Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Komunikat nr 11. WAŻNE!! (NIEOFICJALNA WIADOMOŚĆ) MINISTERSTWO GOSPODARKI WYCOFUJE SIĘ Z DEREGULACJI ZAWODU POŚREDNIKA NIERUCHOMOŚCIAMI

  Dodano: 14/10/2010

  Komunikat nr 11
  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości www.pprn.
  Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości www.pteidrn.pl
  PILNE!!!! Z otrzymanych dzisiaj (nieoficjalnie) informacji wynika że Ministerstwo Gospodarki wycofało się z zapisów deregulujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.

  Czytaj dalej
 • Rzeszów 11.10.2010r. spotkanie z Wiceministrem Infrastruktury Piotrem Styczniem

  Dodano: 14/10/2010

  Gościem specjalnym spotkania był Wiceminister Infrastruktury – Piotr Styczeń. W spotkaniu ponadto uczestniczyli: – Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Andrzej Dec – Radny Miasta Rzeszowa , kandydat na Prezydenta Rzeszowa, przedstawiciele zawodów rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zarządców z prezesami rzeszowskich spółdzielni mieszkaniowych na czele.Na spotkanie został zaproszone Podkarpackie Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości – PSPiDRN, które wydelegowało swoich przedstawicieli.

  Czytaj dalej
 • W dniu 7 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Zarządu F PPRN.

  Dodano: 08/10/2010

  W trakcie zebrania omówiono między innymi dotychczasowe wykonywanie przez F PPRN funkcji organizatora praktyk zawodowych. Federacja wydała już kilkaset dzienników praktyk. Oficjalnie otwarto nową stronę internetową www.pprn.pl. Otwarto wizytownik dla firm z rynku nieruchomości znajdujący sia na stronie www.pprn.pl. Powołano Biuro Interwencyjno Prawne F PPRN. Powołano Kolegę Jaromira Rajzera na funkcję Kierownik biura Interwencyjno Prawnego F PPRN. Biuro Interwencyjno Prawne Federacji PPRN służyć ma pomocą środowisku rynku nieruchomości w rozwiązywaniu sytuacji naruszania praw przedsiębiorców i osób wykonujących zawody rynku nieruchomości a także jako podmiot komentujący standardy zawodowe, zapisy umów i inne kwestie znaczące dla zawodów rynku nieruchomości . Omówiono sytuację zawodów rynku nieruchomości w tym perspektywie proponowanej likwidacji licencji w ustawie dereglamentacyjnej wobec zapowiedzi skierowania projektu ustawy do Sejmu. Podsumowano prace nad ubezpieczeniami od odpowiedzialności zawodowej trzech zawodów rynku nieruchomości. Wobec napływających zgłoszeń omówiono procedurę przyjmowania kolejnych członków F PPRN.

  Czytaj dalej
 • 23 – 24 października 2010 r. 14 godzin doskonalenia zawodowego. Prawo obrotu nieruchomościami w praktyce – nowe wyzwania dla profesjonalistów. Perspektywy zawodów rynku nieruchomości. ZOSTAŃ DORADCĄ 23 – 24 października 2010 roku podwójna sesja.

  Dodano: 07/10/2010

  Dwudniowe Seminarium Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN w ramach doskonalenia zawodowego pośredników, zarządców i rzeczoznawców majątkowych – 14 zaliczonych godzin kształcenia program zarejestrowany w MI pod numerem 3603 . Smardzewice koło Tomaszowa Mazowieckiego Ośrodek Rekreacyjno – Konferencyjny „Molo” ul. Klonowa 16. Udział w Seminarium zalicza w ramach sesji na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

  Numer programu kształcenia w rejestrze Ministerstwa Infrastruktury: 3603
  Tytuł programu kształcenia: Prawo obrotu nieruchomościami w praktyce – nowe wyzwania dla profesjonalistów. Ograniczenia przedsiębiorczości na rynku nieruchomości. Perspektywy zawodów rynku nieruchomości.

  Czytaj dalej
 • Odbyło się. Konferencja – Rzeszów/Zajazd Dymarka – 01-03.10.2010r.

  Dodano: 05/10/2010

  Do niecodziennego wydarzenia doszło podczas organizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości spotkania szkoleniowo – konferencyjnego w dniach 01-03.10.2010r. Konferencja ta była objęta patronatem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Rynku Nieruchomości.

  Głównym punktem trzydniowego spotkania był panel dyskusyjny na temat:

  „Możliwości i bariery dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce”.

  Czytaj dalej
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Stowarzyszenia Pośredników i Ekspertów Rynku Nieruchomości

  Dodano: 30/09/2010


  W dniu 28 września 2010 roku w Lublinie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Stowarzyszenia Pośredników i Ekspertów Rynku Nieruchomości. Wybrano władze Stowarzyszenia na nową kadencję. W spotkaniu uczestniczył prezydent F PPRN Zbigniew Kubiński.

  Czytaj dalej
 • Ruszamy z nową stroną Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

  Dodano: 30/09/2010

  Już rok minął od wybrania władz Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Przystąpiły do nas nowe Stowarzyszenia. Jesteśmy już Federacją zrzeszającą 11 Stowarzyszeń. Wkrótce przystąpią do nas nowe stowarzyszenia. Nasza Federacja rozpoczęła wydawanie dzienników praktyk dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządcami nieruchomości. Czas więc na stronę internetową www.pprn.pl

  Czytaj dalej
 • Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości wydaje dzienniki praktyk zawodowych pośredników i zarządców nieruchomości.

  Dodano: 30/09/2010

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości jako związek stowarzyszeń – organizacja zawodowa zgodnie z (ustawą o gospodarce nieruchomościami uogn) wydaje dzienniki praktyk zawodowych dla kandydatów na zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Koszt dziennika ustalony na podstawie rozporządzenia ministra Infrastruktury wynosi 98,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych). Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości nie pobiera w związku z wydawaniem i weryfikacją dzienników praktyk żadnych innych opłat.

  Czytaj dalej
 • Komunikat nr 10 WAŻNE! Walki o utrzymanie zawodu ciąg dalszy. Wycofanie się Ministerstwa Infrastruktury z nieprzemyślanego projektu Certyfikacji pośredników.

  Dodano: 30/09/2010

  dodano: 01.07.2010

  Komunikat nr 10
  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości
  Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości www.pteidrn.pl
  W dniu 30 czerwca 2010 roku w Ministerstwie Infrastruktury miało miejsce spotkanie Prezydenta Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Zbigniew Kubińskiego z Podsekretarzem w Ministerstwie Infrastruktury Panem Olgierdem Dziekońskim. W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości Maria Kowalska, Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej sekcji pośredników w obrocie nieruchomościami – Jan Maciej Czajkowski. Patrz http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=1607

  Czytaj dalej
 • Komunikat nr 9 SKANDALICZNE ZMIANY PROJEKTU. LIKWIDACJA LICENCJI. CERTYFIKATY DLA POŚREDNIKÓW czyli DEREGLAMENTACJA a’ rebours.

  Dodano: 30/09/2010

  dodano: 15.06.2010

  LIKWIDACJA LICENCJI. CERTYFIKATY DLA POŚREDNIKÓW czyli DEREGLAMENTACJA a’ rebours.
  Komunikat nr 9
  Szanowni Państwo Ministerstwo Gospodarki po konferencji międzyresortowej, przekazało 9 czerwca 2010 roku do dalszych prac w Komitecie Rady Ministrów projekt ustawy „o ograniczaniu barier…”. W projekcie problematykę pośrednictwa reguluje art. 15.
  Nowy projekt doprowadził regulacje dotyczące zawodu pośrednika do absurdu. Likwiduje się licencje i wprowadza drogi, bardziej restrykcyjny system Certyfikacji zakończony egzaminem. Dotyczyć to ma również tych, którzy zdobyli licencje w starym trybie. Nowe rozwiązania lokalizują kwestie uzyskiwania Certyfikatów, kar za naruszanie standardów, kształcenia zawodowego poza Ministerstwem Infrastruktury. Patrz http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=1513

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Coraz droższe utrzymanie domu…

  Dodano: 17/07/2019

  Polskie gospodarstwa domowe płacą coraz wyższe rachunki związane z utrzymaniem domu. Jak wynika z szacunków HRE Investments statystyczna polska rodzina wydaje na utrzymanie domu przeciętnie 930 zł miesięcznie, tj. o 15 zł więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Za co musimy płacić więcej? Które opłaty nie wzrosły?

  Czytaj dalej
 • Jak przeciwdziałać zjawisku rozlewania się miast?

  Dodano: 17/07/2019

  Jak wskazują eksperci nadmierne rozrastanie się obszarów dużych miast jest negatywnym i problematycznym zjawiskiem urbanistycznym. Dlaczego rozrastanie się się miast jest oceniane jako niekorzystne? Jak można przeciwdziałać i zaradzić temu zjawisku?

  Czytaj dalej
 • Jak miasta walczą o inwestycje?

  Dodano: 17/07/2019

  Postępująca globalizacja sprawia, że coraz trudniejsza staje się rywalizacja o inwestycje. W jaki sposób polskie miasta próbują przyciągać do siebie inwestorów? Na co zwracają największą uwagę? Na czym najbardziej im zależy?

  Czytaj dalej