Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Siła napędowa

2

Podjęcie każdego nowego działania lub pracy wiąże się zaangażowaniem i motywacją w to co robimy.  Procesy motywacyjne wpływają na nasze zachowanie,  wyznaczają nam kierunek drogi i wskazują odpowiednie rozwiązania. To one kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby sukcesywnie prowadziły do zamierzonych wyników i wyznaczonych celów. Każda profesja wiąże się z realizacją określonych zadań. Jak to wygląda w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami?  Czym się kierujemy i co jest siłą napędową  każdego agenta?

Siłą napędową działań człowieka jest przede wszystkim motywacja, czyli gotowość do podjęcia działania w celu osiągnięcia czegoś, czego potrzebę odczuwamy. Zasadniczo dzielimy ją na wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna wynika z nas samych – naszych przekonań, osobistych potrzeb, doświadczeń, naszego spostrzegania świata. Zewnętrzna motywacja natomiast, nie jest bezpośrednio zależna od jednostki, ale pochodzi od innych ludzi – mówi psycholog Olga Waszkiewicz-Rosa. Choć jedna jak i druga odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego człowieka, to w przypadku pośrednika w obrocie nieruchomościami zdecydowanie ważniejsza jest motywacja zewnętrzna. Polega ona przede wszystkim na dążeniu do budowania swojego wizerunku w „oczach” otoczenia. 

Każdy agent stawia sobie priorytet, którego głównym wyznacznikiem jest chęć zyskania uznania i prestiżu. Co prawda „siła napędowa” u każdego jest inna. Zazwyczaj jest ona sumą motywacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, przez co staje się indywidualna i unikatowa.  Szacunek i uznanie w działalności zawodowej jest jednym z kluczowych kryteriów odczuwania satysfakcji z tego co się robi. Możemy tu mówić o uznaniu finansowym, szacunku współpracowników niższego i wyższego szczebla, uznaniu klientów, nadawanej stanowisku odpowiedzialności. Osiągając satysfakcję w pracowniku wzbudza się chęć „na więcej”, zaczyna się proces samorealizacji. I nie musi się on nigdy skończyć, ponieważ realizowanie siebie motywuje do podejmowania coraz to nowych działań i wyzwań – podkreśla psycholog Olga Waszkiewicz-Rosa. Dla pośrednika w obrocie nieruchomościami istotną kwestią są kontakty społeczne. To inni ludzie są dla nich źródłem motywacji. Agenci  dążą do zaspokojenia  potrzeb swoich klientów – wpływają na swoich partnerów i odwrotnie.  Kontakt z klientem pozwoli zrozumieć jakie zjawiska kierują rynkiem, co na niego wpływa, jakie nastroje panują wśród społeczeństwa.

Zadowolenie klienta motywuje pośrednika, pokazuje na co zwracać uwagę i w jaki sposób podejmować nowe wyzwania, by każde kolejne transakcje były lepsze od poprzednich. Klient jest dla agenta nauczycielem, który wymaga przygotowania i wiedzy, ale także uczy i przekazuje informacje, dzięki którym pośrednik nieustannie wzbogaca swoje umiejętności i predyspozycje.

Poniżej link do źródła.

http://www.ihouse.pl/news/detal/sila-napedowa/842/4

Oprac.: iHouse/ www.ihouse.pl

logoihouse

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów