Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • WAŻNE Obowiązkowe Ubezpieczenia OC. „O czym zarządca nie powinien zapomnieć pod koniec roku i dlaczego?” Informacja od SAGA Brokers

  Dodano: 19/12/2017

  dwa-wersy-logo-saga-koncowe-wypukle

  O czym zarządca nie powinien zapomnieć pod koniec roku i dlaczego?

  W grudniu większość zarządców przedłuża obowiązkowe OC na kolejny rok.

  Nie zwlekaj do ostatniej chwili, już teraz wznów ubezpieczenie.

   Zapraszamy na www.frontin.pl, gdzie w łatwy i szybki sposób kupisz on-line najlepsze ubezpieczenie OC dla zarządcy.

   Pamiętaj, że brak ubezpieczenia lub przerwa w jego ciągłości stały się niezwykle kosztowne.

  Pamiętaj, że Ustawa o gospodarce nakłada na Ciebie nowe obowiązki.

   Za brak ważnego ubezpieczenia OC zarządcy (przerwa w ubezpieczeniu to okresowy brak) grozi Ci podwójna sankcja:

  – kara w wysokości 16.000 – 40.000 zł nakładana przez inspektora Inspekcji Handlowej,

  – wypowiedzenie umowy o zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym (za nieprzedłożenie klientowi na jego wezwanie kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni).

   Ustawa o gospodarce nałożyła na zarządców nowe obowiązki:

  – obowiązek załączenia do umowy o zarządzanie kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia (polisy lub certyfikatu),

  – obowiązek niezwłocznego informowania strony umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,

  – obowiązek niezwłocznego informowania stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu.

  Aby należycie zabezpieczyć swój interes:

  – wznów ubezpieczenie w terminie,

  – załączaj kopię wznowionej polisy/certyfikatu do wszystkich nowych umów o zarządzanie,

  – poinformuj strony wszystkich aktywnych umów o zarządzanie o zawarciu nowej umowy OC,

  – na wezwanie klienta przekaż mu kopię nowej polisy/certyfikatu.

   Pozdrawiamy,

  Zespół SAGA Brokers