatu PTEiDRN 510 069 316 lub 501 213 604.

Dla osób poszukujących noclegu w Łodzi polecamy Hotel B&B położony około 200 metrów  od Siódemek  B&B Hotel Łódź Centrum Al. Kościuszki 16 90-419  Łódź (Na hasło Doradca Rynku Nieruchomości dla uczestników Konferencji bonifikata!!!) Tel.: (+48) 42 2070040 Fax: (+48) 42 2070050 E-Mail: lodz@hotelbb.com  link do strony hotelu:  https://www.hotelbb.pl/pl/l%C3%B3d%C5%BA 

Organizator 

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości

Współorganizator

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

Patronat Honorowy :

Minister Infrastruktury i Budownictwa     

 Andrzej Adamczyk         

Wojewoda Łódzki

Zbigniew Rau

Marszałek Województwa Łódzkiego

Witold Stępień

Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Partner Generalny

nowy-obraz-1

Partner edukacyjny

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów