Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Lista zawodów przeznaczonych do deregulacji w pierwszej transzy:

  Dodano: 03/03/2012

  Minister Gowin w dniu 3 marca 2012 roku przedstawił listę zawodów do deregulacji na stronie Premiera czytamy : Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin przedstawił na konferencji prasowej projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Polska jest dziś bowiem rekordzistą Europy w ograniczaniu dostępu do pracy. W naszym kraju nie można swobodnie wykonywać aż 380 profesji.”
  Rząd dla ratowania katastrofalnego spadku poparcia decyduje się na ryzykowną destrukcję w obszarze gospodarki.
  Lista zawodów przeznaczonych do deregulacji w pierwszej transzy:

  1. Adwokat
  2. Radca*prawny
  3. Komornik
  4. Syndyk
  5. Notariusz
  6. Urzędnik*sądowy*i*prokuratury
  7. Spawacz*w*odkrywkowych*zakładach*górniczych
  8. Spawacz*w*zakładach*górniczych*wydobywających*kopaliny*otworami*wiertniczymi
  9. Mechanik*wiertni*w*zakładach*górniczych*wydobywających*kopaliny*otworami*wiertniczymi
  10. Lider*klubów*pracy
  11. Pośrednik*pracy
  12. Doradca*zawodowy
  13. Specjalista*ds.*rozwoju*zawodowego
  14. Specjalista*ds.*programów
  15. Doradca*EURES
  16. Asystent*EURES
  17. Geodeta*w*zakresie*geodezyjnych*pomiarów*podstawowych
  18. Geodeta*w*zakresie*redakcji*map
  19. Geodeta*w*zakresie*fotogrametrii*i*teledetekcji
  20. Pracownik*ochrony*fizycznej*I*stopnia
  21. Pracownik*ochrony*fizycznej*II*stopnia
  22. Pracownik*zabezpieczenia*technicznego*I*stopnia
  23. Pracownik*zabezpieczenia*technicznego*II*stopnia
  24. Detektyw
  25. Trener*I*klasy
  26. Trener*II*klasy
  27. Trener*klasy*mistrzowskiej
  28. Instruktor*sportu
  29. Przewodnik*turystyczny*miejski
  30. Przewodnik*turystyczny*terenowy
  31. Przewodnik*turystyczny*górski
  32. Przewodnik*górski*międzynarodowy
  33. Pilot*wycieczek
  34. Bibliotekarz
  35. Pracownik*dokumentacji*i*informacji*naukowej
  36. Egzaminator*osób*ubiegających*się*o*uprawnienia*do*kierowania*pojazdem
  37. Instruktor*nauki*jazdy
  38. Taksówkarz
  39. Zarządca*nieruchomości
  40. Pośrednik*w*obrocie*nieruchomościami
  41. Marynarz*żeglugi*śródlądowej
  42. Mechanik*statkowy*żeglugi*śródlądowej
  43. Przewoźnik*żeglugi*śródlądowej
  44. Stermotorzysta*żeglugi*śródlądowej
  45. Szyper*żeglugi*śródlądowej
  46. Marynarz*motorzysta*żeglugi*śródlądowej
  47. Starszy*marynarz*żeglugi*śródlądowej
  48. Bosman*żeglugi*śródlądowej
  49. Sternik*żeglugi*śródlądowej
  https://www.premier.gov.pl/files/download/6341.pdf
  Źródło strona Premiera