Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • „Rewitalizacja – odnowa przestrzeni?”

  Dodano: 07/03/2016
  Marcin Obijalski

  Marcin Obijalski

   

  MIASTO – czym jest a czym powinno być? Jakie funkcje pełni a jakie powinno pełnić? Czy odpowiada potrzebom mieszkańców? Czy zapewnia dobrą jakość życia? Czy wykorzystuje swój endogeniczny potencjał? Można formułować kolejne pytania, ale początek XXI wieku to już nie jest czas na formułowanie pytań – to czas na przygotowanie i realizację kompleksowych strategii miejskich zapewniających zrównoważony rozwój i budowanie przyjaznych miast.

  Ważnym narzędziem w procesie rozwiązywania problemów i przekształcania obszarów miejskich może być REWITALIZACJA, która jest strategią kompleksowej interwencji skoncentrowanej na problemowym obszarze posiadającym istotny potencjał rozwojowy.

  Czytaj dalej
 • GEOPORTAL WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Profesjonalne narzędzie dla uczestników rynku nieruchomości

  Dodano: 07/03/2016

  Ryszard Podladowski

  Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i teleinformacyjnych pozwala na przetwarzanie danych przestrzennych, ich interaktywne konfigurowanie i pozyskiwanie użytkowej formy graficznej i opisowej wybranej nieruchomości lub działki. Geoportal pod adresem www.geoportal.lodzkie.pl zapewnia bezpłatny dostęp do zbioru danych przestrzennych i usług z nimi związanych każdemu sieciowemu odbiorcy, którym może być przysłowiowy Kowalski planujący sobie np. trasę podróży ale też i specjalista w danej branży. Wyjątki od zasady bezpłatności wynikają z zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i dotyczą głównie pobierania danych.

  Czytaj dalej
 • Użytkownik wieczysty stroną w postępowaniu o aktualizację opłaty rocznej

  Dodano: 04/03/2016
  Krzysztofa Kuryłowicza

  Krzysztof Kuryłowicz

  1. Wstęp

  Celem tego pierwszego artykułu, jest wskazanie –z punktu widzenia praktyka, zasadniczych kroków w procesie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wie-czyste gruntów, gdzie pozycja właściciela jest znacznie silniejsza od pozycji użytkow-nika wieczystego. Problem aktualizacji tej opłaty, dotyczy zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców, dla których przede wszystkim jest przeznaczony ten artykuł.

  Często użytkownicy wieczyści czują się bezsilni w procesie administracyjnym. Ich bezsilność wynika bądź z braku wiedzy o tym procesie, bądź braku znajomości procedury oraz sposobu odwołania się od zawiadomienia organu o wysokości nowej opłaty za użytkowanie wieczyste i poczynienia dalszych kroków.

  Czytaj dalej
 • Próba prognozy dla rynku nieruchomości na 2016 rok

  Dodano: 02/03/2016

  Andrzej Jakiel

  1. Krótka analiza wyjściowa
  Od wielu lat prognozowanie zjawisk na rynku nieruchomości w dłuższej perspektywie jest bardzo trudne. Po ogłoszeniu w październiku 2008 roku ogólnoświatowego kryzysu finansowego początek 2009 roku był przełomowy dla rynków nieruchomości większości państw. Kolejne lata przynosiły spadki o różnym nasileniu cen ofertowych i transakcyjnych. Dotyczyło to również polskiego rynku nieruchomości.

  Czytaj dalej
 • Gwarancja bezpieczeństwa

  Dodano: 29/02/2016

  offer_f

  Wiele osób decydujących się na kupno lub sprzedaż mieszkania nieświadomie podejmuje bardzo niefortunne i trefne decyzje. Klienci często podpisują umowy, których treść jest błędnie sformułowana i nie posiada podstawowych zapisów chroniących interes kupującego, czy też sprzedającego. Poza tym bardzo często zdarza się, że stan prawny nieruchomości różni się od stanu jaki deklaruje jej właściciel. W związku z tym, coraz więcej osób decydując się na zakup, bądź sprzedaż mieszkania, korzysta z pomocy biura nieruchomości. Dlaczego warto skorzystać z usług agenta i jakie są plusy wynikające ze współpracy z pośrednikiem nieruchomości? 

  Czytaj dalej
 • Nowi poszukujący w internecie, kim są oraz w jaki sposób szukają nieruchomości

  Dodano: 29/02/2016

   JakMlodziPolacySzukajaNieruchomosci618x324

  Na rynek nieruchomości wkracza nowa grupa konsumentów. Jak wygląda nowe pokolenie klientów? Przedstawiamy analizę trendów w zachowaniach użytkowników poszukujących nieruchomości na podstawie danych z portalu Nieruchomosci-online.pl.

  Czytaj dalej
 • Wspomnienie o Tadeuszu Mikuliku

  Dodano: 28/02/2016

  Tadeusz Mikulik

  Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci 2016-02-26 Tadeusza Mikulika wybitnego organizatora kształcenia profesjonalistów rynku nieruchomości na Śląsku. Pan Tadeusz kierował jako dyrektor przez wiele lat ośrodkiem szkoleniowym w PZiTB w Katowicach. Organizował szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości. Środowisko rynku nieruchomości uhonorowało Pana Tadeusza w roku 2013 prestiżowym, wyjątkowym wyróżnieniem – Medalem „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości Pro AEQUO ET BONO.” Pan Tadeusz Mikulik miał za sobą wspaniałą drogę życiową z udziałem w Powstaniu Warszawskim.

  Tadeusz Mikulik_Pasta

  Tadeusz Mikulik Powstanie Warszawskie

  Na fotografii widzimy Pana Tadeusza (w powstaniu pseudonim Wit) ostrzeliwującego gmach PAST-y 20 sierpnia `44 w czasie ataku na broniących się 112 Niemców. Fragment biogramu ze strony Powstańcze Biogramy. „Tadeusz Stanisław Mikulik. Stopień kapral. Miejsce urodzenia Kielce. Udział w konspiracji 1939-1944. W konspiracji od 1942 roku – Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej – kompania „Pegaz”, od lata 1944 r. – batalion „Parasol” – 3. kompania Oddział. Armia Krajowa – zgrupowanie „Radosław” – batalion „Parasol” – 3. kompania; w Śródmieściu kompania ochrony Kwatery Głównej Okręgu Warszawskiego AK Szlak bojowy. Wola – Śródmieście Północ. Losy po Powstaniu. Niewola niemiecka – od 5 października 1944 do listopada jeniec Stalagu XI B w Fallingbostel, następnie w Stalagu VI J w Dorsten, potem w Arbeitskommando 956 Mönchen-Gladbach (Nordrhein-Westfalen). Podczas ewakuacji uciekł z niewoli w dniu 4 kwietnia 1945 r.Numer jeniecki 140516. ” Cześć Jego Pamięci.

  Więcej o drodze życiowej Pana Tadeusza pod linkiem http://ahm.1944.pl/Tadeusz%20Stanislaw_Mikulik

  Czytaj dalej
 • O potoczności i ścisłości języka słów kilka…

  Dodano: 26/02/2016
  Arletta Kolasińska

  Arletta Kolasińska

  Kilka dni temu zadzwonił do mnie klient zainteresowany ofertą mieszkania do wynajęcia. Zaczęliśmy rozmawiać o ewentualnych warunkach zawarcia umowy najmu i… zupełnie nie mogliśmy się dogadać. Kiedy klient mówił o wynajmującym – miał na myśli najemcę. Kiedy ja mówiłam o wynajmującym – mówiłam o właścicielu. W końcu porzuciliśmy nazewnictwo prawne i przeszliśmy na wyrazy opisowo-potoczne typu „ten, kto korzysta”, czy „ten kto odstępuje lokal”.
  Po skończonej rozmowie odłożyłam słuchawkę i pomyślałam, że życie pośrednika byłoby dużo prostsze, gdyby nasi klienci znali chociaż podstawowe terminy i słownictwo związane z procesem najmu lokali. Rozmowy z klientami byłyby krótsze i treściwsze, a nasza praca zdecydowanie mniej stresująca. I w tym momencie zdałam sobie sprawę, że niestety nie tylko klienci mają problem z terminologią kodeksową. Dotyczy to również wielu osób pracujących w naszej branży, którym regularnie mylą się pojęcia i przez to często nie możemy skonkretyzować tematu rozmowy.

  Zatem – jak to jest z tym najmem? Może warto wrócić do początku i przyjrzeć się podstawowym pojęciom wynikającym z definicji najmu?

  Czytaj dalej
 • Formy ochrony zabytków, czyli czym są, a czym nie – rejestr i ewidencja zabytków? (cz. I – rejestr)

  Dodano: 24/02/2016

  Wojciech Szygendowski

   

  Z mojej już ponad dwudziestoletniej praktyki urzędnika – konserwatora zabytków wynika, iż wśród osób mających do czynienia z substancją zabytkową spore problemy nastręcza rozróżnienie między rejestrem a ewidencją zabytków. Pokrótce postaram się wyjaśnić, jakie są obowiązki, ograniczenia, czy ewentualne uprawnienia wynikające do zakwalifikowania obiektu do każdej z tych kategorii? W tym artykule zajmę się obiektami umieszczonymi w rejestrze zabytków, a ściślej z zabytkami nieruchomymi, gdyż to one stanowią najczęstszą kategorię występującą w praktyce osób zajmujących się nieruchomościami.

  Czytaj dalej
 • Społeczne budownictwo czynszowe (TBS). Dwadzieścia lat później. Reaktywacja?

  Dodano: 23/02/2016
  Jan Olczyk

  Jan Olczyk

  Mieszkalnictwo oparte na idei pomocniczości

  Problematyka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce nadal pozostaje otwartą kwestią. Dochodzenie do własnego mieszkania poprzez nabycie nie zawsze staje się możliwe. Na dodatek przyjęte programy odnowy miast i rewitalizacje zdegradowanej tkanki miejskiej determinują i limitują obszary wsparcia z wyraźnym naciskiem na mieszkalnictwo na wynajem. Władza rządowa oraz samorządowa porządkuje i przywraca równowagę w sektorach budownictwa mieszkaniowego odwołując się do subsydiarności oraz partycypacji społecznej. We wszystkich krajach, w których budowane są społeczne mieszkania czynszowe, społeczeństwa partycypują w kosztach budowy tych mieszkań. Dostęp do tych mieszkań mają jedynie ludzie, których dochody nie przekraczają pewnego wyznaczonego poziomu. Mieszkania te są budowane i zarządzane przez organizacje działające w formule bezzyskowej – non profit, czynsze zaś również nie mogą przekraczać ustalonego przez władze poziomu (czynsz regulowany). Mieszkania podlegają standaryzacji (maksymalna cena inwestycji, minimalne normy powierzchni, wyposażenia i wykończenia). Kraje europejskie rozbudowały program społecznego budownictwa czynszowego i wybudowały kilkanaście milionów mieszkań czynszowych. Mieszkania te stanowią większość zasobów czynszowych w Wielkiej Brytanii – 71% oraz w Holandii (68%), Szwecji (58%), Finlandii (56%) i Austrii (51%).

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Preferujemy coraz mniejsze domy

  Dodano: 29/08/2016

  Deweloperzy podążając za zmieniającymi się preferencjami klientów budują coraz mniejsze domy. Jeszcze kilkanaście lat temu standardem były domy o powierzchni przekraczającej 200 mkw. Obecnie kupujący zainteresowani są nabywaniem domów małych o powierzchni nie przekraczającej 100 mkw. Jakie czynniki mają wpływ na tak kształtujące się preferencje nabywców?

  Czytaj dalej
 • Jak zaadoptować poddasze na funkcjonalne pomieszczenie?

  Dodano: 29/08/2016

  Osoby mieszkające w domu jednorodzinnym mogą powiększyć powierzchnię mieszkalną poprzez rozbudowę i zaadaptowanie niewykorzystanego poddasza. Na co zwrócić uwagę decydując się na taką inwestycję?

  Czytaj dalej
 • Raport AMRON-SARFiN o kredytach hipotecznych w II kwartale 2016 r.

  Dodano: 29/08/2016

  Po raz kolejny Związek Banków Polskich opublikował kwartalny raport AMRON-SARFiN o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości w Polsce. Jak wynika z zaprezentowanych w raporcie danych, w II kwartale 2016 roku udzielonych zostało 49 118 umów o kredyt mieszkaniowy, o łącznej wartości 10,607 mld zł tj. odpowiednio o 9,80 % i 12,45% więcej niż w poprzednim kwartale. Średnia wartość udzielonego kredytu w analizowanym okresie wyniosła 215 931 zł. Jak kształtowała się w badanym okresie struktura nowo udzielonych kredytów z uwzględnieniem m.in. ich wysokości, wskaźnika LtV, okresu kredytowania, średnich marż oraz oprocentowania? Jakie były średnie ceny transakcyjne mieszkań w wybranych większych miastach w Polsce?

  Czytaj dalej