Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie

PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO
DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie

Zagadnienia programowe –

pośrednicy

Zagadnienia programowe –

zarządcy

I.   Podstawy wiedzy

z zakresu prawa

16 godz.

I.   Podstawy wiedzy

z zakresu prawa

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce

2

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce
Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce

1

Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce
Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce

1

Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

1

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
Ochrona praw lokatorów

1

Ochrona praw lokatorów
Najem okazjonalny

1

Najem okazjonalny
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

1

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami

4

Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

1

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce
Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości w teorii i praktyce

1

Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości w teorii i praktyce
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

1

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”

1

Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”
 
II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej

8 godz.

II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

1

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

2

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Podstawy budownictwa

2

Podstawy budownictwa
Przegląd technologii w budownictwie

1

Przegląd technologii w budownictwie
Eksploatacja nieruchomości

1

Eksploatacja nieruchomości
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce

1

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce
 
III.  Obrót nieruchomościami w praktyce

18

godz.

18 godz.

III. Zarządzanie nieruchomościami w praktyce
Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami

1

1

Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne

2

1

Umowa o zarządzanie nieruchomościami
Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce

1

Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce
Procedury w obrocie nieruchomościami

2

Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem wymaganych rodzajów dokumentów

5

4

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce

2

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce
Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych. Systemy wielokrotnego oferowania MLS

2

—-

2

Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu
Ćwiczenia z zakresu fotografii obiektów budowlanych. Obróbka zdjęć

2

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami

1

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
Notariusz w obrocie nieruchomościami

1

1

Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców
Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi

1

3

Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce
 
IV.   Rynek nieruchomości w praktyce

6 godz.

IV.   Rynek nieruchomości w praktyce
Doradztwo na rynku nieruchomości

2

Doradztwo na rynku nieruchomości
Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości

3

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości
Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości

1

Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości
 

Razem POŚREDNICY

48 godz.

48 godz.

Razem ZARZĄDCY

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów