Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Minister Infrastruktury powołał nowy skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

  Dodano: 29/08/2011

  Minister Infrastruktury Zarządzeniem nr 34 z dnia 19 sierpnia 2011 roku powołał nowy skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, szacowania nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią – Zarządzenia Ministra Infrastruktury nr 34 z dnia 19 sierpnia 2011 roku o powołaniu Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Gratulujemy nowemu składowi PKK oraz życzymy wielu sukcesów.

  Czytaj dalej
 • Od pierwszego września 2011 roku nowy skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

  Dodano: 15/08/2011

  Minister Infrastruktury Zarządzeniem nr 27 z dnia 11 lipca 2011 roku powołał nowy skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w sekcjach dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości powołano także nowy skład obrońców z urzędu w sprawach odpowiedzialności zawodowej. Zarządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Infrastruktury nr 7 z dnia 12 lipca 2011 roku.

  Czytaj dalej
 • Przedsiębiorcy w obrocie nieruchomościami mogą założyć działalność w UE online!

  Dodano: 09/08/2011

  Od 1 lipca 2011 r. Projekt SPOCS oferuje przedsiębiorcom i usługodawcom możliwość przetestowania nowych rozwiązań. Mogą oni jako pierwsi zrealizować procedurę administracyjną online poza granicami kraju. Pierwsze usługi projektu SPOCS uruchomione zostały w ramach zawodów: pośrednik w obrocie nieruchomościami agent/organizator turystyki, oraz mistrz budowlany.

  Czytaj dalej
 • Decyzja UOKIK – kary w sprawie zmowy cenowej ustalającej jednolitą dodatkową opłatę 250 zł za weryfikację praktyk zawodowych pośredników i zarządców nieruchomości

  Dodano: 16/07/2011


  Z komunikatu UOKiK (fragmenty) z dnia 15 lipca 2011 roku wynika między innymi, że podjęta w dniu 23 maja 2011 „decyzja dotyczy porozumienia pomiędzy Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polską Federacją Rynku Nieruchomości oraz Polską Federacją Zarządców Nieruchomości. Są to jedne z działających w Polsce federacji dobrowolnych stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w zakresie zawodów związanych z nieruchomościami. Zgodnie z prawem organizują one praktyki zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie oraz zarządzania nieruchomościami.

  Czytaj dalej
 • V Rada Naczelna Federacji PPRN 16 czerwca 2011 roku

  Dodano: 17/06/2011
  P1150288

  W dniu 16 czerwca 2011 roku w Łodzi odbyła się V Sprawozdawcza Rada Naczelna Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Rada Naczelna to najwyższa władza Federacji PPRN. Podczas posiedzenia Władze Federacji Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania za ostatni rok działalności. W szczególności omawiana działania Federacji w sprawie obrony licencji pośredników, w sprawie zmiany standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami, wydawania dzienników praktyk zawodowych.

  Federacja zakończyła rok bilansowy bardzo dobrym wynikiem finansowym. Rada Naczelna udzieliła Zarządowi i Komisji Rewizyjnej skwitowania.

  Czytaj dalej
 • Walne Zgromadzenie SPONPC w Łodzi.

  Dodano: 14/06/2011

  W dniu 14 czerwca 2011 roku w salach Hotelu Grand w Łodzi odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej (SPONPC). Władze Stowarzyszenia złożyły sprawozdania za okres 2010 roku. Osiągnięcia Zarządu Stowarzyszenia zostały ocenione wysoko przez uczestników zebrania. W szczególności podkreślano doskonałe wyniki finansowe Stowarzyszenia oraz prowadzoną działalność statutową w tym szkoleniową. Walne Zgromadzenie jednomyślnie dokonało przyjęcia sprawozdań finansowych i merytorycznych. Walne Stowarzyszenie podjęło uchwałę o wystąpieniu (rezygnacji) z członkostwa w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). SPONPC jest członkiem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (F PPRN).

  Czytaj dalej
 • Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. 14 maja 2011 roku.

  Dodano: 16/05/2011

  14 maja 2011 roku w Opalenicy odbyło się doroczne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie PTEiDRN. Podczas Walnego Zgromadzenia statutowe władze Stowarzyszenia złożyły swoje sprawozdania.

  Czytaj dalej
 • Zakończyła się kolejna sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. 14 – 15 maja 2011 roku OPALENICA

  Dodano: 16/05/2011

  Szkolenie na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN

  W dniach 14-15 maja 2011 roku w Hotelu Remes w Opalenicy pod Poznaniem odbyła się kolejna sesja szkoleniowa Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. W trakcie uczestnicy nie tylko zdobywali punkty w ramach obowiązkowego kształcenia zawodów rynku nieruchomości, ale także podnosili swoje kwalifikacje w ramach szkolenia Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

  Czytaj dalej
 • POLOWANIE NA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI? Ważne informacje F PPRN Komunikat nr 13

  Dodano: 13/04/2011

  W ostatnich dniach do Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości dochodzą niepokojące informacje o masowym wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych przez Ministerstwo Infrastruktury na podstawie zapisów standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami rzekomo zobowiązujących do zamieszczania pod każdą ofertą nieruchomości w Internecie numeru licencji pośrednika.

  Czytaj dalej
 • List Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości do Ministra Infrastruktury w sprawie standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami

  Dodano: 12/04/2011

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości
  00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44,
  e-mali: biuro@pprn.pl, www.pprn.pl , 501 213 604
  Adres do korespondencji 90-418 Łódź Al. Kościuszki 3

  Ministerstwo Infrastruktury
  Szanowny Pan Minister
  Cezary Grabarczyk

  Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości zwraca się z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu doprowadzenie standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami do stanu zgodnego z prawem oraz o podjęcie starań mających na celu usunięcie skutków stosowania niezgodnych z prawem poszczególnych postanowień standardów.

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Najlepszy czas w roku na zakup działki pod budowę domu

  Dodano: 15/02/2019 z24458958ihnajlepszy-czas-w-roku-na-zakup-dzialki-pod-budowe

  Średnia cena m2 gruntu o powierzchni od 1000 do 2000 m2 wzrosła w styczniu o ponad 10% licząc rok do roku. Mimo to, koniec zimy to najlepszy czas na zakup działki, ponieważ zainteresowanie gruntami będzie wzrastać z każdym miesiącem.

  Czytaj dalej
 • Rentowność najmu nadal spada

  Dodano: 15/02/2019 z24461917ihrentownosc-najmu-nadal-spada

  Stawki najmu nie nadążają za wzrostem cen mieszkań, rośnie też konkurencja. W efekcie rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem spada. Średnio dla największych miast jest to obecnie 5,02 proc. netto w skali roku, podczas gdy jeszcze pół roku temu wartość ta przekraczała 5,3 proc.

  Czytaj dalej
 • Aranżacja wnętrz: sztukaterie współcześnie

  Dodano: 14/02/2019

  Ponownie wraca moda na sztukaterie, które z jednej strony są wyraziste, z drugiej klasyczne. Obecnie projektanci wykorzystują ten rodzaj dekoracji, aby nadać wnętrzom szyku i elegancji, podkreślić charakter danego wnętrza. Czym charakteryzują sie współczesne sztukaterie oraz czym różnią się od tych z minionych epok?

  Czytaj dalej