Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Torba narzędziowa pośrednika

  W „Torbie narzędziowej” będziemy na bieżąco umieszczać wszelki interesujące narzędzia naszej pracy. Pamiętajmy, że wiedza internetowa powinna podlegać weryfikacji w oparciu o aktualne dokumenty. Liczymy zresztą na podpowiedzi wszystkich korzystających ze strony.

  Jak sprawdzić przedsiębiorcę, który zawiera z nami umowę pośrednictwa? Sprawdzamy przedsiębiorców – strony umów co do których pośredniczymy.

  •Sprawdzamy dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyszukiwanie Podmiotów w KRS Patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości

  •Sprawdzamy dane w w Głównym Urzędzie Statystycznym wyszukiwanie podmiotów według numerów REGON lub według identyfikacji NIP Patrz strona Głównego Urzędu Statystycznego

  •Sprawdzamy dane w Centralnej Ewidencji i Informacji no Działalności Gospodarczej patrz link https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

   

  Jak sprawdzić dane nieruchomości?

  •Sprawdzamy dane w Podsystemie Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Wyszukujemy Księgę Wieczystą Patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości

  Jak sprawdzić pośrednika?

  •Sprawdzamy dane w rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury. Patrz strona Ministerstwa Infrastruktury.

  Jak sprawdzić działkę:

  •Sprawdzamy dane dotyczące działek, przeglądamy mapy. Czyli korzystamy z Geoportal.gov.pl. „Projekt GEOPORTAL.GOV.PL to infrastruktura węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), współpracujących ze sobą i świadczących usługi : od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy” – fragment opisu. Patrz strona www.geoportal.gov.pl

  Gdzie sprawdzić czy postanowienia umowy nie są klauzulami niedozwolonymi?

  Oczywiście najbardziej miarodajny jest rejestr niedozwolonych klauzul umownych prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Na stronie www.uokik.gov.pl znajdziesz wiele informacji o problematyce ochrony konkurencji i kosumentów. W szczególności Pobierz aktualny rejestr niedozwolonych klauzul umownych ze strony uokik http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=835

  Gdzie znaleźć informację dotyczącą problematyki ochrony danych osobowych?

  • Jak zerejestrować zbiór danych osobowych? Co to są dane osobowe? Jakie są obowiązki administratora danych osobowych. Jakie przepisy regulują problematykę danych osobowych? Na te pytania i inne odpowie nam strona Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Patrz
  • Sprawdź czy Biuro Nieruchomości zgłosiło zbiór danych osobowych do GIODO. Niewykonanie obowiązku zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest przestępstwem patrz art. 53 „Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” http://egiodo.giodo.gov.pl/search_basic.dhtml

  Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

  Gdzie znaleźć informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami z tytułu obowiązywania ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

  •Informacje te znajdziesz w na stronie Ministerstwa Finansów na zakładkach dotyczących bezpieczeństwa finansowego. Patrz

  Uwaga Polecamy. Co to jest ePUAP?

  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl. Więcej http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OePUAP

  Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia 

  znajdujący się na stronie www Krajowej Rady Notarialnej  patrz link http://www.rejestry.net.pl/

  Karty opisów przedmiotów pośredniczenia.

  Karta mieszkania. Pobierz plik.

  Karta działki. Pobierz plik.

  Karta budynku. http://pprn.pl/wp-content/uploads/2011/09/k_budynku.doc

  Karta lokalu (użytkowego). Pobierz plik

   

  Ku pamięci dla pasjonatów starych aktów prawnych podajemy link do nieobowiązującego Kodeksu Zobowiązań w którym była zawarta regulacja dotycząca pośrednictwa Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października weszłow życie 1 lipca 1934 roku. Przestało obowiązywać w roku 1965. (Dz. Ustaw nr 82, poz. 598) http://pprn.pl/wp-content/uploads/2012/06/Kodeks-Zobowiązań1933rok.pdf

   

Wyszukaj na stronie

Newsletter

Podstrony



Wizytówki z rynku nieruchomości

domygrunty.pl

Bądź na bieżąco:

 • facebook
 • twitter
 • google

Najpopularniejsze

Rekomendujemy

Facebook