Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Dekalog Profesjonalisty Rynku Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

  Dekalog Profesjonalisty Rynku Nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

  [Przesłanie]
  Dążymy by rynek nieruchomości był miejscem aktywności profesjonalistów rynku nieruchomości: pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości, realizowanej poprzez:

  1. [Nieruchomość]
  Promowanie możliwości korzystania z nieruchomości i zwiększanie jej dostępności.

  2. [Własność]
  Upowszechnianie własności i urzeczywistnianie konstytucyjnych gwarancji ochrony własności.

  3. [Wolny rynek. Konkurencja]
  Rozwój wolnego rynku i gospodarki opartej na uczciwej konkurencji.

  4. [Przedsiębiorczość]
  Rozwój przedsiębiorczości i swobodnej aktywności zawodowej.

  5. [Prawo]
  Przestrzeganie prawa i działanie wg czystych reguł gry podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

  6. [Wiedza i praktyka]
  Podnoszenie jakości usług poprzez systematyczne poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

  7. [Klienci. Lojalność i zaufanie]
  Ochronę interesów klienta w oparciu o lojalną współpracę i wzajemne zaufanie.

  8. [Etyka zawodu. Uczciwość]
  Przestrzeganie etyki zawodowej, uczciwe wykonywanie czynności zawodowych w oparciu o szacunek wobec zawodu, klientów i konkurencji.

  9. [Profesjonalizm. Staranność]
  Dokonywanie czynności zawodowych z uwzględnieniem wymaganego stopnia staranności zawodowej, niezbędnej wiedzy i dobrych praktyk.

  10. [Dobre praktyki]
  Dobre praktyki, jako najlepszą przesłankę rozwoju zawodów rynku nieruchomości.

  Warszawa, 30 grudnia 2013 roku, obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

  Jak otrzymać licencję Zarządcy nieruchomości F PPRN Patrz LINK