Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

„Procedury z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] i ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości.”

23 września [piątek] 2022 r. godz. 11 – 16

Szkolenie ON-LINE na żywo z pośrednictwem platformy ZOOM

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] oraz ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości.

Ustawa AML nałożyła na pośredników w obrocie nieruchomościami wiele nowych i ważnych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Ustawa ochronie danych osobowych RODO zobowiązuje na pośredników w obrocie nieruchomościami stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych klientów ich przetwarzaniem i przechowywaniem. Przepisom RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi jakąkolwiek działalność w Unii Europejskiej, czyli zarówno spółka, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Zapraszamy na szkolenie:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • pracowników, agentów nieruchomości,
  • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

I. AML w biurze nieruchomości

1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

  • Dyrektywa AML,
  • Nowelizacja ustawy.

2. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.

3. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.

4. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.

5. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;

  • Szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego i analizę transakcji,
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • Rejestrowanie transakcji podejrzanych,
  • Raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

6. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

II. RODO w biurze nieruchomości

1. Podstawy prawne dot. ochrony danych osobowych.

2. Kategorie danych osobowych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Obowiązki przedsiębiorcy, jako administrator danych osobowych.

5. Wdrażanie przepisów, RODO w biurze nieruchomości – dokumenty, procedury.

5. Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO.

III. Procedury, dokumenty AML, RODO – case study.

Szkolenie prowadzić będzie prawnik z Kancelarii LEX & FINANCE Marta Wysocka-Fronczek.

Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, właściciel Kancelarii Prawnej LEX & FINANCE. Posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kancelaria Prawna LEX & FINANCE jest Partnerem Stowarzyszenia – specjalizuje się w zakresie pomocy prawnej w przygotowaniu procedur i dokumentacji z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawy o ochronie danych osobowych, sprawach spornych z klientami oraz wsparcia w zakresie kontroli przedsiębiorców.

Cena szkolenia:

320 zł. – brutto /osoba – opłata standardowa

270 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

220 zł. – brutto / – członkowie Stowarzyszenia SPRNPC – z opłaconymi składkami

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem – Szkolenie z AML/RODO.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Dla osób posiadających licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Federacji PPRN szkolenie jest zaliczane w systemie jakościowo – kompetencyjnym i spełnia wymogi szkolenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:  https://forms.gle/MD2R21i4XCNot2at7

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. kom. 662 15 90 33

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów