Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • „Wyłączność to nie licencja na zabijanie” – Nowy film Telewizji PTEiDRN

  Dodano: 25/09/2012

  Ukazał się nowy film z cyklu „Rozmowy o nieruchomościach” Telewizji PTEiDRN. Zbigniew Kubiński rozmawia z Marianem Łuką.

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 180 ust. 3a określą wyłączność w pośrednictwie w onrocie nieruchomościami następująco: „Umowa pośrednictwa może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika w obrocie nieruchomościami lub podmiotu prowadzącego działalność, o której mowa w art. 179 ust. 3. Przepis art. 550 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.” Przepis art. 550 kodeksu cywilnego do, którego odsyła uogn brzmi następująco: art. 550. „Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżona została na rzecz kupującego wyłączność

  • bądź w ten sposób, że sprzedawca nie będzie dostarczał rzeczy określonego rodzaju innym osobom,

  • bądź też w ten sposób, że kupujący będzie jedynym odprzedawcą zakupionych rzeczy na oznaczonym obszarze,

  • sprzedawca nie może w zakresie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio, ani pośrednio zawierać umów sprzedaży, które mogłyby naruszyć wyłączność przysługującą kupującemu.”

  W filmie przywołany jest także tekst przepisu regulującego umowę pośrednictwa – ustawa o gospodarce nieruchomościami art. 180 ust. 4 „Przez umowę pośrednictwa pośrednik w obrocie nieruchomościami lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 179 ust. 3, zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w ust. 1, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi w obrocie nieruchomościami lub podmiotowi wynagrodzenia.”

  Warto również zapoznać się z ciekawą interpretacją wyłączności indywidualnie uzgadnianej, akceptowanej przez UOKiK.
  Fragment z poradnika UOKiK (strona 40 poradnika) „Jedynie wyjątkowo, po szczegółowym wynegocjowaniu odnośnego postanowienia umowy, sprzedający (z reguły ze swojej inicjatywy) może udzielić pośrednikowi pełnej wyłączności. To znaczy, zobowiąże się do zapłacenia wynagrodzenia nawet wówczas, kiedy sam, bez najmniejszego udziału pośrednika, sprzeda nieruchomość. W umowie, jeżeli taka będzie wola stron, mogą być określone przypadki wyłączone spod działania tej klauzuli.” link do poradnika „Jak poradzić sobie na rynku nieruchomości, Warszawa, sierpień 2012”