Nasz profil na Facebook.com - polub nas

  • NBP o sytuacji na rynku kredytowym w Polsce w III kwartale 2017 roku

    Dodano: 14/11/2017

    Podobnie jak w poprzednich kwartałach Narodowy Bank Polski opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród banków, dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym w Polsce. Według instytucji bankowych w III kwartale 2017 roku odnotowano nieznaczne zaostrzenie kryteriów prowadzonej polityki kredytowej, złagodzenie niektórych warunków udzielania kredytów np. obniżenie pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz spadek popytu. Jakie są prognozy banków dotyczące sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych? Jakie czynnik miały wpływ na kształtowanie się polityki kredytowej instytucji bankowych w III kwartale br?

    Więcej w publikacji NBP na stronie www.nbp.pl “Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. IV kwartał 2017 r.” – patrz tutaj.