Nasz profil na Facebook.com - polub nas

aktualności

Aktualności to miejsce gdzie prezentujemy bieżące sprawy z rynku nieruchomości. Aktualności to gablota spraw codziennych. Masz ciekawą sprawę napisz e-mail: biuro@pprn.pl

 • Casus (lapsus) Gowina – Szejnfelda czyli co nagle to po diable. :)

  Dodano: 27/04/2013

  Coś co zainteresuje dokładnych „czytaczy” produktów naszego Sejmu otóż w ustawie deregulacyjnej uchwalonej przez Sejm i przygotowanej przez Nadzwyczajną Komisję ds deregulacji pod szacownym przywództwem posła Adama Szejnfelda nie zmieniono art Art. 37 ustawy deregulacyjnej. W rezultacie mimo wykreślenia całych rozdziałów – 2 – pośrednicy i – 3 – zarządcy w ustawie o gospodarce nieruchomościami pozostawiono w ustawie deregulacyjnej art 37 dotyczący rozdziału 4 uogn w brzmieniu: ”

  1. Do centralnych rejestrów pośredników w obrocie nieruchomości oraz zarządców nieruchomości, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wpisuje się z urzędu osoby, które uzyskały licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami w trybie przepisów ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu dotychczasowym, wraz z informacją o numerze dotychczasowej licencji, przy zachowaniu istniejącej numeracji wpisów. Odpowiedniemu przeniesieniu podlegają wpisy dotyczące tych osób, wykazane w centralnych rejestrach założonych i prowadzonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Czytaj dalej
 • W dniu 24 kwietnia 2013 roku przekazano uchwaloną ustawę deregulacyjną do Senatu i Prezydenta RP.

  Dodano: 26/04/2013

  W dniu 24 kwietnia 2013 r. przekazano uchwaloną ustawę deregulacyjną do Senatu i Prezydenta RP. Dla zainteresowanych podaję link tekstu uchwalonej przez Sejm ustawy. http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/806_u/$file/806_u.pdf

  Czytaj dalej
 • Sejm likwiduje ochronę klientów na rynku nieruchomości. Pośrednicy i zarządcy do kasacji. Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną.

  Dodano: 19/04/2013

  Teraz będzie „normalnie”?  Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną.

  Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 19 kwietnia 2013 roku, Sejm po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji uchwalił tak zwaną ustawę deregulacyjną. 

  Na mocy tej ustawy zgodnie z przyjętym aklamacyjnie wnioskiem Nadzwyczajnej Komisji Deregulacyjnej ds deregulacji zlikwidowane zostały całe rozdziały 2 i 3 w Dziale V ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Sejm przyjął zapisy likwidujące ochronę klientów korzystających z usług pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

  Ustawa wprowadza bezkarność zawodową na rynku nieruchomości. Ustawa uwalnia pośredników i zarządców od jakiejkolwiek odpowiedzialności zawodowej za błędy i szkody uczynione klientom.

  Ustawa – likwiduje konieczność posiadania fachowej wiedzy przez pośredników i zarządców na rynku nieruchomości. Do wykonywania usług pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami wielomilionowej wartości nie będą potrzebne żadne kompetencje, nie będzie wymagane żadne (sic!) wykształcenie. Ustawa dopuszcza by usługi pośrednictwa i zarządzania świadczyły osoby, które nie ukończyły żadnej, nawet podstawowej szkoły. Nie ma obowiązku posiadania umiejętność czytania i pisania.

  Ustawa zniosła dotychczasowy wymóg niekaralności dla osób zajmujących się obsługą wielomiliardowym majątkiem nieruchomym obywateli. Z chwilą wejścia w życie ustawy na rynek nieruchomości będą mogły wrócić osoby ukarane pozbawieniem licencji za szkody wyrządzone swoim klientom.

  Ustawa zniosła wymóg podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pośredników i zarządców zajmujących się obsługą rynku nieruchomości.

  Ustawa zniosła wymóg zawierania umów pośrednictwa i zarządzania w formie pisemnej, zniesiony został ustawowy wymóg ochrony interesów klienta oraz zachowania szczególnej staranności przy świadczeniu usług. Uchylono wcześniejszy wymóg przestrzegania prawa, zasad etyki i standardów zawodowych.

  Ustawa zlikwidowała obowiązek ubezpieczenia – istotną gwarancję ochrony klientów – zlikwidowano obowiązek ubezpieczenia się pośredników i zarządców nieruchomości.

  Środowisko rynku nieruchomości już wcześniej wskazywało na pośpieszny i aberracyjny charakter deregulacji, w marcu 2012 roku profesjonaliści rynku nieruchomości protestowali przed Sejmem przeciwko likwidacji ochrony dla klientów rynku nieruchomości jaką zapewniał system licencjonowania usług pośrednictwa i zarządzania. Wskazywano na fikcję konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym.

  Udział przedstawicieli rynku nieruchomości w procesie legislacyjnym został zmarginalizowany w stopniu nieznanym w ostatnim dwudziestoleciu dotychczasowej legislacji. Poprawki w Komisji po drugim czytaniu w Sejmie rozpatrzono bez uczestnictwa zainteresowanych środowisk.

