Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

LICENCJE POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ KONTYNUOWANE. Decyzja Zarządu Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości


Zarząd Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości w dniu 4 października 2013 roku w trosce o jakość świadczonych przez pośredników i zarządców nieruchomości usług, dobro konsumentów i uczciwą konkurencję, przyjął uchwałę w sprawie budowy społecznego dobrowolnego systemu licencji F PPRN dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

1. Zarząd F PPRN informuje, że F PPRN od 1 stycznia 2014 roku obejmuje dobrowolnym społecznym systemem licencjonowania F PPRN zainteresowanych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości – wszystkie osoby, które dotychczas posiadały licencje nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako kontynuację dotychczasowego systemu licencjonowania, jednakże wolnego od dotychczasowych wad i dostosowanego do nowoczesnego rynku nieruchomości.

2. Zarząd F PPRN informuje, że F PPRN dobrowolnym społecznym systemem licencjonowania obejmuje wszystkie zainteresowane osoby, nie posiadające dotąd licencji, które po spełnieniu wymagań kompetencyjno-jakościowych i programowych ustalonych przez F PPRN również będą mogły otrzymać licencję.

3. Zarząd F PPRN informuje, że dobrowolny społeczny system licencjonowania F PPRN – kompetencyjno – jakościowy będzie miał charakter powszechny, niezależny od członkostwa lub braku takiego członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub federacji. Zasady funkcjonowania systemu zostaną opublikowane przed końcem 2013 roku.

4. Zarząd F PPRN informuje, że dobrowolny społeczny system licencjonowania F PPRN będzie rekomendowany opinii publicznej jako system promowania profesjonalistów rynku nieruchomości.

5. Zarząd F PPRN informuje, że powyższe decyzje i ustalenia Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości powstały wskutek powzięcia informacji w dniu 3 października 2013 roku o podjęciu przez Polską Federację Rynku Nieruchomości budowy separatystycznego systemu licencjonowania zawodów rynku nieruchomości (pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami), mimo prowadzonych rozmów o budowaniu wspólnego projektu. Zarząd ze zdumieniem przyjął uchwałę Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,która w naszym rozumieniu jest faktycznym odstąpieniem od uruchomienia wspólnego systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych w ramach porozumienia 9. Federacji i wprowadzaniu własnych rozwiązań. Zarząd Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z ubolewaniem przyjmuje także informację o zawarciu porozumienia o budowie jeszcze innego systemu certyfikacji zarządców nieruchomości przez kolejne federacje.

Zarząd Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości wyraża żal, że takimi działaniami zaprzepaszczona została możliwość konsolidacji organizacji zawodowych w celu wspólnej pracy na rzecz środowiska zawodów rynku nieruchomości.

6. Zarząd Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości zapewnia środowisko rynku nieruchomości, że po wejściu życie deregulacji F PPRN będzie wspierała społecznym systemem licencyjnym FPPRN wszystkich pośredników i zarządców nieruchomości, nie patrząc na ich przynależność. W warunkach konkurencji sami zainteresowani wybiorą produkt dla nich najlepszy.

Przyjęto w dniu 4 października 2013 roku Warszawa

Za Zarząd Federacji F PPRN
Prezydent
Zbigniew Kubiński

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów