Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Seminarium – Planowanie sukcesji rodzinnej i firmowej / Reforma systemu planowania przestrzennego i jej wpływ na rynek nieruchomości i procesy inwestycyjne -14-15 grudnia 2023 -Spała

Lista uczestników zamknięta – nie przyjmujemy zapisów. Zapraszamy na kolejne szkolenie wyjazdowe 16-17 kwietnia 2024 SPAŁA – wiosenne seminarium profesjonalistów rynku nieruchomości patrz link https://profesjonalista.net/seminarium-profesjonalistow-rynku-nieruchomosci-16-17-kwietnia-2024-spala/  

Tradycyjne, mikołajkowe seminarium w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. W dniach 14-15 grudnia 2023 roku spotykamy się na kolejnym seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN w Hotelu  „MOŚCICKI” SPAŁA, UL. NADPILICZNA nr 2, wspaniałe miejsce pomiędzy Łodzią a Warszawą. Spotkanie dedykowane jest wszystkim profesjonalistom z branży nieruchomości. W ramach naszego, dwudniowego Seminarium zajmiemy się tym razem następującymi tematami:

 • w dniu 14 grudnia (czwartek) 2023 – Planowanie sukcesji rodzinnej i firmowej – Jak zabezpieczyć sytuację firmy i rodziny na wypadek śmierci osób kluczowych
 •  w dniu 15 grudnia (piątek) 2023  – Reforma systemu planowania przestrzennego i jej wpływ na rynek nieruchomości i procesy inwestycyjne

Tak więc zapraszamy na dwudniowe seminarium – 14 i 15 grudnia 2023 roku do jedynego w swoim rodzaju, miejsca położona na obszarze dawnej Puszczy Pilickiej nad Pilicą. Uczestnicząc w naszym seminarium oprócz możliwości poszerzenia swojej wiedzy, oprócz możliwości spotkania si e z profesjonalistami rynku nieruchomości z całej Polski, dodatkowo możesz ubiegać się o prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, (uczestnictwo zalicza dwie sesje z pięciu potrzebnych do uzyskania możliwości uzyskania tytułu). (patrz link).

Znakomite wykłady, renomowani wykładowcy, wiedza teoretyczna i praktyczna, unikalne tematy. Nie zwlekaj. Dwudniowe Seminarium Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN w ramach doskonalenia zawodów rynku nieruchomości. 

Program

14 grudnia 2023 rok – czwartek
9 30 – rejestracja uczestników sesji – sekretariat seminarium
10 00 – początek sesji pierwszej seminarium – w trakcie przerwa kawowa

15 00 – obiad

19 00 – uroczysta kolacja – impreza integracyjna 

15 grudnia 2023 rok – piątek
8 30 – rejestracja uczestników sesji – sekretariat seminarium
9 00 – początek sesji drugiej seminarium – w trakcie przerwa kawowa

15 00 – zakończenie seminarium. Obiad

 

Dzień Pierwszy Seminarium: Planowanie sukcesji rodzinnej i firmowej – Jak zabezpieczyć sytuację firmy i rodziny na wypadek śmierci osób kluczowych

Wykładowca:  Paweł Miszkurka, Prezes Zarządu Kancelarii LTF 

Prawnik ze specjalizacją w zakresie planowania sukcesji i prawa finansowego, Prezes Zarządu Kancelarii LTF. Od kilkunastu lat specjalizuje się w problematyce prawnej dotyczącej planowania spadkowego, w szczególności w łączeniu rozwiązań prawnych, finansowych i zarządczych. Autor i współautor publikacji, praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania.

Paweł Miszkurka w ramach pracy merytorycznej prowadzi szkolenia, konferencje i indywidualne konsultacje w dziedzinie planowania sukcesji. Od 2012 r. zarządza kancelarią LTF. Uczestnicząc w pracy merytorycznej odpowiada równocześnie za rozwój firmy i relacje z partnerami strategicznymi.

Tematyka Pierwszej Sesji – Czwartek – Planowanie sukcesji rodzinnej i firmowej – Jak zabezpieczyć sytuację firmy i rodziny na wypadek śmierci osób kluczowych

 1. Czym jest sukcesja? Definicja i charakterystyka problemu (i dlaczego dla większości to problem…)
 2. Jak naprawdę wygląda mój majątek (czyli dlaczego mieszkanie żony klienta, to nie jego mieszkanie i czemu nie warto inwestować w teściową)
 3. Podstawowe zagrożenia dziedziczenia ustawowego, czyli kto powinien po mnie dziedziczyć (a kto na pewno nie…)
 4. Praktyczne przykłady błędów wynikających z braku planowania  (czyli dlaczego burmistrz nie spłaci mojej hipoteki)
 5. Po co komu testament, czyli fakty i mity o rzeczywistym przekazaniu majątku (Panie doktorze, czy ja po tym umrę?).
 6. Skuteczne wykorzystanie narzędzi finansowych w planie sukcesji (czyli dlaczego Polacy nie korzystają z ubezpieczeń lub robią to bez sensu)
 7. Sukcesja firmowa, czyli dlaczego większość firm nie przetrwa śmierci właściciela lub wspólnika, a także o tym co zmieniła (a zwłaszcza czego nie zmieniła) Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa.
 8. Sukcesja biznesu w odniesieniu do formy prawnej i charakteru firmy (czyli czemu spółka komandytowa to nie to samo co spółka z o.o. i dlaczego ubezpieczenie wspólnika leży w najlepszym interesie klienta)
 9. Istota przygotowania następcy w biznesie (czyli dlaczego dziecko klienta nie poradzi sobie z moją firmą, skoro jest tak strasznie inteligentne)
 10. Korzyści prawne i finansowe planowania sukcesji (czyli krótka historia jak działa Krajowa Administracja Skarbowa, a także czemu sukcesja jest sexy i czy ślub jest tańszy niż plan)
 11. Podsumowanie
 12. Pytania i dyskusje

Dzień Drugi Seminarium – Reforma systemu planowania przestrzennego i jej wpływ na rynek nieruchomości i procesy inwestycyjne

Robert Warsza

Wykładowca: dr inż. arch. Robert Warsza

Urbanista, architekt, samorządowiec, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej.  W latach 2013-2021 dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. W latach 2021-2022 ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.  Współautor Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi i prawie 100 planów miejscowych w jego obszarze. Wraz z MPU w Łodzi laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (2020), dwukrotnie Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Idea” (2019, 2017). Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Autor ekspertyz i opracowań specjalistycznych z dziedziny planowania przestrzennego.

Aneta Tomczak

Wykładowca: dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak

Urbanista, architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej. W latach 2014-2021 z-ca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (MPU 2020). Od 2018 roku wiceprezes i rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich, od 2021 roku członek zespołu prawno-urbanistycznego KPZK PAN. W latach 2021-2022 ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Autorka wielu opracowań na poziomie lokalnym w różnych skalach przestrzennych, współautorka cyklu szkoleń Izby Architektów w Łodzi (2012-2014) oraz warsztatów MPU (2014-2020) dotyczących kształtowania przestrzeni miejskiej. Autorka ekspertyz i opracowań specjalistycznych z dziedziny planowania przestrzennego.

Danuta Lipińska

Wykładowca:  Danuta Lipińska

Urbanista, architekt, samorządowiec i projektant z wieloletnią praktyką. Była Architekt Miasta Sieradza. W latach 2008-2012 przeprowadziła z sukcesem proces rewitalizacji Starego Miasta Sieradza oraz Wzgórza Zamkowego z obszarem podgrodzia. W latach 2013-2021 z-ca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. W latach 2021-2022 ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Współautorka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi i prawie 100 planów miejscowych w jego obszarze. Wraz z MPU w Łodzi laureatka licznych nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (2020), dwukrotnie Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Idea” (2019, 2017). Autorka ekspertyz i opracowań specjalistycznych z dziedziny planowania przestrzennego.

