Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Znaczenie oryginału weksla w postępowaniu cywilnym

  Dodano: 15/03/2016
  Rafał Kasprzyk

  Rafał Kasprzyk

  Kwestią, którą omawia artykuł, jest zagadnienie, remitent dochodząc roszczeń na podstawie weksla, może wykazać swoją wekslową legitymację materialną lub formalną, przedstawiając kserokopię weksla, czy też niezbędne jest przedstawienie jego oryginału.

  Zagadnienie to wywołało rozbieżność w orzecznictwie sądów apelacyjnych.
  Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1068/13 przyjął, że nieprzedstawienie w postępowaniu sądowym oryginału weksla nie jest konieczne. Istnienie oryginalnego weksla może być dowodzone za pomocą wszelkich środków dowodowych, w tym także zeznań świadków. Udowodnienie przez bank, który został pozwany o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, że w chwili składania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi wykonawczego na podstawie weksla, weksel ten posiadał i miał on cechy ważności, jest wystarczającą przesłanką uznania jego legitymacji wekslowej. Posiadacz weksla nie ma obowiązku przedstawiania oryginału weksla w postępowaniu sądowym.

  Czytaj dalej
 • Czynności prowadzące do uzyskania zlecenia doradczego

  Dodano: 14/03/2016

  Adam Polanowski

  Doradztwo majątkowe w zakresie rynku nieruchomości jest szczególnym rodzajem usług, a potencjalni klienci oczekują pełnego profesjonalizmu już od chwili pierwszego kontaktu. Jednym ze sposobów podkreślenia profesjonalizmu jest poprawne przygotowanie oferty na świadczenie usług doradczych. W niniejszym artykule przedstawiłem przykładowy algorytm działań prowadzących do uzyskania i realizacji zlecenia doradczego.

  Czytaj dalej
 • Najczęściej popełniane błędy podczas sprzedaży mieszkania

  Dodano: 10/03/2016

  deal_f

  Najczęściej popełniane błędy podczas sprzedaży mieszkania

  Sprzedaż domu – zwłaszcza, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej – może być zaskakująco czasochłonna, a zarazem przynieść wiele wyzwań. Sprzedający zmuszony jest do nierzadkich wizyt obcych ludzi, którzy zajrzą w każdy kąt. Potencjalni kupujący będą krytykować miejsca, które są dla sprzedającego czymś więcej niż tylko czterema ścianami i dachem. Brak doświadczenia oraz emocjonalny związek z naszym domem z pewnością nie ułatwią nam szybkiej i przyjemnej transakcji. Przy odrobinie wiedzy i wsparcia bardziej doświadczonych osób z pewnością można uniknąć wielu  pułapek wiążących się ze sprzedażą nieruchomości. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek w jaki sposób można wynegocjować najwyższą cenę ze sprzedaży domu, nie tracąc przy tym zdrowego rozsądku. 

  Czytaj dalej
 • Przemiany pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (cz. 3)

  Dodano: 09/03/2016

  Andrzej Jakiel

  Pośrednictwo to nowy zawód, zaledwie z blisko dwudziestoletnim stażem, ale dynamicznie rozwijający się w gospodarce wolnorynkowej. W 1997 roku ustawodawca powołał pośrednictwo w obrocie nieruchomościami do prawnego i gospodarczego życia, ale już w 2013 roku politycy PO wykreślili go z systemu prawnego, pozwalając wykonywać zawód każdemu, niezależnie od posiadanych umiejętności i wiedzy, nie mówiąc już o wykształceniu i doświadczeniu.
  W wąsko wyspecjalizowanym współczesnym świecie, również w rozwijającej się Polsce, pośrednictwo zapewne nadal będzie funkcjonowało, jednakże zakres świadczonych usług i sposób ich wykonywania będzie ulegał zmianom, nie tylko ze względu na niedawną deregulację zawodu, ale postęp technologiczny, informatyzację życia, czerpanie z wzorców rozwiniętych państw oraz zmianę pokoleniową.

  Czytaj dalej
 • „Rewitalizacja – odnowa przestrzeni?”

  Dodano: 07/03/2016
  Marcin Obijalski

  Marcin Obijalski

   

  MIASTO – czym jest a czym powinno być? Jakie funkcje pełni a jakie powinno pełnić? Czy odpowiada potrzebom mieszkańców? Czy zapewnia dobrą jakość życia? Czy wykorzystuje swój endogeniczny potencjał? Można formułować kolejne pytania, ale początek XXI wieku to już nie jest czas na formułowanie pytań – to czas na przygotowanie i realizację kompleksowych strategii miejskich zapewniających zrównoważony rozwój i budowanie przyjaznych miast.

  Ważnym narzędziem w procesie rozwiązywania problemów i przekształcania obszarów miejskich może być REWITALIZACJA, która jest strategią kompleksowej interwencji skoncentrowanej na problemowym obszarze posiadającym istotny potencjał rozwojowy.

  Czytaj dalej
 • GEOPORTAL WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Profesjonalne narzędzie dla uczestników rynku nieruchomości

  Dodano: 07/03/2016

  Ryszard Podladowski

  Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i teleinformacyjnych pozwala na przetwarzanie danych przestrzennych, ich interaktywne konfigurowanie i pozyskiwanie użytkowej formy graficznej i opisowej wybranej nieruchomości lub działki. Geoportal pod adresem www.geoportal.lodzkie.pl zapewnia bezpłatny dostęp do zbioru danych przestrzennych i usług z nimi związanych każdemu sieciowemu odbiorcy, którym może być przysłowiowy Kowalski planujący sobie np. trasę podróży ale też i specjalista w danej branży. Wyjątki od zasady bezpłatności wynikają z zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i dotyczą głównie pobierania danych.

  Czytaj dalej
 • Użytkownik wieczysty stroną w postępowaniu o aktualizację opłaty rocznej

  Dodano: 04/03/2016
  Krzysztofa Kuryłowicza

  Krzysztof Kuryłowicz

  1. Wstęp

  Celem tego pierwszego artykułu, jest wskazanie –z punktu widzenia praktyka, zasadniczych kroków w procesie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wie-czyste gruntów, gdzie pozycja właściciela jest znacznie silniejsza od pozycji użytkow-nika wieczystego. Problem aktualizacji tej opłaty, dotyczy zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców, dla których przede wszystkim jest przeznaczony ten artykuł.

  Często użytkownicy wieczyści czują się bezsilni w procesie administracyjnym. Ich bezsilność wynika bądź z braku wiedzy o tym procesie, bądź braku znajomości procedury oraz sposobu odwołania się od zawiadomienia organu o wysokości nowej opłaty za użytkowanie wieczyste i poczynienia dalszych kroków.

  Czytaj dalej
 • Próba prognozy dla rynku nieruchomości na 2016 rok

  Dodano: 02/03/2016

  Andrzej Jakiel

  1. Krótka analiza wyjściowa
  Od wielu lat prognozowanie zjawisk na rynku nieruchomości w dłuższej perspektywie jest bardzo trudne. Po ogłoszeniu w październiku 2008 roku ogólnoświatowego kryzysu finansowego początek 2009 roku był przełomowy dla rynków nieruchomości większości państw. Kolejne lata przynosiły spadki o różnym nasileniu cen ofertowych i transakcyjnych. Dotyczyło to również polskiego rynku nieruchomości.

  Czytaj dalej
 • Gwarancja bezpieczeństwa

  Dodano: 29/02/2016

  offer_f

  Wiele osób decydujących się na kupno lub sprzedaż mieszkania nieświadomie podejmuje bardzo niefortunne i trefne decyzje. Klienci często podpisują umowy, których treść jest błędnie sformułowana i nie posiada podstawowych zapisów chroniących interes kupującego, czy też sprzedającego. Poza tym bardzo często zdarza się, że stan prawny nieruchomości różni się od stanu jaki deklaruje jej właściciel. W związku z tym, coraz więcej osób decydując się na zakup, bądź sprzedaż mieszkania, korzysta z pomocy biura nieruchomości. Dlaczego warto skorzystać z usług agenta i jakie są plusy wynikające ze współpracy z pośrednikiem nieruchomości? 

  Czytaj dalej
 • Nowi poszukujący w internecie, kim są oraz w jaki sposób szukają nieruchomości

  Dodano: 29/02/2016

   JakMlodziPolacySzukajaNieruchomosci618x324

  Na rynek nieruchomości wkracza nowa grupa konsumentów. Jak wygląda nowe pokolenie klientów? Przedstawiamy analizę trendów w zachowaniach użytkowników poszukujących nieruchomości na podstawie danych z portalu Nieruchomosci-online.pl.

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Urządzamy wnętrza w jesiennym stylu

  Dodano: 22/09/2016

  Wielkimi krokami zbliża się do nas jesień. Zwolennicy tej pory roku mogą wykorzystać jesienne akcenty we własnych mieszkaniach. Jak urządzić wnętrza w jesiennym stylu?

  Czytaj dalej
 • UOKiK – kolejny istotny pogląd wobec mBanku

  Dodano: 22/09/2016

  Prezes UOKiK po raz kolejny wyraził istotny pogląd. Dotyczy on niedozwolonych klauzul stosowanych przez mBank w umowach o kredyt hipoteczny w CHF. Dwa zakwestionowane postanowienia umożliwiały bankowi dowolne ustalanie wartości kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, na podstawie których dokonywano waloryzacji kwoty kredytu i wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Trzecia z klauzul nieprecyzyjnie określała przesłanki zmiany oprocentowania kredytu.

  Czytaj dalej
 • PIT – zachowek nie pomniejsza podatku

  Dodano: 22/09/2016

  Według fiskusa zachowek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu i tym samym nie ma wpływu na podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości. W związku z tym osoba, która dokonała sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia będzie zobowiązana do zapłaty PIT, niezależnie od tego czy przekazała zachowek innym spadkobiercom.

  Czytaj dalej