Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Przedsiębiorcy w obrocie nieruchomościami mogą założyć działalność w UE online!

  Dodano: 09/08/2011

  Od 1 lipca 2011 r. Projekt SPOCS oferuje przedsiębiorcom i usługodawcom możliwość przetestowania nowych rozwiązań. Mogą oni jako pierwsi zrealizować procedurę administracyjną online poza granicami kraju. Pierwsze usługi projektu SPOCS uruchomione zostały w ramach zawodów: pośrednik w obrocie nieruchomościami agent/organizator turystyki, oraz mistrz budowlany.

  Czytaj dalej
 • Decyzja UOKIK – kary w sprawie zmowy cenowej ustalającej jednolitą dodatkową opłatę 250 zł za weryfikację praktyk zawodowych pośredników i zarządców nieruchomości

  Dodano: 16/07/2011


  Z komunikatu UOKiK (fragmenty) z dnia 15 lipca 2011 roku wynika między innymi, że podjęta w dniu 23 maja 2011 „decyzja dotyczy porozumienia pomiędzy Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polską Federacją Rynku Nieruchomości oraz Polską Federacją Zarządców Nieruchomości. Są to jedne z działających w Polsce federacji dobrowolnych stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w zakresie zawodów związanych z nieruchomościami. Zgodnie z prawem organizują one praktyki zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie oraz zarządzania nieruchomościami.

  Czytaj dalej
 • V Rada Naczelna Federacji PPRN 16 czerwca 2011 roku

  Dodano: 17/06/2011
  P1150288

  W dniu 16 czerwca 2011 roku w Łodzi odbyła się V Sprawozdawcza Rada Naczelna Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Rada Naczelna to najwyższa władza Federacji PPRN. Podczas posiedzenia Władze Federacji Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania za ostatni rok działalności. W szczególności omawiana działania Federacji w sprawie obrony licencji pośredników, w sprawie zmiany standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami, wydawania dzienników praktyk zawodowych.

  Federacja zakończyła rok bilansowy bardzo dobrym wynikiem finansowym. Rada Naczelna udzieliła Zarządowi i Komisji Rewizyjnej skwitowania.

  Czytaj dalej
 • Walne Zgromadzenie SPONPC w Łodzi.

  Dodano: 14/06/2011

  W dniu 14 czerwca 2011 roku w salach Hotelu Grand w Łodzi odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej (SPONPC). Władze Stowarzyszenia złożyły sprawozdania za okres 2010 roku. Osiągnięcia Zarządu Stowarzyszenia zostały ocenione wysoko przez uczestników zebrania. W szczególności podkreślano doskonałe wyniki finansowe Stowarzyszenia oraz prowadzoną działalność statutową w tym szkoleniową. Walne Zgromadzenie jednomyślnie dokonało przyjęcia sprawozdań finansowych i merytorycznych. Walne Stowarzyszenie podjęło uchwałę o wystąpieniu (rezygnacji) z członkostwa w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). SPONPC jest członkiem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (F PPRN).

  Czytaj dalej
 • Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. 14 maja 2011 roku.

  Dodano: 16/05/2011

  14 maja 2011 roku w Opalenicy odbyło się doroczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie PTEiDRN. Podczas Walnego Zgromadzenia statutowe władze Stowarzyszenia złożyły swoje sprawozdania.

  Czytaj dalej
 • Zakończyła się kolejna sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. 14 – 15 maja 2011 roku OPALENICA

  Dodano: 16/05/2011

  Szkolenie na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN

  W dniach 14-15 maja 2011 roku w Hotelu Remes w Opalenicy pod Poznaniem odbyła się kolejna sesja szkoleniowa Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. W trakcie uczestnicy nie tylko zdobywali punkty w ramach obowiązkowego kształcenia zawodów rynku nieruchomości, ale także podnosili swoje kwalifikacje w ramach szkolenia Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

  Czytaj dalej
 • POLOWANIE NA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI? Ważne informacje F PPRN Komunikat nr 13

  Dodano: 13/04/2011

  W ostatnich dniach do Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości dochodzą niepokojące informacje o masowym wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych przez Ministerstwo Infrastruktury na podstawie zapisów standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami rzekomo zobowiązujących do zamieszczania pod każdą ofertą nieruchomości w Internecie numeru licencji pośrednika.

  Czytaj dalej
 • List Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości do Ministra Infrastruktury w sprawie standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami

  Dodano: 12/04/2011

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości
  00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44,
  e-mali: biuro@pprn.pl, www.pprn.pl , 501 213 604
  Adres do korespondencji 90-418 Łódź Al. Kościuszki 3

  Ministerstwo Infrastruktury
  Szanowny Pan Minister
  Cezary Grabarczyk

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości zwraca się z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu doprowadzenie standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami do stanu zgodnego z prawem oraz o podjęcie starań mających na celu usunięcie skutków stosowania niezgodnych z prawem poszczególnych postanowień standardów.

  Czytaj dalej
 • 14-15 maja 2011 r Seminarium 16 godzin doskonalenia zawodowego Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN w Opalenicy

  Dodano: 08/03/2011

  Szkolenie na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN

  Dwudniowe Seminarium Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN w ramach doskonalenia zawodowego.
  Hotel Remes w Opalenicy (koło Poznania) ul. Parkowa 48.
  „Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku – wszystko co powinieneś wiedzieć jako profesjonalista rynku nieruchomości.”
  „Internet kluczem do sukcesu zawodów rynku nieruchomości.”  U nas zaliczysz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 16 godzin w ramach doskonalenia zawodowego pośredników, zarządców i rzeczoznawców majątkowych. Numer programu kształcenia: 4851

  Czytaj dalej
 • 08 kwietnia 2011 SEMINARIUM DLA POŚREDNIKÓW, RZECZOZNAWCÓW, ZARZĄDCÓW oraz dla wszystkich, którzy świadczą usługi i chcieliby poprawić swe kontakty z klientami

  Dodano: 07/03/2011


  STOWARZYSZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSKA I PODBESKIDZIA
  Członek Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości www.pprn.pl
  Ul.Jagiellońska 21, 44-100 GLIWICE (www.srnsp.pl) oraz„Śląskie Nieruchomości MLS” (www.mls.silesia.pl) Znajdziecie nas również na Facebook’u – (SRNŚiP) oraz (MLS-Silesia)
  Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Szkolenie

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Kto, gdzie i kiedy buduje domy w Polsce?

  Dodano: 19/03/2019

  Serwis Oferteo.pl opracował najnowszy „Raport o budowie domów”. Jak prezentuje się kwestia budowy domów w Polsce? Jakie osoby decydują się na budowę domu? Jakie czynniki mają wpływ na takie decyzje? Co sprawia największych trudności w procesie budowy domu?

  Czytaj dalej
 • Przekazanie nieruchomości w formie darowizny, czy umowy dożywocia?

  Dodano: 19/03/2019

  Dość często możemy spotkać się z sytuacją przekazania nieruchomości pomiędzy krewnymi. Wśród form, w jakich można dokonać takiej czynności są darowizna oraz umowa dożywocia. Czym charakteryzują się umowa darowizny oraz umowa dożywocia? Jakie niosą konsekwencje? Jakie są koszty z nimi związane? Która forma jest korzystniejsza?

  Czytaj dalej
 • GUS o budownictwie w 2018 r

  Dodano: 19/03/2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane dotyczące budownictwa w Polsce w 2018 roku. Jak wynika z przedstawionych informacji w 2018 roku oddano do użytkowania 185 170 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16 708,7 tys. mkw oraz liczbie izb równej 713 552, odpowiednio o 3,8%, 1,0% i 2,4% więcej niż w roku poprzednim. Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 90,2 mkw , tj. o 2,5 mkw mniej niż w 2017 roku. Jak prezentowało się budownictwo mieszkaniowe w Polsce w analizowanym okresie z uwzględnieniem form budownictwa oraz rodzajów budynków i technologii wznoszenia? Jak wyglądała sytuacja w budownictwie niemieszkaniowym w roku poprzednim?

  Czytaj dalej