Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie

PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO
DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie

Zagadnienia programowe –

pośrednicy

Zagadnienia programowe –

zarządcy

I.   Podstawy wiedzy

z zakresu prawa

16 godz.

I.   Podstawy wiedzy

z zakresu prawa

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce

2

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce
Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce

1

Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce
Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce

1

Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

1

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
Ochrona praw lokatorów

1

Ochrona praw lokatorów
Najem okazjonalny

1

Najem okazjonalny
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

1

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami

4

Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

1

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce
Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości w teorii i praktyce

1

Ewidencja gruntów i budynków – kataster nieruchomości w teorii i praktyce
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

1

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”

1

Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”
 
II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej

8 godz.

II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

1

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

2

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Podstawy budownictwa

2

Podstawy budownictwa
Przegląd technologii w budownictwie

1

Przegląd technologii w budownictwie
Eksploatacja nieruchomości

1

Eksploatacja nieruchomości
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce

1

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce
 
III.  Obrót nieruchomościami w praktyce

18

godz.

18 godz.

III. Zarządzanie nieruchomościami w praktyce
Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami

1

1

Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne

2

1

Umowa o zarządzanie nieruchomościami
Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce

1

Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce
Procedury w obrocie nieruchomościami

2

Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem wymaganych rodzajów dokumentów

5

4

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce

2

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce
Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych. Systemy wielokrotnego oferowania MLS

2

—-

2

Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu
Ćwiczenia z zakresu fotografii obiektów budowlanych. Obróbka zdjęć

2

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami

1

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
Notariusz w obrocie nieruchomościami

1

1

Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców
Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi

1

3

Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce
 
IV.   Rynek nieruchomości w praktyce

6 godz.

IV.   Rynek nieruchomości w praktyce
Doradztwo na rynku nieruchomości

2

Doradztwo na rynku nieruchomości
Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości

3

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości
Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości

1

Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości
 

Razem POŚREDNICY

48 godz.

48 godz.

Razem ZARZĄDCY

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów