Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Szkolenie „ABC umowy pośrednictwa, czyli jak podpisać ważną i skuteczną umowę, która zabezpieczy Twoje wynagrodzenie i pomoże bezpiecznie zrealizować transakcję.”

30 maja [poniedziałek] 2022 r. godz. 10 – 16 Łódź – STACJONARNE i cała Polska – ON-LINE

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania umowy pośrednictwa niezbędnej do profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia transakcji.

Szkolenie trwa 6 godzin i składa się z dwóch części.

Pierwsza część będzie poświęcona podstawie prawnej budowy i konstruowania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy – będą analizowane m.in. zapisy w umowach pośrednictwa.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu uczestnik m.in. dowie się:

 • jak sporządzić i zawrzeć umowę, aby zapewnić sobie zapłatę wynagrodzenia,
 • jakie dane klienta są niezbędne, gdzie je weryfikować i jak je wpisać by móc skutecznie dochodzić wynagrodzenia,
 • jak skutecznie zawierać umowę pośrednictwa z małżonkami lub współwłaścicielami,
 • czy w swojej umowie pośrednictwa ma zapisy, które mogą zostać uznane za niedozwolone klauzule i co zrobić, aby zapisy te były dozwolone,
 • jak w przypadku niedojścia do skutku umowy sprzedaży można zabezpieczyć sobie wynagrodzenie,
 • jakie dowody są ważne w razie sporu sądowego, jak je uzyskać i zabezpieczyć,
 • na czym polega istota umowy  pośrednictwa z klauzulą wyłączności i czy klient może sam sprzedać nieruchomość,
 • jak zapobiec próbom obejścia pośredniaka, w szczególności przy wyłączności,
 • za które z używanych materiałów promujących nieruchomość odpowiada biuro,
 • jak zabezpieczyć sobie prawa autorskich do używanych materiałów, w tym zdjęciowych,
 • jak skutecznie poprawiać i aneksować umowę pośrednictwa.

Szkolenie prowadzić będzie Pani adwokat Anna Niecikowska.

Od 15 lat, w ramach ścisłej specjalizacji kancelarii prawnej, związana jest ze środowiskiem pośredników i prawem nieruchomości.Doradza prawnie pośrednikom, czy to na etapie przygotowywania umowy pośrednictwa, jej wykonywania czy sądowego dochodzenia wynagrodzenia; reprezentuję w sprawach sądowych. Przeprowadziła ponad 500 godzin szkoleń dla środowiska pośredników i pracowników biur pośrednictwa. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się publikując artykuły dotyczące rynku nieruchomości w czasopismach branżowych.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

https://forms.gle/Wp43RUdWNDJQzNk69

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. kom. 662 15 90 33

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów