Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Dekalog Profesjonalisty Rynku Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Dekalog Profesjonalisty Rynku Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

[Przesłanie]
Dążymy by rynek nieruchomości był miejscem aktywności profesjonalistów rynku nieruchomości: pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości, realizowanej poprzez:

1. [Nieruchomość]
Promowanie możliwości korzystania z nieruchomości i zwiększanie jej dostępności.

2. [Własność]
Upowszechnianie własności i urzeczywistnianie konstytucyjnych gwarancji ochrony własności.

3. [Wolny rynek. Konkurencja]
Rozwój wolnego rynku i gospodarki opartej na uczciwej konkurencji.

4. [Przedsiębiorczość]
Rozwój przedsiębiorczości i swobodnej aktywności zawodowej.

5. [Prawo]
Przestrzeganie prawa i działanie wg czystych reguł gry podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

6. [Wiedza i praktyka]
Podnoszenie jakości usług poprzez systematyczne poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

7. [Klienci. Lojalność i zaufanie]
Ochronę interesów klienta w oparciu o lojalną współpracę i wzajemne zaufanie.

8. [Etyka zawodu. Uczciwość]
Przestrzeganie etyki zawodowej, uczciwe wykonywanie czynności zawodowych w oparciu o szacunek wobec zawodu, klientów i konkurencji.

9. [Profesjonalizm. Staranność]
Dokonywanie czynności zawodowych z uwzględnieniem wymaganego stopnia staranności zawodowej, niezbędnej wiedzy i dobrych praktyk.

10. [Dobre praktyki]
Dobre praktyki, jako najlepszą przesłankę rozwoju zawodów rynku nieruchomości.

Warszawa, 30 grudnia 2013 roku, obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Udostępnij ten artykuł

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów