Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach

  www.spwn.pl

  KRS 0000263127

  Siedziba:

  ul. Towarowa 22 ( wejście A)

  00-839 Warszawa

  tel/ fax. (22)  890-00-20

  e-mail: biuro@spwn.pl

  Zarząd:

  Zarząd:

  Prezes Zarządu:                                         Marta Milewska

  Wiceprezes Zarządu:                                  Wojciech Dyzio

  Wiceprezes  Zarządu:                                 Barbara Petryka

  Komisja Rewizyjna:

  Zbigniew Nowotnik

  Monika Ołdakowska

  Piotr Szczegot

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Osiągnięcie najwyższego poziomu wiedzy i ukształtowania w pełni profesjonalnego sposobu pracy w zakresie gospodarki nieruchomościami .
  2. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów i podjęcie współpracy z innymi organizacjami o podobnym charakterze, działającymi na forum krajowym i międzynarodowym.
  3. Utworzenie ośrodka informacji i edukacji dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w dziedzinie gospodarki nieruchomościami.
  4. Opracowanie i propagowanie wśród swoich członków standardów dotyczących gospodarki nieruchomościami.
  5. Konsolidacja środowisk związanych z gospodarką nieruchomościami poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną.
  6. Popularyzacja w społeczeństwie wiedzy o zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami.
  7. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia, oraz współpraca z innymi organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli zawodów z rynku nieruchomości.
  8. Uczestniczenie w pracach organów stanowiących akty prawne związane z zakresem działalności Stowarzyszenia.
  9. Utworzenie w ramach Stowarzyszenia forum wymiany doświadczeń i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami.
  10. Ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.