  Sprawę likwidacji regulacji dotyczących pośrednictwa i zarządzania w ustawie o gospodarce nieruchomościami podczas prac w komisji deregulacyjnej poparły wszystkie reprezentowane w niej siły polityczne w szczególności sojusz PO i PiS. SLD i RP przeciw przyjęciu ustawy. Przed nami jeszcze Senat i podpis Prezydenta.

  (zk)

  Czytaj dalej
 • 19 kwietnia 2013 roku – Sejm – Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji ma przedstawić sprawozdanie Komisji – trzecie czytanie

  Dodano: 19/04/2013

  Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 19 kwietnia 2013 roku w porządku obrad umieszczono przedstawienie sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej (ds deregulacji) o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druki nr 806, 1166 i ) – trzecie czytanie. Sprawozdawca – przewodniczący komisji poseł Adam Szejnfeld. Zainteresowani przebieg posiedzenia na żywo patrz link http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=8E443984CD15C947C1257A760041AB82

  Czytaj dalej
 • Pośrednictwo, doradztwo, kryzys, deregulacja – nowe wyzwania. Film telewizji PTEiDRN. Z cyklu Rozmowy o nieruchomościach.

  Dodano: 19/04/2013

  Film Telewizji PTEiDRN z cyklu Rozmowy o nieruchomościach. Rozmowę z Panią Urszulą Słowik przeprowadził Zbigniew Kubiński. Film powstał podczas odbywającego się w dniach 16 – 17 marca 2013 roku w Hotelu Kawallo **** pod Płockiem Seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Wśród uczestników pojawiło się wielu nowych kandydatów do Certyfikatu i tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. (O Certyfikacie czytaj patrz LINK ) W pierwszym dniu Seminarium 16 marca w sobotę Pani Urszula Słowik przedstawiła wykład pod tytułem „Biznes plan przedsięwzięcia inwestycyjnego. poruszone zostały między innymi zagadnienia:Doradztwo w zakresie projektów inwestycji w nieruchomości (szeroki zakres działań konieczność przygotowywania opracowań koncepcyjnych, analitycznych, eksperckich). Biznes Plan (podsumowaniem pracy doradcy , punkt wyjścia do działań realizowanych przez inwestora). Obejmując swoim zakresem zarówno zagadnienia: koncepcyjne, rynkowe, organizacyjne i finansowe. Zakres merytoryczny oraz konieczność uwzględniania specyfiki przedsięwzięć inwestycyjnych w nieruchomości. Wyjątkowość szkolenia polega na przygotowaniu i realizowaniu biznes planu dla konkretnego przedsięwzięcia – krok po kroku. Wraz z pełna analizą koncepcyjną (pomysłu), rynkową, finansową i inwestycyjną (z zastosowaniem metod oceny). www.profesjonalista.net

  Czytaj dalej
 • WYCIĘLI W PIEŃ POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI. Nadzwyczajna Komisja do spraw deregulacji zrobiła NIC dla klientów.

  Dodano: 17/04/2013

  Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds Deregulacji na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 roku (środa) po rozpoznaniu 85 poprawek zgłoszonych w II czytaniu projektu ustawy deregulacyjnej zlikwidowała w ustawie o gospodarce nieruchomościami rozdziały dotyczące pośredników i zarządców nieruchomości rozdział 2 i 3 w Dziale 5. Wracamy do sytuacji sprzed 1998 roku?

  Powstaje nowa sytuacja, będzie to sytuacja nie tylko inna pod względem zawodowym, ale także pod względem działalności gospodarczej. W wielu sytuacjach można oceniać te zmiany jako zmiany na złe ale są też argumenty, że będzie swobodniej.

  Deregulacja wobec zawodów rynku nieruchomości okazuje się całkiem przewrotną historią. Licencje w istocie były obowiązkami nałożonymi na pośredników i zarządców działających na rynku nieruchomości w interesie klientów a nie dla ochrony interesów samych pośredników i zarządców. Środowisko rynku nieruchomości walczyło o więcej obowiązków dla siebie, żeby nasi klienci mieli lepiej – przedstawiano to jako obronę naszych przywilejów. Paradoksalnie pozbawiono więc rzetelnej obsługi klientów uwalniając pośredników i zarządców od ciążących na nich obowiązków pod fałszywym pretekstem zrobienia dobrze klientom.

  Czytaj dalej
 • Porozumienie 9 Federacji rynku nieruchomości zwróciło do przewodniczącego sejmowej komisji do spraw deregulacji o utrzymanie daty 1 stycznia 2014 jako terminu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej.

  Dodano: 12/04/2013

  Porozumienie 9 Federacji rynku nieruchomości reprezentujące blisko 200 Stowarzyszeń rynku nieruchomości działających w obszarze rynku nieruchomości, reprezentujących rzeszę ponad 50 tysięcy specjalistów zwróciło się się do Posła Adama Szejnfelda Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji ds Deregulacji a także do członków Komisji „z prośbą o zachowanie fundamentalnych zasad przyzwoitości przy określaniu terminu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej w odniesieniu do zawodów rynku nieruchomości.”

  Czytaj dalej
 • Home Staging – usługa czy zawód. Nowy film Telewizji PTEiDRN. Z cyklu rozmowy o nieruchomościach.

  Dodano: 10/04/2013

  HOME STAGING to w wolnym tłumaczeniu domowa inscenizacja. Home Staging polega na użyciu skutecznych technik marketingowych budujących przewagę konkurencyjną sprzedawanego domu lub mieszkania. Ważne jest to, że działania zmierzające do właściwego przygotowania nieruchomości do sprzedaży są nisko-kosztowe, a mimo to znacząco pozytywnie przekładają się na termin i cenę sprzedaży. Z Marią Semczyszyn rozmawia Zbigniew Kubiński. Rozmowa przeprowadzona podczas sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN w Hotelu Kawallo pod Płockiem marzec 2013 r. Seminarium odbyło się w ramach kształcenia patrz link – Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

  Czytaj dalej
 • Film Telewizji PTEiDRN- Trendy w Internetowym marketingu nieruchomości. Rozmowy o Nieruchomościach. Film Telewizji PTEiDRN

  Dodano: 04/04/2013

  Rozmowa Telewizji PTEiDRN z Panem Markiem Dornowskim z portalu www.nieruchomosci-online.pl , która odbyła się w dniach 16 — 17 marca 2013 roku w Hotelu Kawallo **** pod Płockiem podczas Seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – PTEiDRN. Szkolenie odbyło się w ramach doskonalenia zawodowego specjalistów rynku nieruchomości adresowane w szczególności do posiadaczy i kandydatów do Certyfikatu i tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Wśród tematów realizowanych na sesji w Hotelu Kawallo interesujący był temat dotyczący wykorzystania Internetu w pracy specjalistów rynku nieruchomości.

  Czytaj dalej
 • Wesołego Alleluja. Wesołych Świąt. :)

  Dodano: 28/03/2013


  Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny życzy Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

  Czytaj dalej

Media

Prezentujemy informacje o ciekawych opiniach i wypowiedziach w mediach odnoszących się do rynku nieruchomości.

 • Wiemy, gdzie będą mieszkać studenci w nowym roku akademickim! Sondaż

  Dodano: 25/09/2018 z23930809qmieszkania-studentow

  42% studentów planuje w roku akademickim 2018/2019 zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu – wynika z badania przeprowadzonego przez serwis domiporta.pl. Niemal co czwarty żak zamierza w tym roku mieszkać z rodzicami, a tylko co 10. deklaruje, że posiada własne M.
  W Polsce jest ok. 1,3 mln studentów – wskazują dane GUS. Według szacunków resortu nauki, w roku akademickim 2018/2019 naukę w szkołach wyższych rozpocznie ok. 340 tys. nowych żaków.
  Do inauguracji roku akademickiego zostało niewiele czasu, a na rynku najmu widać wzmożony ruch, na co wskazuje liczba wyświetleń ofert najmu w serwisie domiporta.pl. Zwiększony popyt skutkuje sezonowym wzrostem czynszów. Już w sierpniu ceny najmu w największych miastach akademickich podskoczyły o 2,8%, a we wrześniu tendencja ta jeszcze przybrała na sile.

  Czytaj dalej
 • Pół metra mieszkania za jedną pensję

  Dodano: 25/09/2018 44c00b1149333846647e06e5db0c69f5

  Siła nabywcza Polaków na rynku mieszkaniowym nie zmieniła się pomimo wzrostu wynagrodzeń o 16% w ostatnich 3 latach. Dziś za miesięczną pensję można kupić ledwie pół metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym i niespełna metr na rynku wtórnym – wynika z analizy domiporta.pl. Aby kupić 50-metrowe mieszkanie w nowym budownictwie trzeba byłoby odkładać caluteńką pensję przez … 87 lat!
  4 798 PLN wyniosło w sierpniu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. To o 6,7% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Ponieważ inflacja wyniosła w analogicznym okresie 2%, zarobki brutto wzrosły realnie o prawie 5%, zwiększając siłę nabywczą gospodarstw domowych.

  Czytaj dalej
 • Modern Tower – modernistyczny projekt z widokiem na Zatokę Gdańską

  Dodano: 25/09/2018 z23944219qwizualizacja-inwestycji-modern-tower

  ATAL, ogólnopolski deweloper, rozpoczyna sprzedaż gdyńskiej inwestycji Modern Tower zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Górskiego. Projekt składa się z dwóch części – mieszkalnej ze 142 lokalami oraz aparthotelowej ze 135 apartamentami. Dodatkowo na parterze budynku znajdzie się 14 lokali usługowych.
  Szesnastopiętrowy budynek wzniesie się ponad miastem, a z ostatnich pięter rozpościerał się będzie widok na Zatokę Gdańską. Cena za mkw. w części mieszkalnej zaczyna się od 10 100 złotych brutto w stanie deweloperskim, a w części aparthotelowej od 9 900 złotych brutto z wykończeniem pod klucz i wyposażoną kuchnią

  Czytaj dalej