Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości

  www.profesjonalista.net

  KRS: 0000205298

  Siedziba:

  ul. Wałbrzyska 11 lok. 82

  02-739 Warszawa

  Sekretariat Zamiejscowy (adres korespondencyjny):

  Al. Kościuszki 3

  90-418 Łódź

  tel. (42) 632 72 34, 632 12 34, 633 56 60

  fax. (42) 636 40 20

  e-mail: biuro@profesjonalista.net

  Zarząd:

  Prezydent:                                         Zbigniew Kubiński

  Wiceprezydent:                                Bogusław Jęcek

  Wiceprezydent:                                Jarosław Krajewski

  Skarbnik:                                           Grzegorz Biskupski

  Członek Zarządu:                             Beata Garbacz

  Komisja Rewizyjna:

  Andrzej Jakiel

  Marek Wachowski

  Ewa Matusiak Matuszewska

  Sąd Koleżeński:

  Jaromir Rajzer

  Tomasz Mrożek

  Anna Kurczycka

  Marian Łuka

  Joanna Izdebska

  Cele Stowarzyszenia:

  a. działanie na rzecz rozwoju rynku nieruchomości poprzez promowanie wysokiej jakości doradztwa, usług eksperckich i opiniodawczych,
  b. działanie na rzecz kształcenia profesjonalistów w zakresie wykonywania usług eksperckich i doradztwa rynku nieruchomości,
  c. praca nad ukształtowaniem rzetelnych standardów i zasad etyki wykonywania usług doradczych, eksperckich w zakresie rynku nieruchomości i zapewnieniem przestrzegania tych zasad,
  d. dbałość o jak najwyższy poziom usług i kwalifikacji doradców i ekspertów rynku nieruchomości, ku zadowoleniu klientów korzystających z tych usług,
  e. działanie na rzecz powstania zawodu ekspertów i doradców rynku nieruchomości cieszącego się zaufaniem klientów,
  f. działanie na rzecz opartej o wzajemny szacunek i zaufanie współpracy pomiędzy członkami Towarzystwa,
  g. ochrona interesów członków Towarzystwa oraz środowiska ekspertów i doradców rynku nieruchomości,
  h. upowszechnianie wiedzy o rynku nieruchomości, kształtowanie pozytywnego wizerunku ekspertów i doradców rynku nieruchomości,
  i. reprezentacja interesów członków Towarzystwa oraz środowiska ekspertów i doradców rynku nieruchomości wobec władz i administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych – krajowych i zagranicznych.

  Cele określone  Towarzystwo będzie realizować poprzez:

  a. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innej działalności edukacyjnej podnoszącej kwalifikacje członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych problematyką rynku nieruchomości,
  b. działalność wydawniczą i gospodarczą,
  c. podnoszenie kwalifikacji członków Towarzystwa, świadczących usługi ekspertyz i doradztwa na rynku nieruchomości, według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, a także potwierdzanie tych kwalifikacji poprzez wydawanie stosownych zaświadczeń i certyfikatów,
  d. organizowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Towarzystwa, wspierania wzajemnej pomocy pomiędzy członkami Towarzystwa.