Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Powołana została Kapituła Medalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. PRO AEQUO ET BONO


Powołana została Kapituła Medalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości.

Dobiegający już prawie ćwierćwiecza wolny rynek nieruchomości w Polsce, zasługuje na podsumowanie. Nie chodzi bynajmniej o analizy ekonomiczne i prawne bowiem są one przedmiotem ożywionej bieżącej dyskusji, bardziej chodzi o spojrzenie na wydarzenia na rynku nieruchomości w sensie osób, które brały udział w jego budowie i tworzeniu.

Koniec roku 2013 to kres dobrych rozwiązań zawodowych w obszarze rynku nieruchomości. Zasada kompetencji i wiedzy jako kryterium bezpiecznego dla rynku świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami i przez zarządców nieruchomości sprawdzała się przez ostatnie 16 lat. W tym czasie biorąc pod uwagę wszystkich pośredników, zarządców i rzeczoznawców wykształconych zostało blisko 60 tysięcy specjalistów. Wiedza dotycząca nieruchomości jest szeroka, związana jest z wieloma aspektami życia od kwestii finansowych, prawnych, technicznych, aż do kwestii ochrony zdrowia a nawet życia.

Od nowego 2014 roku wiedza i standardy zawodowe przestają być jakimkolwiek kryterium formalnych dla świadczenia usług pośredniczenia i zarządzania w obszarze nieruchomości. Okazją do przemyśleń jest także 10 rocznica powstania Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Wierzymy że dyskusja i wzajemny szacunek zbliża ludzi a słowo dziękuję jest pomostem łączącym czasami różne spojrzenia na rzeczywistość. Lepiej dziękować za dobro niż pamiętać zło – uznajemy to za słuszne i dobre.

Dla podziękowania tym, którzy przyczyniali się i przyczyniają dla podniesień spraw nieruchomości na profesjonalny poziom, tym którzy byli wychowawcami dla profesjonalistów, którzy choć dzisiaj zapomniani byli wolontariuszami organizacji zawodowych, ustanowiony został wyjątkowy Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. Medal, którego projekt opracowany został przez wybitnego artystę Profesora łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych Pana Włodzimierza Morawskiego a odlany został rękami najlepszych fachowców z form, z których wyszło wiele wspaniałych medali. Medal stanowi nie tylko wyróżnienie, ale przez swoją unikalność posiada także wartość kolekcjonerską.

Na awersie wyjątkowego medalu o wartości także kolekcjonerskiej umieszczony został stylizowany orzeł z rozpostartymi skrzydłami lecący nad polskim krajobrazem. Wokół napis Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości.

Na rewersie w otoczeniu liści laurowych symbolizujących chwałę, umieszczona została łacińska paremia „Pro aequo et bono” – „Według Tego Co Słuszne I Dobre”. Umieszczone w tle gwiazdy symbolizują wszystkie najlepszą cechy, dające siłę w trudnej pracy dla innych.

Medal ten wręczany będzie, poczynając od grudnia 2013 roku tym, którzy w swoim życiu zawodowym, społecznym budowali i budują nowoczesny rynek nieruchomości, którzy pracą zawodową i społeczną dali świadectwo swojej obywatelskiej postawy. Medal jest uhonorowaniem wybitnych, najlepszych z nas, wyjątkowych. Medal ma trzy kategorie Medal Złoty, Medal Srebrny i Medal Brązowy. Przewodnictwo Kapituły objęła Pani Prof. dr hab. Ewa Kucharska Stasiak.

PRO AEQUO ET BONO.

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów