Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Specjalistyczne szkolenie

 „Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” 10 października [wtorek] 2023 r. od godz. 10:00

STACJONARNIE w Łodzi

ON-LINE cała Polska na żywo z pośrednictwem platformy edukacyjnej

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy o istotnych zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Między innymi studium zastąpi plan ogólny, który obejmie całą gminę. Na jego podstawie będzie można uchwalać miejscowe plany oraz wydawać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

 Wprowadzane zmiany będą miały ogromne znaczenie dla obrotu gruntami i w ich późniejszym zagospodarowaniu. Dotyczy to gruntów, działek i terenów inwestycyjnych.

Zapraszamy na szkolenie:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • zarządców nieruchomości,
  • deweloperów, inwestorów,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

1.    Plan ogólny gminy

2.    Plan miejscowy

3.    Partycypacja społeczna

4.    Warunki zabudowy

5.    Zintegrowany plan inwestycyjny

6.    Przepisy przejściowe

Szkolenie prowadzić będzie specjalista od prawa budowlanego i nieruchomości Piotr Jarzyński.

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych.

Dla osób posiadających licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Federacji PPRN szkolenie jest zaliczane w systemie jakościowo – kompetencyjnym i spełnia wymogi szkolenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów