Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Specjalistyczne szkolenie ” Ważne umowy na rynku nieruchomości ” 27 lutego 2018 r. godz. 9:00 – 17:00 Katowice

  Dodano: 06/02/2018

  Zapraszamy na szkolenie – pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, fliperów inwestujących w mieszkania pod wynajem i na sprzedaż oraz inne osoby związane z rynkiem nieruchomości.
  Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy prawnej na temat funkcjonowania, ważnych pod każdym względem, różnych umów w obrocie nieruchomościami. Dobrze przygotowane umowy nie tylko stanowią zabezpieczanie dla wypłaty należności, ale są istotnym dowodem w przypadku wystąpienia kłopotów z klientami czy najemcami.

  Szkolenie jest rekomendowane przez Federację PPRN w ramach kształcenia ustawicznego profesjonalistów rynku nieruchomości dla osób posiadających licencję FPPRN. I M A R T jest wpisany do rejestru organizatorów kształcenia Federacji PPRN w zakresie edukacji zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami.

  Podczas szkolenia przedstawione zostaną np. tematy:

  1. Swoboda zawierania umów jako podstawa obrotu nieruchomościami
  • regulacje prawne, ograniczenia,

  2. Umowa sprzedaży nieruchomości
  • istota umowy, rękojmia za wady, prawo pierwokupu,
  • prawo odkupu nieruchomości,

  3. Umowa najmu
  • istota umowy, najem lokalu, najem lokali mieszkalnych,
  • najem okazjonalny, najem instytucjonalny,

  4. Umowa dzierżawy
  • istota i rodzaj umowy, praktyczne zastosowanie,

  5. Umowa zlecenia
  • regulacje prawne, istota umowy,
  • wykonywanie usług w obrocie nieruchomościami w oparciu o umowę zlecenia,
  • praktyczne zastosowanie, różnice z umową pośrednictwa,

  6. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • regulacje prawne, istota umowy, klauzula wyłączności,
  • praktyka zawierania umów pośrednictwa,
  • problematyka klauzul abuzywnych,
  • zawieranie umów w lokalu i poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • ubezpieczenie OC,

  7. Umowa o zarządzanie nieruchomością
  • istotne warunki umowy,
  • praktyka zawierania umów o zarządzanie nieruchomością,
  • problematyka zarządzania najmem,

  8. Podsumowanie szkolenia.

  Szkolenie prowadzić będzie mgr Zbigniew Kubiński
  Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, honorowy Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s. c. w Łodzi, wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych, członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz rozwoju rynku nieruchomości, m.in. przez Ministra Infrastruktury odznaką honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

  Cena szkolenia:
  180 zł. – brutto /za osobę/
  Wpłatę należy dokonać na konto: 06 1050 1331 1000 0092 5057 2055 lub za pośrednictwem serwisu Evenea – link https://katowice-umowy.evenea.pl/
  Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, mini-catering oraz wydanie stosownego zaświadczenia.
  Miejsce szkolenia: sala konferencyjna w centrum Katowic
  Zapisy i informacje na stronie : link https://katowice-umowy.evenea.pl/
  Kontakt:
  I M A R T edukacja Katowice ul. Janasa 4
  tel. kom. 502 – 660 – 992 e-mail: biuro.imart@gmail.com
  ________________________________________
  Zapraszamy !!!!!!! również na organizowany przez nas kurs licencyjny dla pośredników, zarządców nieruchomości. Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania bezterminowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości FPPRN oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości.
  Zapisy i informacje na stronie: link https://imartlicencje.evenea.pl/

  ________________________________________