 

 Tematyka Drugiej Sesji – Piątek –  Reforma systemu planowania przestrzennego i jej wpływ na rynek nieruchomości i procesy inwestycyjne

 • System planowania w nowej odsłonie. Stan obecny i schemat docelowy. Rodzaje opracowań planistycznych oraz ich rola i powiązania wzajemne. Plan ogólny, zakres szczegółowość skala i forma opracowania. Wpływ zapisów planu ogólnego na rynek nieruchomości i procesy inwestycyjne. Okres przejściowy.  Czas na sporządzenie nowych planów i trwałość obecnych dokumentów. Potencjalne profity i zagrożenia nowego systemu. –Robert Warsza
 • Nowe narzędzia planowania wpływające na możliwości budowlane. Strefa uzupełnienia zabudowy, strefa zabudowy śródmiejskiej oraz standardy dostępności infrastruktury społecznej. Akty planowania lokalnego – plan ogólny a plan miejscowy oraz decyzja o warunkach zabudowy – podobieństwa, różnice i wzajemne zależności. Zakres prawny, merytoryczny, szczegółowość zapisów. Jak przygotować proces inwestycyjny przy różnorodnym stanie planistycznym gminy. – Anna Tomczak
 • Zasady procedowania aktów planowania przestrzennego: planu ogólnego, planu miejscowego, ZPI po reformie – czynności, dokumenty, terminy, formy uczestnictwa oraz sposoby wypowiadania się interesariuszy
 • Zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI) jako nowe narzędzie planowania, którego inicjatorem jest inwestor. Umiejscowienie ZPI w gminnym systemie planowania, zasady jego sporządzania. Negocjacje z inwestorem oraz umowa urbanistyczna i jej konsekwencje realizacyjne. – Danuta Lipińska

 

Koszty

Koszt dwudniowego Seminarium 750 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje udział w dwudniowym seminarium, uroczystej kolacji w czwartek, przerwy kawowe, lunch w czwartek i w piątek i materiały seminaryjne – opłata nie obejmuje zakwaterowania. (Osoby będące Absolwentami Licencyjnych Kursów PTEiDRN oraz uczestnicy ostatniej XIV Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości w Łodzi) – płacą 700 zł, Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami płacą 650 zł. Osoby towarzyszące na bankiecie 200 złotych.

 

Zapisy:

Zapisać się na szkolenie można wypełniając formularz :

 • wypełniając poniższe elektroniczne zgłoszenie i wysłanie go online wraz dowodem opłacenia uczestnictwa.

Więcej informacji: biuro@profesjonalista.net ,

telefon 510 069 316, 501 213 604

 

Miejsce Seminarium:

HOTEL „MOŚCICKI” SPAŁA

Miejsce: HOTEL „MOŚCICKI” SPAŁA, UL. NADPILICZNA nr 2
Zamawianie miejsc hotelowych – każdy uczestnik opłaca w swoim zakresie na swój rachunek na hasło „Doradca Rynku Nieruchomości” (atrakcyjna cena).
Rezerwacje indywidualnie przyjmuje recepcja: ul. Nadpiliczna 2, Spała, 97-215 Inowłódz
Telefon.: 44 726 41 00, Recepcja e-mail: recepcja@hotelmoscicki.pl
Dodatkowe informacje na http://www.hotelmoscicki.pl/

Uwaga! Ilość miejsc noclegowych ograniczona więc rezerwacji należy dokonać jak najszybciej przed imprezą. Osoby zainteresowane mogą przyjechać do hotelu nawet na kilka dni wcześniej spędzając czas indywidualnie.

 

Patron Honorowy :

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

 

 

 

 

Partnerzy

 

 

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów