Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Zarząd F PPRN przedłuża okres ubiegania się o licencje na podstawie starych licencji państwowych bez egzaminu do końca 2018 roku.

  Dodano: 03/01/2018

  Zarząd F PPRN w związku napływem znacznej ilości wniosków o nadanie fakultatywnych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN w trybie uproszczonym – bez egzaminacyjnym, nadawanych na podstawie posiadanych (w dniu 31 grudnia 2013 roku) licencji państwowych uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami postanowił – przedłużyć okres ubiegania się o licencje w tym trybie do końca 2018 roku. Opłaty pozostają bez zmian.

  Uchwała obiegowa Zarządu F PPRN.

  Zarząd Federacji w dniu 1 stycznia 2018 roku postanawia:

  1.Przedłużyć okres otrzymywania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości F PPRN w trybie uproszczonym do dnia 31 grudnia 2018 roku – dla osób, które w dniu 31 grudnia 2013 roku posiadały ważne licencje państwowe odpowiednio pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadane  na podstawie obowiązującej wtedy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  2.Warunkiem otrzymania licencji jest złożenie do dnia 31 grudnia 2018 roku kompletnego wniosku o nadanie licencji poprzez formularz umieszczony na stronie www.pprn.pl oraz przesłanie  do dnia 31 grudnia 2018 roku drogą mailową na adres biuro1@pprn.pl skanu potwierdzenia dokonania stosownej opłaty tytułem kosztów licencji oraz fotografii w formacie JPG.

  3.Określić koszty uzyskania licencji na podstawie wniosków złożonych od 1 stycznia 2018 roku w trybie uproszczonym, o których mowa w punkcie 1 uchwały, na kwotę 150 złotych od każdego wniosku o nadanie licencji.

  4.Koszty uzyskania licencji na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2017 roku w trybie uproszczonym,  określonym w punkcie 1, pozostają na dotychczasowym poziomie opłat w wysokości 150 złotych od każdego wniosku o nadanie licencji.

  5.Pozostałe regulacje Systemu Kompetencyjno – Jakościowego nadawania licencji F PPRN pozostają bez zmian.

  6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

  Zarząd Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

   

  Więcej o licencjach PATRZ LINK