Nasz profil na Facebook.com - polub nas

  • Komunikat nr 8 Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Gospodarki. Druga „Bitwa o Handel”?

    Dodano: 30/09/2010

    dodano: 20.05.2010

    Komunikat nr 8
    W dniu 14 maja 2010 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyła się Konferencja „uzgodnieniowa” projektu ustawy „o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”. W konferencji uczestniczył Zbigniew Kubiński jako przedstawiciel Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (F PPRN) i Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN). Ponieważ to PTEiDRN zaalarmował środowisko informacją o zapisach ww. projektu ustawy zmierzającymi do faktycznej likwidacji zawodu pośrednika – dlatego uważamy za swój obowiązek zrelacjonować Państwu nasze wystąpienie na Konferencji w odniesieniu do zapisów projektu dotyczących pośredników w obrocie nieruchomościami. Patrz http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=1428