Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • W dniu 8 maja 2013 roku Komisje senackie rozpatrzą ustawę deregulacyjną.

  Dodano: 29/04/2013

  Zaczyna się procedura legislacyjna w Senacie RP dotycząca ustawy deregulacyjnej. 8 maja 2013 roku wspólnie obradować będą: Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Ustawodawcza godz. 13.30, sala 217. przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk senacki nr 344, druki sejmowe nr 806, 1166 i 1166-A). Pobierz druk senacki nr 344  

  Czytaj dalej
 • Ukazał się numer 3 Biuletynu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 3/2013

  Dodano: 28/04/2013

  Ukazał się numer 3 Biuletynu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 3/2013 pobierz patrz link http://www.sn.pl/orzecznictwo/Biuletyn_IC_SN/Biuletyn%20SN%20IC%20nr%203.pdf

  Czytaj dalej
 • Znikające zawody – pośredników i zarządców w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zostań Doradcą Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Nowa sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości Łódź 14-16 czerwca 2013 roku.

  Dodano: 27/04/2013
  hotel prząśniczka

  Deregulatorzy wycięli pośredników i zarządców w projekcie ustawy deregulacyjnej – zaproponowano całkowitą likwidację regulacji tych zawodów w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN nie odbiorą… Zostań Doradcą Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Zobacz LINK Nowa Sesja Specjalna Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN otwarta dla zainteresowanych profesjonalistów rynku nieruchomości.

  Sesja specjalna Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Sesja – seminarium inna niż wszystkie – wyjątkowa bo raz na rok taka… Kryzys, deregulacja? Spokojnie, jesteśmy przygotowani, wierzymy w przyszłość rynku nieruchomości i tym spokojem chcemy się podzielić z Wami.

  Pięć powodów dla, których warto być na Seminarium w łódzkim Arturówku w czerwcowe dni 2013 roku.

  Czytaj dalej
 • Casus (lapsus) Gowina – Szejnfelda czyli co nagle to po diable. :)

  Dodano: 27/04/2013

  Coś co zainteresuje dokładnych „czytaczy” produktów naszego Sejmu otóż w ustawie deregulacyjnej uchwalonej przez Sejm i przygotowanej przez Nadzwyczajną Komisję ds deregulacji pod szacownym przywództwem posła Adama Szejnfelda nie zmieniono art Art. 37 ustawy deregulacyjnej. W rezultacie mimo wykreślenia całych rozdziałów – 2 – pośrednicy i – 3 – zarządcy w ustawie o gospodarce nieruchomościami pozostawiono w ustawie deregulacyjnej art 37 dotyczący rozdziału 4 uogn w brzmieniu: ”

  1. Do centralnych rejestrów pośredników w obrocie nieruchomości oraz zarządców nieruchomości, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wpisuje się z urzędu osoby, które uzyskały licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami w trybie przepisów ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu dotychczasowym, wraz z informacją o numerze dotychczasowej licencji, przy zachowaniu istniejącej numeracji wpisów. Odpowiedniemu przeniesieniu podlegają wpisy dotyczące tych osób, wykazane w centralnych rejestrach założonych i prowadzonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Czytaj dalej
 • W dniu 24 kwietnia 2013 roku przekazano uchwaloną ustawę deregulacyjną do Senatu i Prezydenta RP.

  Dodano: 26/04/2013

  W dniu 24 kwietnia 2013 r. przekazano uchwaloną ustawę deregulacyjną do Senatu i Prezydenta RP. Dla zainteresowanych podaję link tekstu uchwalonej przez Sejm ustawy. http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/806_u/$file/806_u.pdf

  Czytaj dalej
 • Sejm likwiduje ochronę klientów na rynku nieruchomości. Pośrednicy i zarządcy do kasacji. Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną.

  Dodano: 19/04/2013

  Teraz będzie „normalnie”?  Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną.

  Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 19 kwietnia 2013 roku, Sejm po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji uchwalił tak zwaną ustawę deregulacyjną. 

  Na mocy tej ustawy zgodnie z przyjętym aklamacyjnie wnioskiem Nadzwyczajnej Komisji Deregulacyjnej ds deregulacji zlikwidowane zostały całe rozdziały 2 i 3 w Dziale V ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Sejm przyjął zapisy likwidujące ochronę klientów korzystających z usług pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

  Ustawa wprowadza bezkarność zawodową na rynku nieruchomości. Ustawa uwalnia pośredników i zarządców od jakiejkolwiek odpowiedzialności zawodowej za błędy i szkody uczynione klientom.

  Ustawa – likwiduje konieczność posiadania fachowej wiedzy przez pośredników i zarządców na rynku nieruchomości. Do wykonywania usług pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami wielomilionowej wartości nie będą potrzebne żadne kompetencje, nie będzie wymagane żadne (sic!) wykształcenie. Ustawa dopuszcza by usługi pośrednictwa i zarządzania świadczyły osoby, które nie ukończyły żadnej, nawet podstawowej szkoły. Nie ma obowiązku posiadania umiejętność czytania i pisania.

  Ustawa zniosła dotychczasowy wymóg niekaralności dla osób zajmujących się obsługą wielomiliardowym majątkiem nieruchomym obywateli. Z chwilą wejścia w życie ustawy na rynek nieruchomości będą mogły wrócić osoby ukarane pozbawieniem licencji za szkody wyrządzone swoim klientom.

  Ustawa zniosła wymóg podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pośredników i zarządców zajmujących się obsługą rynku nieruchomości.

  Ustawa zniosła wymóg zawierania umów pośrednictwa i zarządzania w formie pisemnej, zniesiony został ustawowy wymóg ochrony interesów klienta oraz zachowania szczególnej staranności przy świadczeniu usług. Uchylono wcześniejszy wymóg przestrzegania prawa, zasad etyki i standardów zawodowych.

  Ustawa zlikwidowała obowiązek ubezpieczenia – istotną gwarancję ochrony klientów – zlikwidowano obowiązek ubezpieczenia się pośredników i zarządców nieruchomości.

  Środowisko rynku nieruchomości już wcześniej wskazywało na pośpieszny i aberracyjny charakter deregulacji, w marcu 2012 roku profesjonaliści rynku nieruchomości protestowali przed Sejmem przeciwko likwidacji ochrony dla klientów rynku nieruchomości jaką zapewniał system licencjonowania usług pośrednictwa i zarządzania. Wskazywano na fikcję konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym.

  Udział przedstawicieli rynku nieruchomości w procesie legislacyjnym został zmarginalizowany w stopniu nieznanym w ostatnim dwudziestoleciu dotychczasowej legislacji. Poprawki w Komisji po drugim czytaniu w Sejmie rozpatrzono bez uczestnictwa zainteresowanych środowisk.

  Sprawę likwidacji regulacji dotyczących pośrednictwa i zarządzania w ustawie o gospodarce nieruchomościami podczas prac w komisji deregulacyjnej poparły wszystkie reprezentowane w niej siły polityczne w szczególności sojusz PO i PiS. SLD i RP przeciw przyjęciu ustawy. Przed nami jeszcze Senat i podpis Prezydenta.

  (zk)

  Czytaj dalej
 • 19 kwietnia 2013 roku – Sejm – Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji ma przedstawić sprawozdanie Komisji – trzecie czytanie

  Dodano: 19/04/2013

  Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 19 kwietnia 2013 roku w porządku obrad umieszczono przedstawienie sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej (ds deregulacji) o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druki nr 806, 1166 i ) – trzecie czytanie. Sprawozdawca – przewodniczący komisji poseł Adam Szejnfeld. Zainteresowani przebieg posiedzenia na żywo patrz link http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=8E443984CD15C947C1257A760041AB82

  Czytaj dalej
 • Pośrednictwo, doradztwo, kryzys, deregulacja – nowe wyzwania. Film telewizji PTEiDRN. Z cyklu Rozmowy o nieruchomościach.

  Dodano: 19/04/2013

  Film Telewizji PTEiDRN z cyklu Rozmowy o nieruchomościach. Rozmowę z Panią Urszulą Słowik przeprowadził Zbigniew Kubiński. Film powstał podczas odbywającego się w dniach 16 – 17 marca 2013 roku w Hotelu Kawallo **** pod Płockiem Seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Wśród uczestników pojawiło się wielu nowych kandydatów do Certyfikatu i tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. (O Certyfikacie czytaj patrz LINK ) W pierwszym dniu Seminarium 16 marca w sobotę Pani Urszula Słowik przedstawiła wykład pod tytułem „Biznes plan przedsięwzięcia inwestycyjnego. poruszone zostały między innymi zagadnienia:Doradztwo w zakresie projektów inwestycji w nieruchomości (szeroki zakres działań konieczność przygotowywania opracowań koncepcyjnych, analitycznych, eksperckich). Biznes Plan (podsumowaniem pracy doradcy , punkt wyjścia do działań realizowanych przez inwestora). Obejmując swoim zakresem zarówno zagadnienia: koncepcyjne, rynkowe, organizacyjne i finansowe. Zakres merytoryczny oraz konieczność uwzględniania specyfiki przedsięwzięć inwestycyjnych w nieruchomości. Wyjątkowość szkolenia polega na przygotowaniu i realizowaniu biznes planu dla konkretnego przedsięwzięcia – krok po kroku. Wraz z pełna analizą koncepcyjną (pomysłu), rynkową, finansową i inwestycyjną (z zastosowaniem metod oceny). www.profesjonalista.net

  Czytaj dalej
 • WYCIĘLI W PIEŃ POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI. Nadzwyczajna Komisja do spraw deregulacji zrobiła NIC dla klientów.

  Dodano: 17/04/2013

  Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds Deregulacji na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 roku (środa) po rozpoznaniu 85 poprawek zgłoszonych w II czytaniu projektu ustawy deregulacyjnej zlikwidowała w ustawie o gospodarce nieruchomościami rozdziały dotyczące pośredników i zarządców nieruchomości rozdział 2 i 3 w Dziale 5. Wracamy do sytuacji sprzed 1998 roku?

  Powstaje nowa sytuacja, będzie to sytuacja nie tylko inna pod względem zawodowym, ale także pod względem działalności gospodarczej. W wielu sytuacjach można oceniać te zmiany jako zmiany na złe ale są też argumenty, że będzie swobodniej.

  Deregulacja wobec zawodów rynku nieruchomości okazuje się całkiem przewrotną historią. Licencje w istocie były obowiązkami nałożonymi na pośredników i zarządców działających na rynku nieruchomości w interesie klientów a nie dla ochrony interesów samych pośredników i zarządców. Środowisko rynku nieruchomości walczyło o więcej obowiązków dla siebie, żeby nasi klienci mieli lepiej – przedstawiano to jako obronę naszych przywilejów. Paradoksalnie pozbawiono więc rzetelnej obsługi klientów uwalniając pośredników i zarządców od ciążących na nich obowiązków pod fałszywym pretekstem zrobienia dobrze klientom.

  Czytaj dalej
 • Porozumienie 9 Federacji rynku nieruchomości zwróciło do przewodniczącego sejmowej komisji do spraw deregulacji o utrzymanie daty 1 stycznia 2014 jako terminu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej.

  Dodano: 12/04/2013

  Porozumienie 9 Federacji rynku nieruchomości reprezentujące blisko 200 Stowarzyszeń rynku nieruchomości działających w obszarze rynku nieruchomości, reprezentujących rzeszę ponad 50 tysięcy specjalistów zwróciło się się do Posła Adama Szejnfelda Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji ds Deregulacji a także do członków Komisji „z prośbą o zachowanie fundamentalnych zasad przyzwoitości przy określaniu terminu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej w odniesieniu do zawodów rynku nieruchomości.”

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Odstąpienie od umowy sprzedaży, a podatek PIT

  Dodano: 23/03/2017

  Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Jak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17.11.2016 r. nr IPPB4/4511-1043/16-4/IM osoba, która sprzedała nieruchomość, a następnie odzyskała ją wskutek odstąpienia od umowy w świetle przepisów o PIT nabyła ją ponownie i od tej daty liczy się na nawo pięcioletni okres.

  Czytaj dalej
 • Aranżacja wnętrz: wiosenne akcenty

  Dodano: 23/03/2017

  Wielu z nas z utęsknieniem czekało na przyjście wiosny. Początek wiosny zachęca do tego, aby odświeżyć nasze wnętrza i zastosować w nich kolorowe dekoracje. Jak wprowadzić wiosnę do naszych wnętrz?

  Czytaj dalej
 • Jakie zmiany w przepisach o kredytach hipotecznych?

  Dodano: 23/03/2017

  Coraz bliżej zakończenia są prace nad ustawą o kredytach hipotecznych. Jakie zmiany mają wprowadzać nowe regulacje? Kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie nowych przepisów?

  Czytaj dalej