Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Nieruchomości, własność, wolny rynek, przedsiębiorczość

Biuro Obrotu Nieruchomościami FH Tomex Tomasz Śliwak

Adres: Iwo Odrowąża 12/Ip

Kod pocztowy: 26-200

Miasto: Końskie

Województwo: świętokrzyskie

Telefon 1: 41 37 22 111

Telefon komórkowy: 662 662 100

E-mail: biuro@koneckiebiuronieruchomosci.pl

Strona www: http://koneckiebiuronieruchomosci.pl

Działalność: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Biuro Obrotu Nieruchomościami FH Tomex Tomasz Śliwak

Nieruchomości przyjmujemy do sprzedaży na zasadach wyłączności zazwyczaj na okres jednego roku. W tym czasie inwestujemy własne środki w reklamę i promocję Państwa nieruchomości. Zawieramy również umowy typu otwartego bez wyłączności na czas oznaczony lub nieoznaczony ale już bez inwestowania własnych znacznych środków. Przed podpisaniem umowy pośrednictwa oglądamy nieruchomość, wykonujemy dokumentację zdjęciową oraz opisową, weryfikujemy dokumenty, ustalamy stan prawny, sugerujemy cenę ofertową – zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia nieruchomości do sprzedaży jeżeli cena żądana przez sprzedającego znacznie przewyższa naszą wycenę rynkową. Na podstawie powyższych działań podpisujemy umowę pośrednictwa, którą podpisują wszyscy właściciele (współwłaściciele) lub pełnomocnicy.

Koszty pozyskania dokumentów niezbędnych do sprzedaży nieruchomości jak również koszty rozgraniczenia nieruchomości w przypadku spornych lub niejasnych granic sprzedawanej nieruchomości ponosi zgłaszający. Sprzedający z tytułu samego zgłoszenia nieruchomości do biura do sprzedaży i podpisania umowy pośrednictwa nie ponosi żadnych kosztów !!!

Wysokość naszego wynagrodzenia wynosi od 2,5% do 3% netto ceny ofertowej nieruchomości (w zależności od jej wysokości i podpisanej umowy) od jednej strony plus 22% Vat i płatne jest w następujący sposób:
– przy podpisywaniu przez strony transakcji, umowy przedwstępnej – 50% wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia przy podpisywaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
– w przypadku zawierania przez strony, umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego nasze wynagrodzenie płatne jest w całości przy podpisywaniu tej umowy.
– natomiast gdy strony transakcji nie zawierają umowy przedwstępnej całość naszego wynagrodzenia płatna jest przez Sprzedającego
– przy podpisywaniu umowy sprzedaży w formie notarialnej.

Jesteśmy z Państwem cały czas, począwszy od momentu podpisania umowy pośrednictwa, aż do momentu przekazywania nieruchomo??ci nabywcy. Podpowiadamy jak przygotować nieruchomość do sprzedaży, pomagamy zgromadzić potrzebne dokumenty, przedstawiamy opinię o cenie jaką mogą Państwo uzyskać za daną nieruchomość, dbamy o bezpieczeństwo transakcji.

Facebook
Twitter
LinkedIn